سوالات ثبت اختراع

در این مقاله تمامی سوالات شما ، اعم از ؛ اختراع چیست ، ثبت اختراع ، زمان عضویت رسمی ایران به کنوانسیون پاریس(سازمان جهانی مالکیت فکری) ، اختراعات کوچک ، گواهینامه ثبت اختراع ، ثبت اختراع در خارج از کشور ، اختراعات قابل ثبت ،

تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع ، روش های ثبت اختراع ، موضوعاتی که اختراع محسوب نمیگردند ، مدارک لازم جهت ثبت اختراع و در آخر مراحل پس از تکمیل اظهارنامه ، را تماما(با شرح جزئیات) پاسخ خواهیم داد.

جهت مشاوره رایگان و ارائه اطلاعات دقیق تر در مورد سوالات ثبت اختراع شماره رایگان با موسسه حقوقی تکسفیر : 

84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

 

ارائه دهنده انواع امور ثبتی ؛ ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ثبت اختراع، ثبت طرح صنعتی، ثبت رتبه بندی شرکت ها،ثبت لوگو، ثبت برند، اخذ کارت بازرگانی ، ثبت علائم تجاریو... 

اختراع چیست؟

اختراع حاصل تفکر شخص و اشخاصی است که برای نخستین بار محصول و یا جریان سیر روند عمل و یا عملیاتی را ارائه می دهد که این نوآوری و فناوری در راستای حل مشکل در صنعت ، حرفه ، فن و ... باشد.

عضویت رسمی ایران به کنوانسیون پاریس(سازمان جهانی مالکیت فکری) ؟

عضویت رسمی ایران ،در کنوانسیون پاریس جهت حمایت از مالکیت صنعتی و فکری در سال 1337 هجری شمسی انجام شدکه با قبول انجام اصلاحات به عمل آمده در این کنوانسیون زمینه ای جهت پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی را فراهم آورد که سال 1377 هجری شمسی بود.در سال 1380 هجری شمسی، جمهوری اسلامی ایران به وایپو واقع در سوئیس بود، پیوست.

ثبت اختراع ؛ تنها توسط مخترع یا نماینده قانونی(وکیل) وی قابل انجام میباشد که حقی انحصاری است، برای مخترع محسوب میگردد.

اختراعات كوچك؟

 اختراعات کوچک نیز داریم که دارای استفاده و کاربرد صنعتی است تنها و به ثبت نخواهد رسید

گواهینامه اختراع ؟

اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع سندی صادر میکند که مخترع را از حقوق انحصاری بهرهمند می سازد.

ثبت اختراع در خارج از کشور ؟

اولین اقدام جهت ثبت اختراع در تمامی کشورها ، تنظیم تقاضانامه (application)ثبت و تشکیل پرونده (filing ) در اداره ثبت اختراعات آن كشور است. این تقاضانامه داراي قسمتهايي نظير عنوان اختراع، سابقه و شرح فني آن است.

پس از بررسی های کارشناسانه پرونده توسط کشور مقصد در راستای ثبت اختراع ، مفاد تقاضانامه در سطح عموم(publication) در صورت احراز شرايط ، حق ثبت  را اعطا مي نمايد تا در سرتاسر همان كشور معتبر و قابل دفاع باشد.

انتشار ثبت اختراع بصورت عمومی ، به این معنا نیست که حق ثبت اختراع به فرد تعلق میگیرد.باید بصورتی مشخص و واضح، ذکر شود، که پس بررسي و احراز شرايط لازم از سوي دولت مربوط به ثبت رسيده و اعطا مي گردد.البته هر يك از كشورهاي انتخاب شده پس از بررسي پرونده مختار است آن اختراع را به ثبت رسانده و در سرزمين خود از آن حمايت كند و يا كلاٌ آن را رد كند .

مواردی که در اختراع قابل ثبت است!!


در اولین مراحل ثبت اختراع بایست بدانید که هر اختراعی قابل ثبت نیست.با بررسی و مطالعات دقیق ، و با ایجاد ابتکار ، مخترع میتواند ، اختراع خود را کاربردی در صنعت(و تمامی شاخه و زیر شاخه های آن) قرار دهد.مهارت و ابداعی که معمولی و عادی خطاب نمیگردد و تمامی شاخه های علوم ، صنعت و مهندسی و تمامی زیرشاخه های آن را می تواند دربرگیرد.

تنظیم اظهارنامه ثبت اختراع ؟

این ظهارنامه بایست به  اداره مالکیت صنعتی داده شود، با موضوع حمایت از اختراع. که به فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضاء است. خواسته، توصیف ادعا، خلاصهایی از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشه های مربوطه رادربرداشته باشد.مدعی ثبت اختراع هزینه های اظهارنامه تنظیم شده را تقبل میکند.

