رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران

شرکت های برتر دنیا ، براساس میزان توانایی ، کیفیت ، کمیت ، صلاحیت عملکرد اعضا و پیمانکاران ، جهت ارائه خدمات بهتر و دفاع از عملکرد صحیح خود ، اقدام به ثبت رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران می نمایند ، تا بتوانند در پروژه های بزرگ کشوری حضور یابند.

جهت مشاوره ثبت انواع امور ثبتی خود ؛ (ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت طرح صنعتی ، ثبت رتبه بندی شرکت ها ، ثبت لوگو ، ثبت برند ، ثبت علائم تجاری ، اخذ کارت بازرگانی و ...) و  رتبه بندی شرکت های پیمانکاران و یا رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید.

84 24 40 32 - 026       |      174 1986 - 0912

انواع رتبه بندی شرکت ها

 1. رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
 2. رتبه بندی شرکت های مشاوران
 3. رتبه بندی شرکتها‎‎ی انفورماتیک
 4. رتبه بندی شرکت های انبوه سازان
 5. رتبه بندی شرکت های صلاحیت
 6. رتبه بندی شرکت های شرکتها‎‎ی EPC
 7. رتبه بندی شرکت های نظام مهندسی
 8. رتبه بندی شرکت های طرح ساخت صنعتی

دسته بندی شرکت  که شامل رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران است.

کلیهو تمامی پیمانکاران باتوجه به استانداردی مشخص و معیاری وابسته به توانایی ، رتبه ، کیفیت و  صلاحیت در پیج ردیف طبقه بندی خواهند شد که که بیشترین آنها رتبه یک و کمترین آنها رتبه پنج را خواهند داشت.

الف : پیمانکاران پایه یک

ب : پیمانکاران پایه دو

پ : پیمانکاران پایه سه

ت : پیمانکاران پایه چهار

ث : پیمانکاران پایه پنج

رتبه بندی شرکت های مشاور ؛ دارای 3 رتبه که بالاترین آن 1 و پایین ترین ان 3 می باشد.

 1. ارزشیابی ( دقیق و کامل جهت ارائه و یا اخذ رتبه)
 2. تخصص و تجربه (مرتبط با فعالیت)
 3. توان مالی ( شرکت منظور در سطوح قابل ارز)

 رتبه بندی پیمانکاران شرکت ها

 1. کلیه ی پیمانکاران مشمول از افراد حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایرانی که بطور صددرصد در سهام موجود سهیم هستند یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
 2. کلیه ی پیمانکارانی که صددرصد مالکیت آنها در سهام موجود سهیم هستند و یا سهام آنها متعلق به سازمان ، دولت ،  شهرداری ، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی کشور و  یا دیگر مؤسسات و نهادهای عمومی و عاما المنعه باشد.

v     تبصره : شرکت و یا موسسه های دولتی که با کسب اجازه ی قانون تشکیل می شوند ، نوع دوم محسوب می شوند.

 1. و البته مهمترین نکته این است که ؛ گروه سوم را افرادی تشکیل می دهند که مشمول موارد یک و دو مشارکتی و پیمانکاری نخواهند شد.


گروه های رتبه بندی پیمانکاران شرکت ها

 • رشته ساختمان و ابنیه

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه ای از چوب ، آجر ، سنگ ، بتن ، فلز و امثال آن.

 • رشته آب (رشته های مربوطه و مذکور در موارد زیر)

مشمول است از کلیه امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها ، ســدها(اعم از سدهای کوچک و بزرگ) ، مخازن آب(مستقر در هر مکانی) و شبـکه های توزیع آب(در هر شرایطی) ، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونل های آب(زیرزمینی و غیره) ، سـازه های دریایی و سـاحلی ، سـاختمان نیروگـاه آبـی ، احداث حوضچه(در هر مقیاسی) و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان ، شبکه های جمع آوری و انتقــال فاضلاب ، کانال هـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، عملیات ساختمانی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، و امثال آن.

 • ·رشته راه وترابری (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعـی ، عملیات آسفالتی بزرگـراه هـا، راه های ریلی ، راه های زیرزمینی ، باند فرودگاه ، آزاد راه ها ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها، پل ها ، سیـستم هـای حمـل و نقل ، راهداری و نظایرآن.

