اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده

تعریف ارزش افزوده :

ارزش افزوده عبارت است از ارزشی که در زمان تولید , باعث افزایش ارزش کالاهای واسطه می شود . به عبارت دیگر ارزش افزوده به معنای اختلاف موجود مابین خدمات فروخته شده و ارزش کالاها با خدمات خریداری شده و ارزش کالاها می باشد .

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده به مالیاتی گفته می شود که خریدار در زمان خرید کرده کالا و خدمات مورد نظر به فروشنده آنها مراجعه می کند و فروشنده نیز موظف است تا در زمان های مشخص آن را به سازمان امور مالیاتی و به دولت پرداخت کند .

دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده :

برای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده , مساله مهمی وجود دارد که آن هم دریافت مجوز برای فعالیت در این نهاد است و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از این مجوز های لازم می باشد . چنانچه مراحل ثبت نام به پایان برسد و پرونده مالیاتی مربوطه در سازمان مالیات بر ارزش افزوده تکمیل گردد , در این صورت اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی باید مجوز لازم را داشته باشند که در غیر این صورت دریافت مبلغ مربوط به مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی می باشد . لازم به ذکر است که بعضی از ادارت مربوط به سازمان مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر انجام مراحل ذکر شده , اشخاص را موظف می کنند تا تاییدیه ماده 169 قانون مالیات های مستقیم را نیز دریافت کنند که این تاییدیه به صورت 6 ماهه و یا یک ساله صادر می گردد و تا قبل از اینکه تاریخ اعتبار آن تمام گردد اشخاص موظف هستند که آن را توسط حوزه های مالیاتی تمدید کنند .

حال می خواهیم بدانیم که مراحل و مدارک مورد نیاز برای دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده به چه صورت می باشد :

مراحل دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده :

1-    ثبت نام برای ارزش افزوده شرکت به صورت اولیه

2-    تحویل دادن برگه ثبت نام اولیه به همراه مدارک مورد نیاز

3-    بعد از دریافت رمز عبور باید مرحله دوم ثبت نام انجام گردد .

4-    کلیه مدارک مورد نیاز باید به اداره دارایی تحویل داده شود .

مدارک مورد نیاز مرحله اول ثبت نام برای دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده :

1-    کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی ) متعلق به اعضای شرکت

2-    کد اقتصادی مورد نیاز

3-    آگهی مربوط به تاسیس شرکت

4-    آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت

5-    وکالتنامه موجود

6-    آدرس محل سکونت شخص پیمانکار

7-    تلفن های ثابت و همراه مربوط به مدیر عامل و پیمانکار

8-    کد پستی پیمانکار مربوطه و کد پستی متعلق به دفتر محل کار پیمانکار و یا منزل او

9-    مجوز های فعالیت و یا گواهی صلاحیت پیمانکار و یا وجود نام شرکت در سایت رتبه بندی

مدارک مورد نیاز مرحله آخر ثبت نام برای دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده :

1-    نام بانک مرتبط با شرکت

2-    نام شعبه آن بانک

3-    کد شعبه مربوطه

4-    شماره حساب شرکت

5-    شماره تلفن مربوط به رئیس هیئت مدیره

6-    کد پستی و آدرس متعلق به رئیس هیئت مدیره مربوطه

7-    کد اقتصادی مورد نیاز

8-    آخرین تغییرات صورت گرفته در شرکت

9-    مدارک مربوط به آخرین اعضا

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.