روش های ثبت اختراع ؟

1: روش اظهاری :

در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت ، ادعای ثبت مخترع مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد.

2: روش (های دقیق )تحقیقی:

کشورهایی که از امکانات و آزمایشگاه های قابل توجه برخوردارند پیش از به ثبت رساندن اختراع ، ضمن محرمانه نگهداشتن اطلاعات و بادر نظر گرفتن  حق تقدم ، مبحث طرح شده با موضوع اختراع را از نظر ماهیت و کیفیت و آزمایشها و تحقیقات لازم را جهت صحت و سقم ادعا بررسی کرده و سپس بسمت مراحل ثبت پیش میبرند.

موضوعاتی که اختراع محسوب نمیگردند ؟

 1. روش ها ، طرح ها و قواعد انجام کار تجاری و سایر فهعالیت های اجتماعی و ذهنی اختراع محسوب نمی شود.
 2. کشفیات دارویی ، نظریه های مرتبط با علوم ، روشهای ریاضی و همچنین آثار هنری نیز اختراع به حساب نمی آید.
 3. روشهای معالجه و تشخیص فیزیک و آناتومی بدن انسان و حیوانات در ثبت اختراع جای نمیگیرد.
 4. منبع های ژنتیک و اجزاء متشکل آن در ژنتیک و همچنین فرآیند های بیولوژیک در جهت تولید آن ها نیز ، مورد ثبت واقع نمی گردد.
 5. هرآنچه که در حرفه و فن و صنایع قبلی در سراسر جهان که از طریق انتشار کتبی ، شفاهی و مورد استفاده علم قرار گرفته باشد و یا حق تقدم فرد یا افرادی دیگر توسط اظهارنامه ثبت اختراع در روند تایید و ثبت یاشد، هر نقطه ای از جهان ، که افشاء شده باشد نیز ، مورد ثبت قرار نمیگیرد.
 6. و آخرین مورد ، اختراعی که برخلاف شرایط و موازین شرعی ، نظام عمومی و کشور باشد ، نیز ، اختراع محسوب نمی گردد.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع (شخص حقیقی) ؟

 1. اظهارنامه ثبت اختراع

با موسسه حقوقی تکسفیر ، اظهارنامه خود را تنظیم و تسلیم فرمایید.

 1. وصف و توصیف کامل اختراع
 2. پلن و طرح و نقشه اختراع
 3. ارائه مدارک هویتی فرد (شناسنامه) و یا اگر برعهده شرکت است ، آخرین روزنامه رسمی کشور نیز باید ارائه دهد.
 4. ارائه فتوکپی روزنامه رسمی منتشر شده ی شرکت که دارای آخرین تغییرات درحوزه اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضا مجاز.
 5. ارائه وکالتنامه وکیل مخترع در صورتی که کارهای ثبتی برعهده ی اوست.
 6. درصورتی که ثبت توسط شرکت انجام میشود وجود امضاء دارندگان حق امضاء و مهر شرکت برای معرفی نامه الزامی است.
 7. کلیه مدارک ذکرشده بایست در قطعه ی A4  تنظیم و تایپ شده و در سه نسخه ارائه و تنظیم شود و کلیه اوراق اظهارنامه ثبت و مکتوبات شرح و توضیح ثبت ، خلاصه و طرح و نقشه اختراع بایست توسط مخترع و مخترع ها ثبت امضا گردد.

ارائه مدارک ثبت اختراع ؟

پس از تایید ثبت اختراع ، دراین راستا ، یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد،که پس از آن گواهینامه ثبت اختراع توسط آن اداره تکمیل خواهد شد. ضمن بایگانی رونوشت گواهینامه ثبت اختراع ، پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن به متقاضی ارائه میگردد.

طبق ماده 19 قانون ثبت اختراعات چنانچه مالک اختراع بخواهد از اختراع ثبت شـده اسـتفاده کنـد ، سـازمان ثبـت اسناد و املاک کشور موضوع را به دستگاههای ذیربط منعکس مینماید، دستگاه مذکور درخصوص امکان بهرهبرداری از اختراع اظهارنظر مینماید و نتیجه را جهت صدور نتیجه بهرهبرداری کتباً به سازمان ثبـت اسـناد و امـلاک اعـلام مینماید.

از همراهیتان سپاسگزاریم .

ثبت شرکت "تکسفیر" با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات  به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت می باشد.

"در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت تکسفیر،میزبان شما بزرگواران هستیم."

موسسه حقوقی تکسفیر

84 24 40 32 - 026         -|-         174 1986 - 0912

 • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.