 • رشته صنعت و معدن (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط  به نـســاجی ، پوشـاک ، چرم ، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز ، تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی ، چوب و شیشه ، سلولوزی ، اسـتخراج ، فـرآوری ، ذخیـره ، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی ، کـارخـانـجات ابزارآلات ، مـاشین هـا و تجهیــزات انــدازه گیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی ، دارویی ، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل ، تجهیزات ، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات ، به ینـه ســـازی مصرف انرژی ، صنعت حمل و نقل و امثال آن.

 • رشته نیرو (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و امثال آن.

 • رشته تاسیسات و تجهیزات (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به خطوط انتقال ، شبـکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله ، تاسیسـات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، وسایل انتقال ، سیستم هـای خبری و هشدار دهنده، تجهیزات آشپـزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه ، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان و امثال آن.

 • رشته کاوشهای زمینی (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به اکتشاف، حفاری ، استخراج ، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین ، کاوش های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوت و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا ، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربوت ها و دیگر مواد ، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی و امثال آن.

 • رشته ارتباطات (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مخابرات های صوتی(سراسر کشور) ، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی ، بیسیم ، رادیو ، تلویزیون ، و شبکه های ماهواره و امثال آن.

 • رشته کشاورزی (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط  به جنگل داری ، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن.

 • رشته خدمات (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری ، صنعتی ، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و امثال آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و هنری و امثال آن.

 • رشته مرمت آثار باستانی (با تمامی زیر شاخه ها و گرایشات)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مرمت آثار باستانی.

v     تبصره: تعریف رشته های جدید ، تغییر در حوزە ی تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.


گروه های رتبه بندی مشاوران شرکت ها

1-     گروه شهرسازی و معماری (تمامی گرایشات)

2-     گروه راه و ترابری (تمامی گرایشات)

3-     گروه مهندسی آب (تمامی گرایشات)

4-     گروه مطالعات کشاورزان (تمامی گرایشات)

5-     گروه انرژی (تمامی گرایشات)

6-     گروه پست و مخابرات (تمامی گرایشات)

7-     گروه صنعت (تمامی گرایشات)

8-     گروه معدن (تمامی گرایشات)

9-     گروه نفت و گاز (تمامی گرایشات)

10-گروه تخصص های مشترک (تمامی گرایشات)

اتخاذ پروژه هایی که میزان و معیار توانایی ، کیفیت و تشخیص صلاحیت مشاوران را تعیین می نماید:

 1. بالغ بر پنجاه درصد از اعتبار شرکت و موسسه که توسط دولت تامین شده باشد و یا برای انجام موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردد.
 2. بررسی و صدور طرح های خدمات فنی و مهندسی به خارج از ایران و کشور که نیازمند تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

کلمات ، واژه ها و اصطلاحاتی که در گرید بندی مشاوران جای میگیرد :

