وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه

همان طور که از عنوان مقاله پیداست ، آنچه در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با آن صحبت کنیم ، وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه می باشد .

زمانی که شرکتی در حال تصفیه باشد ، شخصیت حقوقی اش را حفظ می کند ؛ به همین علت شرکت در حال تصفیه دارای حقوق و تعهداتی است که این حقوق و تعهدات از شرکای شرکت مستقل می باشد . همچنین لازم به ذکر است که این حقوق و تعهدات از زمان قبل از انحلال شرکت محدود تر می باشد .

بر اساس ماده 208 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، تا زمانی که تصفیه شرکت خاتمه پیدا کند ، شخصیت حقوقی شرکت باقی می ماند .

وضعیت حقوقی شرکت در حال تصفیه :

نتیجه بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه چیست ؟

زمانی که شخصیت حقوقی یک شرکت در حال تصفیه باقی می ماند ، نتایجی را در پی دارد که این نتایج متفاوت از زمانی است که شخصیت حقوقی شرکت به صورت کامل می باشد ، که این نتایج از قبیل زیر هستند :

1-   بر اساس ماده 206 قانون مصوبه سال 1347 ، نام شرکتی که در حالت تصفیه قرار می گیرد تا پایان امر تصفیه باقی می ماند اما همه جا باید در کنار نام آن شرکت عبارت در حالت تصفیه ذکر گردد .

2-   بر اساس ماده 207 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، آدرس و نشانی شرکت در حال تصفیه تا پایان این امر باقی می ماند و نشانی مدیران نیز به همان نشانی شرکت می باشد ، مگر اینکه بر اساس حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین گردد .

3-   بر اساس ماده 208 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، شرکت در حالت تصفیه فقط برای انجام امور و خاتمه دادن به آنها در حالت فعالیت می باشد و انجام هرگونه معامله جدید در حالت تصفیه ممنوع می باشد و مدیران فقط باید به کارهای اجرایی خاتمه دهند ، مگراینکه قصد اجرای تعهدات شرکت را داشته باشند .

4-   در هنگام تصفیه شرکت ، دارایی های شرکت مورد نظر حفظ می شود و یا به عبارت دیگر منحل شدن فعالیت های شرکت باعث نمی شود که دارایی های شرکت در مالکیت شرکای شرکت قرار بگیرد . از آنجایی که دارایی شرکت ضمانتی برای طلب اشخاص طلب کار است ، بنابراین شرکا نسبت به آن هیچ گونه حقی ندارند .

5-   بر اساس ماده 203 لایحه قانونی مصوبه سال 1347 ، اگر در زمان تصفیه شرکت مشخص شود که شرکت در حال ورشکستگی قرار دارد ، در این صورت می توان از دادگاه مربوطه حکم ورشکستگی شرکت را تقاضا کرد ، که در این صورت نیز تصفیه شرکت بر اساس قوانین حاکم بر امر ورشکستگی انجام می پذیرد .

6-   شرکتی که در حالت تصفیه باشد این اجازه را دارد تا علیه اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا اشخاص دیگر را مورد تعقیب قانونی و قضایی قرار دهد . در این خصوص شخصی که می تواند اقامه دعوی را اعلام کند ، مدیر تصفیه می باشد و شخص ثالثی که طرف دعوی علیه شرکت است نیز مدیر تصفیه می باشد و شرکا در این خصوص نقشی ندارند .

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.