انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

چه در مورد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی و چه در مورد نتایج انحلال آن،همان مقرراتی اعمال می شود که بر شرکت تضامنی حاکم است.

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی در مواردی تابع قواعد کلی و مشترک راجع به شرکت ها است در نتیجه شرکت در موارد زیر منحل میشود:

  1. وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود
  2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد
  3. هرگاه شرکت ورشکست شود
  4. در صورت تراضی تمام شرکاء
  5. در صورت انتفای تعدد شرکاء

نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:

در مورد نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نیز آنچه در مورد سایر شرکتها و به ویژه شرکت تضامنی گفته شد ،در این مورد نیز صادق است که عمدتا درباره تصفیه اموال شرکت و تقسیم آنها میان طلبکاران است،اما در مورد این نوع شرکت باید به دو نکته اساسی تذکر داده شود:

اول:

اینکه اگر دارایی شرکت برای تادیه قروضش کافی نباشد،طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند.در چنین فرضی ،طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن،متساوی الحقوق خواهند بود(ماده 157 ق.ت).اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشند،مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر،توابع مقررات شرکت های تضامنی است(ماده 160 ق.ت).

دوم:

اینکه در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی ،دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می شود و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند.ماده 156 قانون تجارت که این نکته را بیان میکند در پایان اضافه میکند :"سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است".قید عبارت اخیر از این نظر ضروری است که اگر شرکت ورشکسته شده باشد ،طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود حق توقیف و وصول سهم الشرکه که شریک در شرکت را ندارند،حتی اگر برای مثال به سبب ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود ،او قادر به پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود نباشید.

 


شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

 

با ما در ارتباط باشید

 

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.