 1. مشاور : ارائه خدمات مشاوره ای توسط اشخاص یا افراد حقیقی یا حقوقی
 2. خدمات مشاوره (با ذکر ریزترین جزییات و ملزومات گفته شده):
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، مطالعات دقیق امکان سنجی طرح اعم از شناسایی ، توجیه و بررسی فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی.بطور وسیع تمامی فعالیت هایی که منجر به اخذ و یا در صلاحیت طرح در سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری گردد.
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، مطالعات بررسی شده دقیق بنیادی ، کاربردی و توسعه ای
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، مطالعات بررسی شده دقیق موضوعی ، بخشی ، جامع و میان بخشی
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، تهیه و تنظیم معیار ها و استانداردها ، تعریف ضوابط و معیارهای قنی و اجرایی
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، طراحی دقیق مفهومی ، پایه ، تفضیلی و اجرایی
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، کنترل مهندسی باشد.
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، نظارت براجرای طرح ، نصب و بهره برداری
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، برنامه ریزی و کنترل دقیقی از پروژه
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، خدمات مهندسی ارزش
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، طراحی و پیاده سازس مظام های کیفیت
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، خدمات مدیریت و مدیریت طرح
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، پایش و ارزشیابی طرحها
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، خدمات با ارزش مطالعات آماری
 • واژگان و یا اصطلاحاتی که در راستای ، خدمات باارزش وابسته و جنبی
 1. تشخیص صلاحیت (با نظارت دقیق) : که در طی آن توان تخصصی مشاور براساس آیین نامه مربوطه مورد ارزیابی و تعیین می گردد.
 2. ارزشیابی : که در ان سطح کیفیت کارهای در دست انجام و یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی مشخصی ، تعیین می نماید.
 3. گواهینامه صلاحیت مشاور (با بیشترین بررسی): شامل است از مدارکی که براساس مقررات این آیین نامه ، به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان مربوطه جهت ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
 4. تخصص (افراد تخصص یافته در این راستا) : یک و یا چند شاخه از علوم و فنونی که به لحاظ علمی و اجرایی ، دریک زمینه کاری قرار گرفته باشند ، را شامل می شود.
 5. گروه تخصصی ( یک تیم با قدرت) : چند تخصص دقیق و اعلام شده که وابسته و مرتبط باهم که دراین آیین نامه به کلمه ی گروه اطلاق می گردد.
 6. پایه : رقم و عددی که توان مشاور را در هر تخصص تعیین(با نظارت دقیق) و براساس آن مبلغ و هزینه حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و توافق شده و تعداد کار مجاز مشاور ، معین می گردد.پایه یک ، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می باشد.
 7. تعداد کار مجاز (حداکثر تعداد فعالیت) : ماکسیمم و حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان و درآن واحد به مشاور دریک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.
 8. حداکثر کار مناسب(حداکثر کار فعالیت)  : حداکثر مبلغ برآورد یک کار که میتوان دریک پایه از هر تخصص به مشاور ارجاع نمود.
 9. سرگروه : کارشناسی که دارای شرایط لازم دریک تخصص بوده و سرپرستی فعالیت های آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
 10. پایه نهایی : نمایانگر توان و حرفه ای مشاور ف برای فعالیت در تمام تخصص های یک گروه می باشد.
 11. مشارکت مدنی (موجود و وابسته) : این نوعمشارکتبین دو یا چند فرد حقوقی بر طبق مقررات منعقد شده است.
 12. مشارکت ثبتی : این نوعمشارکتبین دو یا چند فرد حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی بـه ثبـت رسیده باشد.
 13. ضریب تعدیل : ضریب براساس شاخص دقیقی از قیمت ها که توسط سازمان تعیین میگردد.
 • تبــصره : سایر کلمات و واژگانی که در این آیین نامه و ماده تعریف نشده است،دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوطه امده است.

انواع مشاوران شرکت ها

مشاوران شرکت ها،برای تشخیص صلاحیت جهت شخصیت و کارکتر حقیقی وحقوقی افراد و اشخاص تقسیم بندی میشوند :

 1. (نوع اول) اعم از شخص و یا اشخاص حقیقی : طبق این آیین نامه ، کارشناس ایرانی با تحصیلات دانشگاهی واجد صلاحیت محسوب میگردند.
 2. (نوع دوم) اعم از شخص و یا اشخاص حقوقی( غیر دولتی) : که بیش از 50% مالکیت آن ، به اشخاص حقیقی یـا حقوقی غیـر دولتی و یا ترکیبی از آن ها تعلق دارد
 3. (نوع سوم) اعم از شخص و یا اشخاص حقوقی دولتی : محاسـبات عمـومی کـشور و نظام جمهوری اسلامی که  بـر اسـاس قـوانین و مقررات برای انجام فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته است ، انجام خـدمات مـورد تقاضا در موضـوع فعالیت آنها دراساسنامه بطور جامع و دقیق قید و ذکر شده باشد.
 4. (نوع چهارم) اعم از شخص و یا اشخاص حقوقی بخش عمومی : براساس قوانین و مقررات حاکم و موجود ، جهت انجـام فعالیت های نظام فنی و اجرایی ، در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده ، انجام خدمات مورد تقاضا در رابطه با فعالیت آنها دراساسنامه قید و ذکر شده باشد و مالکیت این واحدها و اصناف متعلق به بخش عمومی محاسباتی کشور باشد.
 5. (نوع پنجم و آخرین آن) : تمامی و سایر واحدهای خدمات مشاوره اعم از ایرانی ، خارجی و مراکز علمی پژوهشی که بسیار حائز شـرایط نـوع اول، دوم ،سـوم و چهارم نباشندو گروه های متشکل از همکاری مدنی جهت یک کار خاص و معین تشکیل شده باشد ، نوع پنجم منظور میگردد.

