مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور

در بخش مقالات سایت ، مقالاتی در رابطه با رتبه بندی مشاوران ، ارائه گردید.در این مقاله به توضیح مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور خواهیم پرداخت.

جهت مشاوره ثبت انواع رتبه بندی شرکتها و اطلاع بیشتر از مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور تماس حاصل فرمایید.

84 24 40 32 - 026    |     174 1986 - 0912

مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور :

 1. ارائه تعهدنامه های مورد نظر سازمان بصورت محضری و همچنین تعهدنامه های لازم جهت جلوگیری منع مداخله کارکنان برای کلیه اعضای هئیت مدیره.
 2. یکسان بودن رتبه ی موردتقاضا ، که بصورت مندرج شده در سربرگ شرکت موجود باشد.(بهمراه آدرس و شماره تماس شرکت و یا موسسه)
 3. ارائه مدارک اصل از گواهینامه رتبه بندی گرید بندی(درصورت دارا بودن رتبه قبلی)
 4. ارائه مدارکی چون ؛ فتوکپی (که برایر با اصل ان باشد) تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شرکت و تقاضانامه(اخذ اساسنامه ازسوی سازمان ثبت شرکت ها و یا موسسات)
 5. ارائه آخرین صورتجلسه از تمامی سهامداران
 6. ارائه مدارک هویتی اعم از ؛ شناسنامه ، کارت ملی و مدارک تحصیلی در فرمت و قالب A4 .
 7. ارائه کپی از مدارک تحصیلی برابربا اصل و همچنین بمنظور بازدید کارشناس.
 8. ارائه کپی کارت پایان خدمت فارغ اتحصیلان در رشته مرتبط مخصوص برای آقایان( تا 3سال گذشته)
 9. ارائه نشانی پستی و تلفن های تماس افراد امتیاز آور و سهامدار ( سمهامدارانی که تا 5% و حتی زیر 5% سهیم باشند.)
 10. ارائه اصل پرینیت گواهی تامین اجتماعی افراد مرتبط.
 11. ارائه اسامی شرکت و یا موسسات ذکر شده در پرینت تامین اجتماعی (که همراه با ذکر نام و نوع فعالیت و سمت ، آدرس پستی دقیق ، شماره تماس ، تاریخ باشد)
 12. ارائه کپی (با کیفیت) توافق نامه یا قرارداد و تاییدیه کارکرد در هر قرارداد)
 13. این تاییدیه کارکرد شامل است از ؛
 • مفاصا حساب بیمه افراد 
 • سند اسناد ذی حسابی
 • آخرین صورت جلسه 
 • صورت وضعیت تایید شده که توسط کارفرما به تایید رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه مشاور)
 1. ارائه اظهارنامه های مالیاتی به تایید رسیده که شامل ؛ ترازنامه (با بررسی قبلی) و جدول شماره 6 سود و همچنین جدول شماره 5زیان می باشد.

رشته و گروه های مشاوران شرکت ها

1-     رشته و گروه شهرسازی و معماری (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

2-     رشته و گروه راه و ترابری (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

3-     رشته و گروه مهندسی آب (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

4-     رشته و گروه وه مطالعات کشاورزان (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

5-     رشته و گروه انرژی (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

6-     رشته و گروه پست و مخابرات (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

7-     رشته و گروه صنعت (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

8-     رشته و گروه معدن (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

9-     رشته و گروه نفت و گاز (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

10-رشته و گروه تخصص های مشترک (تمامی زیرشاخه ها و گرایشات)

 

تشخیص صلاحیت مشاوران برای انجام پرژه هایی با ویژگی های زیر ، دریافت میگردد:

 1. بیش از پنجاه درصد(50%) اعتبار شرکت بواسطه ی دولت(سازمان مربوطه) برآرود و  تامین شده باشد و یا برای انجام موافت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردد.
 2. طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور که نیازمند به ضمانت(تضمین صد در صد) یا تسهیلات دولتی(سازمانی) داشته باشد.

