اگر شما فردی مخترع هستید ، اختراع و ابداعی دارید ، بایست قبل از افشاء آن ، سریعا فرم ثبت اختراع ، را از اتاق رسمی اداره مالکیت فکری دریافت و به تکمیل آن بپردازید.تکمیل فرم ثبت اختراع به شما کمک خواهد کرد تا از حقوق فکری خود دفاع کنید.جهت اخذ فرم ثبت اختراع و ثبت اختراع با موسسه حقوقی تکسفیر همگام شوید.

دانلود فرم پرسشنامه ارزیابی  اختراع

 

 

درخواست حق تقدم با تکمیل فرم ثبت اختراع

  • اداره مالکیت صنعتی رونوشت اظهارنامه ای را از متقاضی ظرف مدت معین خواستار است که توسط مرجع ثبت مبنی بر حق تقدم متقاضی گواهی شده باشد.
  • با پذیرش درخواست حق تقدم ،حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل را خواهد شد.درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کانلمیکن تلقی میشود.
  • اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:
  1. ذکر صریح یا ضمنی تقاضای ثبت اختراع
  2. ضمن تسریع در شناخت هویت متقاضی
  3. توصیف اجمالی اختراع :

درصورت نقصان در اظهارنامه ، طی یک مهلت سی روزه ، متقاضی میتواند اصلاحات لازم را انجام دهد که لذا بعد از این مدت ، اظهارنامه کانلمیکن تلقی خواهد شد.

ثبت اختراع در خارج از کشور

ثبت اختراع در خارج از کشور نیز ، با تکمیل فرم ثبت اختراع انجام میگیرد.البته مخترع با سفر به کشور مقصد و رجوع به اداره مربوطه میتواند این مراحل را به پایان برساند و یا توسط نماینده قانونی خود این مراحل صلب اداری را طی نماید.از موسسه حقوقی تکسفیر بخواهید تا نماینده قانونی شما در کشور مورد نظر خود باشد تا ثبت اختراع شما را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.

ثبت اختراع ، اختراعات قابل ثبت

اختراعی که شامل بدعت و نوآوری باشد و بتواند مشکل موجود در صنعت را از بین ببرد.کاربردی و مفید باشد و مهارتی عادی شمرده نگردد.ثبت اختراع میتواند در هر رشته ای باشد : صنایع دستی ، کشاورزی ، ماهیگیری و خدماتی و ...

{jcomments off}

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.