ثبت اختراع در استان البرز

ثبت اختراع جنبه های علمی و حقوقی دارا می باشد.به دلیل اینکه اختراع از ابتکار و تراوشات فکری و ذهنی انسان سرچشمه میگیرد ابعاد علمی دارد و از سمت دیگر ثبت اختراع در استان البرز روندی حقوقی نیز در بر دارد.

تنظیم کردن و سپس ارائه دادن پرونده ی ثبت اختراع بصورتی که همه ی خواص نوآورانه و فنی اختراع را شامل شود و به آن قابلیت حمایت قانونی را اعطا کند و از هرگونه کپی برداری و تقلید بشکل غیر مجاز از اختراع جلوگیری کند از مهمترین و تخصصی ترین اموری است که موسسه ی ثبتی و حقوقی تکسفیر برعهده دارند.

ثبت اختراع در استان البرز

به شخص مخترع هنگام ثبت اختراعش گواهی اختراع یا patent داده میشود که این گواهی امتیازی است به منظور استفاده ی اختصاصی از اختراع و افرادی که بدون اجازه ی مالک اختراع بخواهند آن را عرضه کنند یا تولید و صادر و بفروشند منع قانونی میشوند.

 

شرایط ثبت اختراع در استان البرز

اختراع از فعالیت و ابتکار فکری و ذهنی انسان نشات میگیرد و سپس برای مشکلات وجود داشته راه حل نوینی ارائه میکند و یا فرآیند صنعتی جدید یا محصول کاربردی را بوجود می آورد.

پس از اینکه اختراعتان را ثبت کردید گواهی نامه ی ثبت اختراع توسط اداره ی مالکیت صنعتی صادر و ارائه میگردد و اختراعتان را منحصرا پشتیبانی خواهد کرد.

مدارک لازم برای ثبت اختراع در استان البرز

3 نسخه اظهارنامه ی ثبت اختراع که میتوانید از اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تهیه کنید.

توضیع و توصیف اختراع بوسیله مخترع در برگه ی A4 در 3 نسخه تهیه و تنظیم میشود.

نقشه ی اختراع در برگه ی A4 در 3 نسخه تهیه و تنظیم میشود.

ادعانامه ی اختراع که در برگه ی A4 در 3 نسخه تهیه و تنظیم میشود.

کپی از مدارک شناسایی مخترعین یا مخترع

رسید بانکی نشاندهندهی پرداخت حق الثبت اختراع

مدت اعتبار ثبت اختراع دراستان البرز

ثبت اختراع در استان البرز باعث بوجود آمدن حقوقی برای مخترع خواهد شد که در کشور های گوناگون مدت زمانی که اینن حقوق برجا می مانند تفاوت دارند.

در کشور ما ایران گواهی ثبت اختراع به مدت زمان 20 سال اعتبار خواهد داشت.لازم به ذکر است که طی این مدت زمان 20 ساله حفظ کردن حقوق حاصل از ثبت اختراع به شرط پرداخت نمودن اقساطی سالیانه می باشد که متقاضی ثبت اختراع باید پرداخت کند( اگر هزینه های مربوط به حق الثبت قسطی پرداخت شود) و در صوت عدم پرداخت این هزینه ی سالیانه اظهارنامه ی گواهینامه ی ثبت اختراع اعتبارش را از دست خواهد داد.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.