اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC)

جهت مشارکت ، اخذ و حضور در پرژه های بزرگ کشور ، در ابتدای امر بایست شرکت ها و موسسات به رتبه بندی شرکتها از جهات مختلف اعم از ؛ اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC) ، اخذ رتبه بندی پیمانکاران ، اخذ رتبه بندی مشاوران شرکت و ... اقدام نمایند ، هرکدارم بنا به فعالیت و رشته ی خاص خود.

جهت مشاوره ثبت انواع رتبه بندی شرکتها خود با موسسه حقوقی تکسفیر تماس حاصل فرمایید : 84 24 40 32 - 026       |      174 1986 - 0912

طرح های جدید سرمایه گذاری ، در سال های اخیر ، سرمایه (بودجه لازمه) و دیگر امکانات لازم را هر روزه به خود اختصاص داده اند.بهره برداری سریع و بی وقفه از طرح های مطرح شده و پیشنهادی ، نیازمند علم ، دانش و تجربه کافی اجرایی پیمانکاران و فن آوری های مبتکرانه است.

روش و ثبت اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC) :

یکی از روشهای اجرایی بررسی شده دیگر ، استفاده از روش های غیر متعارف است.این روش ، بخش ها و قسمت های مختلفی را شامل میشود.در این روش کار ها و فعالیت ها به پیمانکار واگذار میگردد که در ابتدا نیازمند عقد قراردادی است.مسئولیت های مختلفی اعم از طراحی و اجرای آنها که بمنظور رفع نیاز و خواسته های کارفرما صورت میپذیرد.

با پیشرفت های اخیر در زمینه روش های محاسبه ، مهندسی از معماری را جداساخته که معماری مبدل به رویکردی زیباشناسانه و فلسفی  شده است.

در سراسر دنیا در تمامی دوران ها این روش اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC) موجود و قابل استفاده و کاربرد بوده است.در آمریکا و حتی کشورهای اروپایی (تمامی آنها) از سالهای پیشین(دهه 70) دربخش خصوصی ، روش های اجرایی دیگری را برگزید که هرکدام مزایایی و فوایدی داشت و با بررسی کاربرد های آن ، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های دولتی جایز شدند تا از روش های اجرایی غیرمتعارف استفاده نمایند و کارفرمایان (دولتی) نیز قادر به استفاده از این روش ها گردیدند.

در بخش های مختلف کاری (دولتی و غیردولتی) ، در کشورهای توسعه یافته ، از روش های متعارف استفاده میگردد. اما از روش های غیرمتعارف ، (مخصوصا روش طرح و ساخت) هنوز در بخش های مختلف استفاده میشود و البته سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

بکارگیری و استفاده از روش های رتبه طرح و ساخت (EPC) ، با رعایت جنبه های متفاوتی از شرایط و قوانین حاکم ، صرفه و صلاح دولت انجام میشود. در این روش پیمانکار ، با پذیرش مواردی چون ؛کاستن از زمان (با رعایت قوانین) ، پذیرش ریسک ها(خطرات موجود) و برداشتن مسئولیت از دوش دستگاه اجرایی و به پایان رساندن کار درمورخ توافق شده و...  تمام مسئولیت را پذیرا می باشد.

استفاده و بکارگیری از روش اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC) ، نیازمند ملزوماتی است از جمله ؛

 • توانایی دستگاه اجرایی (در برقراری رفع نیازها)
 • تعریف و بررسی کامل پروژه (بطور دقیق و با ذکر ریزترین جزئیات)
 • قطعیت تامین اعتبار
 • اطمینان و اعتماد به پیمانکاران قدر و قابل
 • بررسی توانمدی مدیریت (دقیق) دستگاه اجرایی

با تکمیل و رعایت ضوابط و قوانین در رتبه طرح و ساخت (EPC) دستوالعمل و آیین نامه های متفاوتی موجود است.با گسترش بکارگیری و استفاده از این روشها در سراسر کشور و کسب تجربه های اجرایی ، میتوان نسبت به تهیه آنها اقدام نمود.

در طرح های صنعتی ، بابررسی وتشخیص دستگاه اجرایی ، از قوانین (و ضوابط) اجرایی روش طرح و ساخت ، در پروژه های مختلف صنعتی استفاده می گردد.

پس از بکارگیری قوانین و ضوابط لازم ، مدیران طرح های صنعتی ، کارشناسان آنها ، متخصصین فنی و اجرایی (چه در بخش دولتی و غیردولتی) و از جمله پیمانکاران طرح و ساخت (EPC) ، نظریه های اصلاحی و تکمیلی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کشور خود) ارسال مینمایند.(این ارسال نظریه ها ، جهت اصلاح و یا تکمیل ضوابط در آینده کاری مفید است)

بغیر از ماده 15 آیین نامه مرتبط با اخذ و ثبت رتبه بندی شرکت های طرح و ساخت  (EPC)، بیشترین تعداد کار(فعالیت) مجاز در دست اجرای دارندگان گواهی صلاحیت بصورت همزمان(در آن واحد) دو کار (دقیقا) می باشد. میزان ظرفیت ریالی متقاضیان باتوجه به آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت ( تمامی مشاوران و پیمانکارارن) در رتبه یک و با حداکثر 1000 میلیارد ریال می باشد و قابل افزایش تا مبلغ 5000 میلیارد ریال است. برای متقاضیانی که براساس آیین نامه های مربوطه در پایه 2 رتبه بندی میشوند میتوان مبلغ 500 تا افزایش 2500میلیارد ریال را تضمین نمود.

