انحلال شرکت مانند تمامی تصمیمات داخلی شرکت نیازمند تشکیل مجمع عمومی میباشد به این صورت که سهام داران شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام به تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت به هر دلیل اعم از بدهی مالیاتی ،عدم کارکرد و یا انصراف از ادامه ی فعالیت های شرکت ، برشکستگی شرکت و یا سایر دلایل مینماید.در این مجمع سهامداران یک نفر از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه جهت رسیدگی به امور مالی و تسفیه حساب صورت های مالی شرکت انتخاب مینمایند .مدیر تصفیه میتواند خارج از اعضای شرکت نیز باشد.

 

انحلال شرکت

 

بعد از تصمیم مجمع توسط کلیه ی سهامداران و ثبت آن در سایت اداره ی اداره ی ثبت شرکتها صدور آگهی نسبت به انحلال شرکت انجام گرفته میشود و برا اساس آن نیز روزنه رسمی در یک نوبت چاپ خواهد شد.

نکات در خصوص انحلال شرکت

در شرکت از نوع سهامی خاص در تشکیل مجامع ماده 101 که انتخاب اعضای هیئت رئیسه مرکب از 1 رئیس ، 2 ناظر و 1 منشی میباشد ضروری نیست ولی در شرکت از نوع مسئولیت محدود نیازمند به تشکیل مجمع هیئت رئیسه نمیباشد.

اگر بحث دارایی تصفیه نشده باشد در هنگام انحلال شرکت بر روی صفحه عدم انحلال شرکت اعلام میشود و قادر به ثبت انحلال در سامانه ی ثبت نخواهید داشت مگر در صورتی که اعضاء نسبت به رفع این موضوع در دارایی اعلام وضعیت کنند یعنی تسفیه مالیاتی شرکت انجام شود.

همچنین موضوع دیگری که مانع از انحلال شرکت میشود بدهی مالیاتی شرکت و یا جریمه دیرکرد پرداخت مالیات شرکت میباشد که باید برای رفع این موضوع نیز اقدامات لازم صورت پذیرد تا اجازه ی انحلال شرکت را داشته باشد.

و موضوع دیگری که باعث جلوگیری از انحلال شرکت میشود فوت یکی از اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه میاشد که برای رفع این حالت باید گواهی فوت و انحصار وراثت دریافت و در سامانه ی ثبت اعلام گردد و اصل مدارک به ادره ی ثبت فرستاده شود.

اقدام برای انحلال

برای این منضور باید اقدام به تنظیم صورتجلسه ی انحلال شرکت کرده و تمام اعضا شرکت صورت جلسه را امضا کنند و در صورت مخالفت یکی از اعضا و یا حضور نداشتن عضوی از شرکت نمیتوان اقدام به انحلال شرکت نمود ( اگر یکی از اعضای شرکت حضور نداشته باشد با وکالت تام الاختیار به دیگر اعضای شرکت میتوان در غیاب او اقدام به انحلال شرکت نمود.

با رضایت تمام اعضای شرکت و امضای صورتجلسه باید پس از ۵ روز مدارک مورد نیاز را به اداره ثبت شرکتها تحویل دهید تا مراحل آگهی انحلال شرکت در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود تا شرکت به صورت قانونی و کامل منحل شود.

مدارک انحلال شرکت مسئولیت محدود

صورت جلسه ی انحلال شرکت (با امضای اعضا شرکت و مدیر تصفیه شرکت).

اصل آخرین روزنامه رسمی.

اصل دعوت نامه از شرکا برای شرکت در مجمع فوق العاده.

اگر مدیر تصفیه از اعضای شرکت نباشد باید کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه را نیز به همراه داشته باشد.

این نکته در شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد که اگر عضوی از شرکت مالکیت بیش از نیمی از سرمایه شرکت را داشته باشد و تصمیم داشته باشد تا اقدام به انحلال شرکت کند دیگر نیازی به موافقت مابقی اعضای شرکت نمیباشد.

مدارک انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه ی انحلال شرکت (با امضای اعضا شرکت و مدیر تصفیه شرکت).

اصل آخرین روزنامه رسمی.

اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار.

اگر مدیر تصفیه از اعضای شرکت نباشد باید کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه را نیز به همراه داشته باشد.

مدارک انحلال شرکت تضامنی

اسناد ثبت شرکت.

صورت جلسه ی انحلال شرکت (با امضای اعضا شرکت و مدیر تصفیه شرکت).

شناسنامه تمام شرکا.

هزینه انحلال شرکت چقدر است؟

هزینه انحلال شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود یکسان میباشد و این هزینه بیشتر از هزینه ثبت صورتجلسه تغییرات است. برای استعلام از هزینه انحلال شرکت میتوانید با کارشناسان ثبتی ما در تماس باشد و در این زمینه مشاوه بگیرید.

 

کدام مجمع عمومی اختیارانحلال شرکتها را برعهده دارد؟

در اغلب شرکت های تجاری انحلال شرکت برعهده ی مجمع عمومی فوق العاده میباشد و با رضایت اکثر افراد حاضر در جلسه رسمی در این مجمع شرکت منحل می شود.

آیا انحلال شرکت محدودیت زمانی دارد؟

در مورد شرکت از نوع سهامی خاص، قانون گذار محدودیت زمانی تعیین مینماید و شرکت باید پس از انحلال ظرف ۵روز موضوع انحلال را به مرجع ثبت اطلاع دهد.

