گام ابتکاری در حقوق اختراع

گام ابتکاری در حقوق اختراع موضوعی است که در این مقاله می خواهیم در رابطه با آن صحبت کنیم و در خصوص آن مواردی را ذکر نماییم .

برای آنکه یک فرآورده به عنوان یک اختراع محسوب شود و از طریق مکانیسم های قانونی مورد حمایت قرار بگیرد ، باید دارای سه شرط اساسی از قبیل : تازگی ، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد .

این سه شرط به عنوان ماهوی اختراع تلقی می گردند . بدین معنا که اگر یک فرایند که ناشی از فکر انسان است ، فاقد سه شرط ذکر شده در فوق باشند ، در این صورت اختراع محسوب نمی گردند و قابلیت ثبت آنها به عنوان اختراع از نظر موضوعی منتفی می گردد .

گام ابتکاری به معنای این می باشد که اختراع بر اساس معلومات قبلی عموم برای شخصی که دارای مهات معمولی در فن مربوطه می باشد به صورت آشکار نباشد و در خلق آن خلاقیت و ابتکار محسوسی اعمال شده باشد . این امر نبودن گام ابتکاری و یا بدیهی بودن نیز نامیده می شود . لازم به ذکر است که از این عبارت در ایالت متحده امریکا معمولا استفاده می شود .

زمانی یک اختراع صحت پیدا می کند که بر اساس آن بر سطح دانش موجود افزوده شده باشد و یا به عبارت دیگر اختراع مورد نظر نسبت به سطح دانش جامعه یک گام به جلو تر باشد .

شرط اصالت در حق مولف چگونه است ؟

یکی از شرایط اساسی در رابطه با حمایت از آثار در حق مولف ، شرط مربوط به اصالت اثر می باشد . هر چند که کنوانسیون برن که مسئول حمایت از کپی رایت است ، اصیل بودن برگرفته از تلاش خلاقانه را به عنوان یک شرط حمایت در نظر نگرفته باشد ، اما به صورت عمومی پسندیده تر است که اثر فکری مورد حمایت قرار بگیرد که دارای اصالت و خلاقیت باشد .

در قوانین ملی موجود نیز تفسیری در خصوص اصالت ذکر نشده است و تفسیر در این مورد را به خود قضات و اندیشمندان واگذار کرده اند . برخی از حقوق دانان در رابطه با اصالت اظهار داشته اند که زمانی که پدید آورنده در خلق یک اثر ، ابتکار و نوآوری را به خرج می دهد ، از آنجایی که استعداد و سلیقه اش را در رابطه با چیزی اضافه می کند ، مشمول حمایت قانونی می گردد .

در تعاریف دیگری نیز این گونه آمده است که اصیل در مورد یک چیز جدید که قبلا انجام نشده است ، شناخته می گردد . نوع و شکل اولیه نیز چیزی است که سایرین از آن اقتباس می کنند .

اما لازم به ذکر است که مفهوم رایج اصالت به معنای شرطی می باشد که اثر موجود باید از پدید آورنده آن ناشی گردد .

به عبارت دیگر نیز می توان گفت که اصالت یک اثر بدین معنا نیست که یک اثر باید متضمن یک ایده اصیل و یا ابتکاری باشد بلکه اگر اثر مربوطه نشات گرفته از شخصیت پدید آورنده باشد نیز کفایت می کند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.