مدارک اخذ استاندارد ملی ایران

تنها سازمانی که در ایران بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آنها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید مؤسسه استاندارد ملی ایران می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ استاندارد ملی

1-      ارایه فرم تکمیل شده در خواست صدور پروانه

2-      ارایه کپی برابر اصل پروانه بهره برداری، جواز تاسیس و جواز کسب یا پروانه فعالیت از مراجع قانونی همراه با رونوشت آخرین تغییرات

3-      فرم تکمیل شده پرسشنامه ی اطلاعات فنی با تائیدات لازم

4-      معرفی مسئول کنترل کیفیت واجد شرایط

5-      گواهی کالییبراسیون وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی

6-      ارا یه کد ملی کالا

7-      ارایه کپی برابر اصل آگهی رسمی برند یا علامت تجاری کپی برابر اصل آگهی رسمی ثبت نام یا علامت تجاری محصول (ثبت برند) در روزنامه رسمی کشور در طبقه فرآورده مورد نظر

8-      ارایه کپی گواهینامه های بین المللی

9-      ارایه کپی برابر اصل آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور

فرآیند صدور استاندارد ملی ایران

  • ارایه درخواست کتبی توسط متقاضی
  • ارایه فرم تکمیل شاده و مدارک لازم به استاندارد و تشکیل پرونده
  • واریز فیش های نقدی به سازمان استاندارد
  • تشکیل پرونده مدیر کیفیت
  • هماهنگی جهت دوره های لازم مدیر کیفیت و برگزاری آموزش های لازم
  • تایید صلاحیت مدیر کیفیت
  • بازدید مرحله اول سازمان استاندارد (بازدید فنی)
  • بازدید مرحله دوم سازمان استاندارد (نمونه گیری)
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.