کلمات و واژگانی دخیل و مرتبط در گرید بندی مشاوران شرکت ها

 1. مشاور (شرکت های مختلف و در سراسر کشور) : فرد یا افرادی (شخص و یا اشخاص) حقیقی یا حقوقی که خدمات مشاوره را ارائه می دهد.
 2. خدمات مشاوره :
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ مطالعات دقیق امکان سنجی طرح اعم از شناسایی ، توجیه و بررسی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی.بطور وسیع تمامی فعالیت هایی که منجر به اخذ و یا در صلاحیت طرح در سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری گردد.
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ مطالعات بررسی شده دقیق بنیادی ، کاربردی و توسعه ای
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ مطالعات بررسی شده دقیق موضوعی ، بخشی ، جامع و میان بخشی
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ تهیه و تنظیم معیار ها و استانداردها ، تعریف ضوابط و معیارهای قنی و اجرایی
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ طراحی دقیق مفهومی ، پایه ، تفضیلی و اجرایی
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ کنترل مهندسی
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ نظارت براجرای طرح ، نصب و بهره برداری
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ برنامه ریزی و کنترل دقیقی از پروژه
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ خدمات مهندسی ارزش
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ طراحی و پیاده سازس مظام های کیفیت
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ خدمات مدیریت و مدیریت طرح
 • خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ پایش و ارزشیابی طرحها
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ خدمات با ارزش مطالعات آماری
 • خدمات مشاوره ارائه شده بمنظور ؛ خدمات باارزش وابسته و جنبی
 1. تشخیص صلاحیت (با تثبیت و ضمانت دقیق) : فرایندی و روندی که در طی آن توان تخصصی مشاور براساس آیین نامه مربوطه ارزیابی و تعیین می گردد.
 2. ارزشیابی : فرایندی و روندی پیچیده که ئر ان سطح کیفیت کارهای در دست انجام و یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی مشخصی ، تعیین می نماید.
 3. گواهینامه صلاحیت مشاور : هویت و مدارکی را لازم دارد که براساس مقررات این آیین نامه ، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان مربوطه جهت ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
 4. تخصص : شامل است از ؛ یک و یا چند شاخه از علوم و فنونی که باز نظر علمی و اجرایی ، دریک زمینه کاری قرار گرفته باشند.
 5. گروه تخصصی (تیم مشاوران شرکت) : چند تخصص مرتبط باهم که دراین آیین نامه به گروه خطاب می گردد.
 6. پایه : رقمی که توان مشاور را در هر تخصص تعیین و براساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و توافق شده و تعداد کار مجاز مشاور ، معین می گردد.پایه یک ، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می باشد.
 7. تعداد کار مجاز (با تعیین سازمان مربوطه): ماکسیمم و حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان و درآن واحد به مشاور دریک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.
 8. حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار که میتوان دریک پایه از هر تخصص به مشاور ارجاع نمود.
 9. سرگروه (مدیریت گروه) : کارشناسی که دارای شرایط لازم دریک تخصص بوده و سرپرستی فعالیت های آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
 10. پایه نهایی : نمایانگر توان و حرفه ای مشاور ف برای فعالیت در تمام تخصص های یک گروه می باشد.
 11. مشارکت مدنی : مشارکتی کهبین دو یا چند فرد حقوقی بر طبق مقررات منعقد شده است.
 12. مشارکت ثبتی : این نوعمشارکتبین دو یا چند فرد حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی بـه ثبـت رسیده باشد.
 13. ضریب تعدیل : ضریب براساس شاخص دقیقی از قیمت ها که توسط سازمان تعیین میگردد.
 • تبــصره : سایر کلمات و واژگانی که در این آیین نامه و ماده تعریف نشده است،دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوطه امده است.

انواع مشاوران شرکت ها

مشاوران شرکت ها،برای تشخیص صلاحیت جهت شخصیت و کارکتر حقیقی وحقوقی افراد و اشخاص تقسیم بندی میشوند :

 1. (نوع اول) شخص و یا اشخاص حقیقی : طبق این آیین نامه ، کارشناس ایرانی با تحصیلات دانشگاهی واجد صلاحیت محسوب میگردند.
 2. (نوع دوم) شخص و یا اشخاص حقوقی( غیر دولتی) : که بیش از 50% مالکیت آن ، به اشخاص حقیقی یـا حقوقی غیـر دولتی و یا ترکیبی از آن ها تعلق دارد
 3. (نوع سوم) شخص و یا اشخاص حقوقی دولتی : محاسـبات عمـومی کـشور و نظام جمهوری اسلامی که  بـر اسـاس قـوانین و مقررات برای انجام فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته است ، انجام خـدمات مـورد تقاضا در موضـوع فعالیت آنها دراساسنامه بطور جامع و دقیق قید و ذکر شده باشد.
 4. (نوع چهارم) شخص و یا اشخاص حقوقی بخش عمومی : براساس قوانین و مقررات حاکم و موجود ، جهت انجـام فعالیت های نظام فنی و اجرایی ، در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده ، انجام خدمات مورد تقاضا در رابطه با فعالیت آنها دراساسنامه قید و ذکر شده باشد و مالکیت این واحدها و اصناف متعلق به بخش عمومی محاسباتی کشور باشد.
 5. (نوع پنجم) : سایر واحدهای خدمات مشاوره اعم از ایرانی ، خارجی و مراکز علمی پژوهشی که بسیار حائز شـرایط نـوع اول، دوم ،سـوم و چهارم نباشندو گروه های متشکل از همکاری مدنی جهت یک کار خاص و معین تشکیل شده باشد ، نوع پنجم منظور میگردد.

v     تبصره 1

شایان ذکر است که ؛ 100% سهام ثبتی گروه همکاری متعلق بـه یک یا چند نوع مختلف از انواع واحدهای خدمات مشاوره آیین نامه مذکور باشد، گروه و پایه شرکت درخواست کننده ، بیشترین و بالاترین پایه در هـر تخصص را اخذ و کسب می نماید کـه توسـط سهامداران شرکت درخواست کننده خواهد بود. شرکت های تشکیل شده برای سایرکارها، شخصیت حقوقی خود را حفـظ مینمایند.

v     تبصره 2

و البته هر یک از واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده مشاوران فعلی که دارای  شرایط نوع دوم و سوم نباشند ، ظرف مدت سه سال از تاریخ صادر شدن این آیین نامه، فرصت خواهند داشت تـا خود را بـا شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. (البته در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این گونه واحد ها به قوت خود بـاقی خواهـد ماند.

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت "تکسفیر" با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

موسسه حقوقی تکسفیر

با تشکر مدیریت سایت موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر ( مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور  )

84 24 40 32 - 026    |     174 1986 - 0912

رتبه بندی شرکتها,مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور, گرید شرکتهای مشاور , اخذ گرید 3 مشاور , رتبه مشاور , گرید مشاور شرکتها , رتبه مشاوران, اخذ رتبه شرکت , اخذ رتبه , رتبه بندی شرکتها , اخذ گرید شرکت , اخذ گرید , شرکت گرید دار , اخذ شرکت گرید دار , گرید بندی شرکت , اخذ گرید مشاور, اخذ گرید پیمانکاری شرکتها , رتبه مشاوران شرکتها , اخذ رتبه مشاور , اخذ رتبه مشاور , گرید شرکت , رتبه شرکت 

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.