علل خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

موارد خاص انحلال شرکت در بند های "ب"،"ج"،"د" ماده 114 قانون تجارت مندرج است .این موارد عبارتند از:

  1. در صورت تصمیم عده ای از شرکاء از سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد (بند "ب").این اکثریت ،یک اکثریت سرمایه ایی است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکاء دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند،شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشند،و راضی به انحلال شرکت نباشند.

  2. در صورتی که به واسطه ضرر های واره به شرکت ،نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد ،یکی از شرکاء تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق میگیرد پرداخته،او را از شرکت خارج کنند.
  3. فوت یکی از شرکاء،در صورتی که به موجب اساسنامه ،فوت موجب انحلال باشد.بند"د" ماده 114 قانون تجارت که این قائده را بیان میکند در واقع به نوعی بر شباهت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های اشخاص (شرکت تضامنی،شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی) تاکید می کند.مع ذلک،برای شرکاء این تکلیف را قائل می شودکه اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند،باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین ،هرگاه در اساسنامه شرکت قید صریح مخالف نباشد،فوت یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت نمی شود.
  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.