v     تبصره 1 : صددرصد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق بـه یک یا چند نوع مختلف از انواع واحدهای خدمات مشاوره آیین نامه مذکور باشد، گروه و پایه شرکت متقاضی ، بالاترین پایه در هـر تخصص را اخذ و کسب می نماید کـه توسـط سهامداران شرکت درخواست کننده خواهد بود. شرکت های تشکیل شده برای سایرکارها، شخصیت حقوقی خود را حفـظ مینمایند.

v     تبصره 2 :  هر یک از واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده مشاوران فعلی(در حال حاضر) که دارای  شرایط نوع دوم و سوم نباشند ، ظرف مدت سه سال از تاریخ صادر شدن این آیین نامه، فرصت خواهند داشت تـا خود را بـا شرایط این آیین نامه تطبیق دهند. (البته در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این گونه واحد ها به قوت خود بـاقی خواهـد ماند.

فرم های مربوطه به مشخصات عمومی شرکت پیمانکار

فرم های مربوطه به مشخصات فهرست کارکنان و  شرکاء پیمانکار

فرم های مربوطه به مشخصات سوابق کاری کارکنان و مدیران

فرم های مربوطه به پیمان های پیمانکاری

مدارک لازم جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاران :

 1. تعهدنامه محضری یا سازمان ، تعهدنامه منع مداخله کارکنان دولت بایست ارائه گردد.البته شایان ذکر است که تعهدنامه محضری ، کلیه اعضای هیئت مدیره ملزوم است
 2. اخذ رتبه ای که متقاضی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت درج می نماید بایست با آخرین آدرس مندرج در روزنامه مطابقت کند.
 3. ارائه اصل گواهینامه رتبه بندی
 4. ارائه مدارک کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی اعم از : شرکت نامه و تقاضانامه ، اساسنامه که توسط سازمان ثبت شرکتها ، جمع آوری میگردد.
 5. مدارک لازم هویتی که شامل : کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی که در A4 تنظیم گردیده است.
 6. مدارک لازم هویتی که شامل : کپی برابر با اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی که  جهت بررسی بازدید کارشناس نیاز است.
 7.  ارائه کپی قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها
 8.  ارائه تاییدیه عملکرد که شامل : مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی بهمراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما
 9.  ارائه  اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره ۶ همچنین جدول سود و زیان جدول شماره ۵
 1. آخرین صورت جلسه سهامداران شرکت و یا موسسه منظور.
 1. ارائه کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته.
 2. مندرج ساختن آدرس و شماره تماس افراد امتیاز آور و سهامداران ۵ و زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس است.
 3.  ارائه اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
 1.  ارائه تاییدیه عملکرد که  شامل : مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام در سربرگ کارفرما

فواید رتبه بندی شرکتها :

 1. جهت شرکت مناقصه دولتی در ابتدا بایست گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، توسط شرکتهای پیمانکاری دریافت گردد.
 2. سرمایه گذار با آگاهی و توانایی تمام از رتبه بندی شرکتها و یا موسسات و اطلاع از توان فنی و مالی آن ها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود اقدام اخذ نماید.
 3. رتبه بندی شرکتها در صنعت و حرفه های مختلف می تواند از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعت و قوت نمای بهتر و جامع تریداشته باشد.
 4. شرکت ها جهت عقدقرارداد و موافقت نامه با موسسات ، شرکت ها ، سازمانهای دولتی به ثبت رتبه بندی بایست اقدام نمایند.امکان قراداد برای شرکت های ثبت نشده با مراکز دولتی وجود ندارد.

 

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت "تکسفیر" با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

موسسه حقوقی تکسفیر

84 24 40 32 - 026       |      174 1986 - 0912

 

رتبه بندی شرکتها,رتبه بندی, گرید شرکتهای پیمانکاری , اخذ گرید 5 پیمانکاری , رتبه پیمانکاری , گرید پیمانکاری شرکتها , رتبه پیمانکاری , اخذ رتبه شرکت , اخذ رتبه , رتبه بندی شرکتها , اخذ گرید شرکت , اخذ گرید , شرکت گرید دار , اخذ شرکت گرید دار , گرید بندی شرکت , اخذ گرید پیمانکاری , اخذ گرید پیمانکاری شرکتها , رتبه پیمانکاری شرکتها , اخذ رتبه مشاور , اخذ رتبه پیمانکاری , گرید شرکت , رتبه شرکت

متنی بنویسید...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.