ثبت اختراع  ,مدارک ثبت اختراع , مراحل ثبت اختراع ,هزینه ثبت اختراع , ثبت اختراع در ایران , ثبت اختراع در اروپا  ,ثبت اختراع در کانادا , ثبت اختراع در آمریکا , ثبت اختراع و مالکیت صنعتی 

 

مدارک ثبت اختراع

شخص و اشخاصی(یک گروه و یا تیمی حرفه ای و حاذق) که اجزاء و یا شیء تازه‌ای می‌سازند و  یا مسیر نوینی و جدیدی را جهت به کارگیری و رفع مشکل و ایراد در ابزار های قبلی فراهم می آورند را مخترع یا مخترعین می نامند.

ثبت اختراع تنها توسط مخترع یا نماینده قانونی(وکیل) او انجام میشود که حقی انحصاری است.

اختراعات كوچك

اختراعات کوچک نیز داریم که دارای استفاده و کاربرد صنعتی است تنها و به ثبت نخواهد رسید

گواهینامه اختراع

اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع سندی صادر میکند که مخترع را از حقوق انحصاری بهرهمند می سازد.

مدارک ثبت اختراع و ثبت اختراع در خارج كشورها نیز بصورت اداری و با طی مراحلی یکسان در سراسر دنیا انجام میگیرد.

اولین اقدام جهت ثبت اختراع در تمامی کشورها ، تنظیم تقاضانامه (application)  ثبت و تشکیل پرونده (filing ) در اداره ثبت اختراعات آن كشور است. این تقاضانامه داراي قسمتهايي نظير عنوان اختراع، سابقه و شرح فني آن است.

پس از بررسی های کارشناسانه پرونده توسط کشور مقصد در راستای ثبت اختراع ، مفاد تقاضانامه در سطح عموم(publication) در صورت احراز شرايط، حق ثبت  را اعطا مي نمايد تا در سرتاسر همان كشور معتبر و قابل دفاع باشد.

انتشار ثبت اختراع بصورت عمومی ، به این معنا نیست که حق ثبت اختراع به فرد تعلق میگیرد.باید بصورتی مشخص و واضح، ذکر شود، که پس بررسي و احراز شرايط لازم از سوي دولت مربوط به ثبت رسيده و اعطا مي گردد.البته هر يك از كشورهاي انتخاب شده پس از بررسي پرونده مختار است آن اختراع را به ثبت رسانده و در سرزمين خود از آن حمايت كند و يا كلاٌ آن را رد كند .

هر اختراعی قابل ثبت نیست !! موارد قابل ثبت :

اختراع ، باید حاوی بدعت و نوآوری نو و تازه ای باشد که در صنعت نیز مورد استفاده قرار گیرد همچنین به لحاظ صنعتی ، مفید و کاربردی محسوب گردد .اختراع در حرفه ، فن و صنعت قبلی وجود نداشته و مهارتی عادی شمرده نمیشود.منظور از صنعت معنای وسیع و جامع آن است که تمامی رشته ها اعم از صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدماتی و ... نیز شامل میشود.

تنظیم اظهارنامه ای جهت  ثبت اختراع

این ظهارنامه بایست به  اداره مالکیت صنعتی داده شود، با موضوع حمایت از اختراع. که به فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء است. خواسته، توصیف ادعا، خلاصهایی از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه های مربوطه رادربرداشته باشد.مدعی ثبت اختراع هزینه های اظهارنامه تنظیم شده را تقبل میکند.

موارد مقرر در راستای تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع

1.       نام و تمامی ریز اطلاعات متقاضی ، مخترع ، عنوان اختراع و ریز اطلاعات آن که در اظهارنامه بایست درج گردد

2.       درصورتی که متقاضی مخترع نیست و وکیل و نماینده قانونی وی است ، مدارک لازم او نیز باید ارائه گردد

3.       توصيف فني اختراع مي بايست با بياني روشن و به زبان رسمي كشور مقصد و جهت بازسازی ثبت اختراع برای تمامی افراد و مخصوصا افراد با هوش و تفکر متوسط مطلب و هدف را واضح و کاملا آشکار سازد بطوری که تمامی نقشه ، طرح ، هدف و الگوریتم های پیاده سازی آن نیز ارائه گردد.

متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است میتواند آن را مسترد کند. در اختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بی اعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمیشود.

متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیهای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883 میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم میتواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطق های یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.

چه موضوعاتی اختراع محسوب نمیگردد؟

1.       روش ها ، طرح ها و قواعد انجام کار تجاری و سایر فهعالیت های اجتماعی و ذهنی اختراع محسوب نمی شود.

2.       کشفیات دارویی ، نظریه های مرتبط با علوم ، روشهای ریاضی و همچنین آثار هنری نیز اختراع به حساب نمی آید.

3.       روشهای معالجه و تشخیص فیزیک و آناتومی بدن انسان و حیوانات در ثبت اختراع جای نمیگیرد.

4.       منبع های ژنتیک و اجزاء متشکل آن در ژنتیک و همچنین فرآیند های بیولوژیک در جهت تولید آن ها نیز ، مورد ثبت واقع نمی گردد.

5.       هرآنچه که در حرفه و فن و صنایع قبلی در سراسر جهان که از طریق انتشار کتبی ، شفاهی و مورد استفاده علم قرار گرفته باشد و یا حق تقدم فرد یا افرادی دیگر توسط اظهارنامه ثبت اختراع در روند تایید و ثبت یاشد، هر نقطه ای از جهان ، که افشاء شده باشد نیز ، مورد ثبت قرار نمیگیرد.

6.       و آخرین مورد ، اختراعی که برخلاف شرایط و موازین شرعی ، نظام عمومی و کشور باشد ، نیز ، اختراع محسوب نمی گردد.

چه مدارکی نیاز است تا شخص حقیقی اختراع  خود را ثبت کند؟

1.       اظهارنامه ثبت اختراع

که از طریق فروش اوراق واحد حسابداری اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهیه و تنظیم میشود ، که ، موسسه حقوقی تکسفیر تمامی امور ثیتی(اعم از ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت برند و...) را انجام میدهد.

2.       وصف و توصیف کامل اختراع

ذکر جزئیات و چگونگی عکلکرد اجزا و قسمت های متفاوت آن که مخترع ، روند و جریان چگونگی عملکرد و کاربرد محصول و یا فرآیند را بصورت مکتوب و با شرح کامل ارائه دهد.

3.       پلن و طرح و نقشه اختراع

درصورت مخترع ، اختراعی بهمراه اجزاء و قطعاتی باشد ارائه آنها لازم و درصورت داشتن چیدمان اجراء کنار هم ، باید فرمولاسیون آنها را نیز ارائه دهد.

4.       لزوم داشتن هویت فرد که شناسنامه منظور شده است یا اگر برعهده موسسه یا شرکتی است ، آخرین روزنامه رسمی کشور نیز باید ارائه دهد

5.       ارائه فتوکپی روزنامه رسمی شرکت یا موسسه که دارای آخرین تغییرات درخصوص اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا مجاز.

6.       درصورتی که ثبت توسط وکیل دادگستری انجام میشود باید وکالتنامه وی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

7.       درصورتی که ثبت توسط شرکت انجام میشود وجود امضاء دارندگان حق امضاء و مهر شرکت برای معرفی نامه الزامی است.

8.       کلیه مدارک ذکرشده بایست در قطعه ی A4  تنظیم و تایپ شده و در سه نسخه ارائه و تنظیم شود و کلیه اوراق اظهارنامه ثبت و مکتوبات شرح و توضیح ثبت ، خلاصه و طرح و نقشه اختراع بایست توسط مخترع و مخترع ها ثبت امضا گردد.

در صورت نیاز به اقدامات لازم در خصوص مدارک ثبت اختراع  در تمامی استانها اعم از :

•        مدارک ثبت اختراع در تهران

•        مدارک ثبت اختراع در کرج

•        مدارک ثبت اختراع در قزوین

•        مدارک ثبت اختراع در تمامی استانها و شهرستانها

 

مشاوره ثبت اختراع ,ثبت اختراع ,اختراع ,مدارک ثبت اختراع ,مراحل ثبت اختراع ,ثبت اختراع در آمریکا,ثبت اختراع در ایران,هزینه ثبت اختراع ,جستجوی ثبت اختراع ,ویژگی های اختراع ,ویژگی های ثبت اختراع ,تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع ,تنظیم ثبت اختراع ,اظهارنامه ثبت اختراع,پتنت یا اختراع,ثبت پتنت

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.