مراحل اخذ استاندارد ملی

استانداردهای ملی به دوصورت می باشد یا استاندارد اجباری است و یا به صورت تشویقی

تولید و عرضه کالایی که اجرای استاندارد آنها به ‌موجب قانون اجباری اعلام‌شدهرا استاندارد اجباری گفته می شود. به طور مثال محصولات صنایع غذایی استاندارد اجباری دارند و نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی این محصولات الزامی می باشد .

مراحل اخذ استاندارد ملی

راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری

 • متقاضی باید دارای مجوز فعالیت مطابق با فرآورده ای که واحد قصد تولید آن را دارد باشد مانند پروانه فعالیت یا جواز کسب (پروانه کسب)
 • داشتن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه برای دریافت پروانه استاندارد الزامیست و بدون داشتن آن پروانه صادر نخواهد.
 • داشتن فضا و امکانات کافی برای خط تولید و کنترل کیفیت یکی دیگر از الزامات می باشد ولی لزوما مالک کارخانه بودن و یا تمامی محصول را بصورت کامل تولید نمودن اجباری نیست بدین معنا که واحد می تواند یک خط کوچک مونتاژ نهایی داشته و قطعات را از بازار و یا سایر واحدهای تولیدی خریداری نماید.
 • ارایه در خواست کتبی مبنی بر تقاضای دریافت پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر دریافت اجازه تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولید که معمولا بسته به نوع فراورده در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ عنوان حق عرضه کالای تولید شده به بازار را تا دریافت پروانه ندارد.
 • تهیه استاندارد ملی مربوط به کسب و کار با مراجعه به سازمان استاندارد و مطلع شدن از شماره کتاب استاندارد ملی
 • طی یک نامه کتبی استخدام یا معرفی کارشناس کنترل کیفیت توسط واحد تولیدی مربوطه می که باید دارای شرایط لیسانس در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد باشد.
 • ثبت علامت تجاری در اداره کل ثبت علائم کشور و ارایه تصدیق مالکیت علامت تجاری به اداره استاندارد
 • واحد تولیدی می بایست متناسب با نوع محصول و آزمونهای مربوطه در محل تولید آزمایشگاه مجهز به تستر ها و دستگاههای آزمون تخصصی آن محصول را تهیه نموده و محل مناسبی را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاص دهد که در حین دریافت پروانه استاندارد و پس از دریافت ، مسئول کنترل کیفیت در آن کیفیت کالا را کنترل نماید ،کامل بودن و کالیبره بودن تجهیزات می بایست به تایید اداره استاندارد برسد.
 • تدوین نظامنامه کنترل کیفیت از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت برای تولید فراورده ها در محل تولید به منظور ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مستمر کیفیت و افزایش راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار
 • واحدهای تولیدی پس از دریافت پروانه استاندارد ملی ایران در بازدیدهای دوره ای و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش کنترل شده و در صورت عدم تطابق محصول با استاندارد پروانه استاندارد صادره باطل خواهد شد ، معمولا اعتبار پروانه استاندارد یک سال بوده و واحد تولیدی موظف است همه ساله نسبت به تمدید پروانه و واریز وجه اعتبار اقدام نماید.
 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.