طقق ماده ۲۰۹لایحه اصلاحی در قانون تجارت، باید طبق قانون تصمیم برای انحلال شرکت و اسامی مدیران تصفیه ظرف مدت ۵ روز کاری از سوی مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد.

تا پس از ثبت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر میشود آگهی شود ،این کار برای اطلاع عموم انجام میشود.

اما برای انحلال شرکت هایی از نوع نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی همچین محدودیتی وجود ندارد و کارشناسان اداره ثبت شرکت ها و فقط برای شرکت سهامی خاص، رعایت مهلت ۵روزه را بررسی میکنند.

آثار انحلال شرکت چیست؟

همچنین اگر دلیل برای انحلال شرکت موضوعی غیر از ورشکستگی باشد ، شرکت قادر است پس از انحلال شرکت و در زمان تصفیه، از دادگاه درخواست صدور حکم ورشکستگی کند.

با انحلال شرکت نام و اقامتگاه شرکت حفظ میشود.

تمام دارایی های شرکت با انحلال شرکت حفظ میشود و باقی می ماند.

همچنین هنگامی که شرکت منحل شد امکان تغییر نوع شرکت نیز از بین میرود ، زیرا شخصیت حقوقی شرکت با همان نوع قبل برای انجام امور تصفیه و پرداخت دیون و دریافت مطالبات باقی می ماند.

کلیه ی مراحل انحلال شرکت ، تمدید شرکت ، خرید و فروش شرکت در موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر با بهره گیری سالها تجربه به انجام میرسد و موفقیت های بیشمار را میتوانید با انجام مراحل در موسسه ی حقوقی و ثبتی تکسفیر طی نمایید و اهداف خود را تحقق ببخشید.

دلایل انحلال شرکت کدام اند؟

از دست دادن کل و یا قسمتی از سرمایه شرکت

هرگاه با حادثه ای حداقل نصف سرمایه شرکت از دست رود هیات مدیره باید اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نموده تا برای ادامه ی فعالیت و کار شرکت و یا انحلال شرکت تصمیم گیری شود 

از دست دادن موضوع شرکت

هرگاه برای به انجام رساندن هدف و موضوعی تصمیم به ثبت یک شرکت گرفته شد و پس از آن موضوع شرکت به انجام رسیده شد و تحقق پیدا کرد و کارها و اهداف خود را به سرانجام رساند و همچنین در زمانی که انجام هدف و موضوعی که برای تحقق آن شرکت را به ثبت رسانده اید غیر ممکن شده باشد ،در این صورت میتوانید اقدام به انحلال شرکت نمایید تا با مشکلات مالیاتی مواجه نشوید.

اتمام مدت زمان شرکت

با ثبت شرکت برای مدت زمان مشخص و اتمام این مدت زمان و همچنین در صورت اینکه زمان معین شده قبل از انقضاء ،تمدید نشده باشد میتوانید اقدام به انحلال شرکت نمایید و شرکت شما در واقع منحل شده محسوب میشود اما در شرکت هایی که مدت زمان آن به صورت نامحدود تعیین میشود این حالت وجود ندارد همچنین در شرکت های مدت دار نیز میتوانید قبل از پایان عمر مدت زمان شرکت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و اقدام به تمدید آن نماید.

از دست دادن سرمایه شرکت

طبق قانون حاقل سرمایه در شرکت های سهامی عام 5 میلیون ریال و شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال که پس از ثبت این شرکت ها اگر سرمایه ی آنها ،به هر دلیلی از حداقل ذکر شده کمتر شود شرکت باید در مدت زمان یک سال سرمایه شرکت خود را به میزان حداقل تعیین شده برساند در غیر اینصورت بقیه ی اعضای شرکت قادر خواهند بود تا درخواست به انحلال شرکت دهند.

ورشکستگی شرکت

اگر شرکت نتواند دیون خود را پرداخت نماید ورشکسته میشود و انحلال شرکت در صورت ورشکستگی امکان پذیر میباشد و برای انحلال شرکت باید طبق قانون اقدام شود.

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

سهامداران شرکت سهامی را تاسیس و تشکیل میدهند و همچنین میتوانند شرکت را منحل نمایند،با این وجود در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تصمیم به انحلال شرکت داشته باشند شرکت منحل میشود.

انحلال به حکم دادگاه

طبق ماده ی201 ل.ا.ق.ت شرکت داران میتوانند اقدام به انحلال شرکت نمایند و با حکم قطعی شرکت منحل خواهد شد:

در موارد زیر با حکم دادگاه اقدام به انحلال شرکت میشود.

اگر با گذشت یک سال از ثبت نمودن شرکت اقدامی برای تحقق و انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد.

اگر فعالیت شرکت بیش از یک سال متوقف شده باشد.

اگر به حساب هر سال مالی شرکت تا 10 ماه پس از تاریخ مندرج در اساسنامه با تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه رسیدگی نشده باشد.

اگر سمت مدیر عامل شرکت و سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره بیشتر از 6 ماه بلاتصدی مانده باشد.

با از بین رفتن موضوع شرکت و یا غیر ممکن بودن آن و انقضای مدت شرکت و تشکیل نشدن مجمع برای انحلال شرکت.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.