در پروژه هایی که به میزان و تعداد کافی پیمانکار طرح و ساخت نباشد میتوان با ارائه مدارک و دلایل توجیهی و دقیقی ازسوی دستگاه های اجرایی و با تایید و بررسی صلاحیت ظرفیت بیشترین تعداد کار (فعالیت های مرتبط) همزمان و همگام به افزایش آن اقدام نمود.

دراینجا ، منظور از فعالیت های همگام و در دست اجرا ، توافقنامه و قراردادهایی است که کارفرمایان شرکت ها و یا موسسات ، به طرف قرارداد خود پیش قسط میدهد.

کارها و فعالیت هایی که بهبود و پیشرفت فیزیکی ۹۰% می باشد را نمیتوان کار در دست اجرا دانست. فعالیت هایی که به کارهای خدمات بازپرداختی اطلاق میگردند و بواسطه ی کارفرما انجام میگردند ، مبالغ آنها جزء هزینه های قرارداد نمی باشد.

بیشترین گنجایش شرکت ها و یا موسساتی که براساس و باتوجه به انجام و اجرای بیش از یک پروژه (2پروژه) طرح و ساخت می باشد و لذا بدون معرفی شرکت همکار موفق به اخذ صلاحیت میشوند ، بواسطه ی کارگروه تایید صلاحیت انجام گرفته و با در نظرگرفتن کارها و فغالیت های انجام گرفته معین میشود.(از حداکثر گنجایش و ظرفیت معین گریده نبایست تجاوز نمود)

جهت اخذ و ارجاع پروزه هایی با بودجه بیشتر از 5000میلیارد ریال و همچنین پروژه های مجتمع پالایشگاه های نفت ، گاز و پتروشیمی ، طرح و بررسی موضوع با تایید صلاحیت ، امری غیرقابل اجتناب است.کارگروه تایید صلاحیت شرکت های طرح و ساخت  (EPC)قادر به ارائه پیشنهادات در راستای اصلاحات جدولی ، به دفتر امور کاری مشاوران و پیمانکاران می باشند و در صورت تایید پیشنهادات آنها ، درج و تغییر خواهد کرد.
تخصص ها و رشته های پیمانکاران جهت اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC) :

رشته های تخصصی اخذ رتبه طرح و ساخت  (EPC)ساختمان که خود شامل تخصص هایی است از جمله :

 1. ساختمان های آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی (تمامی نقاط)
 2. ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی
 3. معماری داخلی
 4. نوسازی و احیای بافت های فرسوده شهری
 5. مقاوم سازی و پدافند غیرعامل ساختمان های موجود
 6. رشته طرح و ساخت (EPC) آّب ، که خود شامل تخصص هایی است از جمله :
 7. سدسازی و سازه های آبی ( تمامی نقاط مختلف و سراسر کشور)
 8. شبکه های مختلف و بیشمار آبیاری و زهکشی
 9. تاسیسات آب و فاضلاب
 10. حفاظت و مهندسی رودخانه( های مختلف کشور)
 11. تونل (های زیرزمینی) و سازه های زیرزمینی
 12. مقاوم سازی
 13. رشته طرح و ساخت (EPC) راه و ترابری ، که خود شامل تخصص هایی است از جمله :
 14. راه سازی( جاده ها و ساختمان ها )
 15. پل (هوایی و زمینی) و تونل سازی
 16. حمل و نقل ریلی
 17. بندر سازی(شمال و جنوب کشور، درصورت وجود امکانات)
 18. مقاوم سازی
 19. رشته طرح و ساخت (EPC) کشاورزی ، که خود شامل تخصص هایی است از جمله :
 20. کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری
 21. شیلات و آبزیان
 22. فضای سبز (اعم از فضاهای کوچک و بزرگ)
 23. آبیاری تحت فشار (جهت بالابردن کیفیت آب رسانی)
 24. رشته طرح و ساخت  (EPC)آثار فرهنگی و تاریخی
 • مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
 • مقاوم سازی

 

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت "تکسفیر" با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر ، میزبان شما بزرگواران هستیم."

موسسه حقوقی تکسفیر

84 24 40 32 - 026       |      174 1986 - 0912

رتبه بندی شرکتها,اخذ رتبه طرح و ساخت (EPC), گرید شرکتهای پیمانکاری , اخذ گرید 5 پیمانکاری , رتبه پیمانکاری , گرید پیمانکاری شرکتها , رتبه پیمانکاری , اخذ رتبه شرکت , اخذ رتبه , رتبه بندی شرکتها , اخذ گرید شرکت , اخذ گرید , شرکت گرید دار , اخذ شرکت گرید دار , گرید بندی شرکت , اخذ گرید پیمانکاری , اخذ گرید پیمانکاری شرکتها , رتبه پیمانکاری شرکتها , اخذ رتبه مشاور , اخذ رتبه پیمانکاری , گرید شرکت , رتبه شرکت

 

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.