رتبه بندی شرکت پیمانکاری چیست؟

پیش از این ، برای شما عزیزان ، در مقالاتی که در بخش مقالات سایت درج شده است ، توضیحاتی ارائه گردیده است ، اما در اینجا به شرح کاملی از گریدبندی و رتبه بندی خواهیم پرداخت که باتوجه و بر اساس پیمانکاران آن شرکت ها انجام میگردد.

مختصری مورد رتبه بندی شرکت ها ؛

جهت بررسی صلاحیت موسسات و شرکت ها به منظور توان فنی دقیق و سابقه ی کاری باکیفیت آنها رتبه بندی و یا گریدبندی براساس پیمانکارن آنها امری غیرقابل اجتناب است تا در مناقصه سازمان های دولتی ، انجام و اخذ پروژه های بزرگ ، حضور یابند.که شایان ذکر است که ؛ این گریدبندی بایست ثبت گردد.

گریدبندی پیمانکاران شرکت ها

 1. کلیه ی پیمانکاران مشمول از افراد حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایرانی که بطور صددرصد در سهام موجود سهیم هستند یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
 2. کلیه ی پیمانکارانی که صددرصد مالکیت آنها در سهام موجود سهیم هستند و یا سهام آنها متعلق به سازمان ، دولت ،  شهرداری ، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی کشور و  یا دیگر مؤسسات و نهادهای عمومی و عاما المنعه باشد.

v     تبصره : شرکت و یا موسسه های دولتی که با کسب اجازه ی قانون تشکیل می شوند ، نوع دوم محسوب می شوند.

 1. و البته مهمترین نکته این است که ؛ گروه سوم را افرادی تشکیل می دهند که مشمول موارد یک و دو مشارکتی و پیمانکاری نخواهند شد.

ماده 3 گرید بندی پیمانکاران شامل چه رشته هایی است؟

 • ·رشته ساختمان و ابنیه

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه ای از چوب ، آجر ، سنگ ، بتن ، فلز و امثال آن.

 • ·رشته آب (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها ، ســدها(اعم از سدهای کوچک و بزرگ) ، مخازن آب(مستقر در هر مکانی) و شبـکه های توزیع آب(در هر شرایطی) ، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونل های آب(زیرزمینی و غیره) ، سـازه های دریایی و سـاحلی ، سـاختمان نیروگـاه آبـی ، احداث حوضچه(در هر مقیاسی) و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیـان ، شبکه های جمع آوری و انتقــال فاضلاب ، کانال هـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، عملیات ساختمانی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، و امثال آن.

 • ·رشته راه وترابری (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعـی ، عملیات آسفالتی بزرگـراه هـا، راه های ریلی ، راه های زیرزمینی ، باند فرودگاه ، آزاد راه ها ، سیستم های انتقال هوایی پایه دار ، تونل ها، پل ها ، سیـستم هـای حمـل و نقل ، راهداری و نظایرآن.

 • ·رشته صنعت و معدن (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط  به نـســاجی ، پوشـاک ، چرم ، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز ، تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی ، چوب و شیشه ، سلولوزی ، اسـتخراج ، فـرآوری ، ذخیـره ، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی ، کـارخـانـجات ابزارآلات ، مـاشین هـا و تجهیــزات انــدازه گیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی ، دارویی ، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل ، تجهیزات ، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات ، به ینـه ســـازی مصرف انرژی ، صنعت حمل و نقل و امثال آن.

 • ·رشته نیرو (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و امثال آن.

 • رشته تاسیسات و تجهیزات (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به خطوط انتقال ، شبـکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله ، تاسیسـات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، وسایل انتقال ، سیستم هـای خبری و هشدار دهنده، تجهیزات آشپـزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه ، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان و امثال آن.

 • ·رشته کاوشهای زمینی (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به اکتشاف، حفاری ، استخراج ، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین ، کاوش های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوت و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا ، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربوت ها و دیگر مواد ، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی و امثال آن.

 • ·رشته ارتباطات (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مخابرات های صوتی(سراسر کشور) ، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده ، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی ، بیسیم ، رادیو ، تلویزیون ، و شبکه های ماهواره و امثال آن.

 • ·رشته کشاورزی (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط  به جنگل داری ، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن.

 • رشته خدمات (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری ، صنعتی ، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و امثال آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و هنری و امثال آن.

 • رشته مرمت آثار باستانی (رشته های مربوطه و مذکور)

مشمول است از کلیه امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مرمت آثار باستانی.

v     تبصره: تعریف رشته های جدید ، تغییر در حوزە ی تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

کلیهو تمامی پیمانکاران باتوجه به استانداردی مشخص و معیاری وابسته به توانایی ، رتبه ، کیفیت و  صلاحیت در پیج ردیف طبقه بندی خواهند شد که که بیشترین آنها رتبه یک و کمترین آنها رتبه پنج را خواهند داشت.

الف : پیمانکاران پایه یک

ب : پیمانکاران پایه دو

پ : پیمانکاران پایه سه

ت : پیمانکاران پایه چهار

ث : پیمانکاران پایه پنج

 

 

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.