انحلال شرکت در ترکیه

یک شرکت چگونه می تواند در ترکیه منحل شود؟

عمل انحلال شرکت در ترکیه به وسیله کد بازرگانی تنظیم می شود. دلایل زیادی وجود دارد که شرکت ممکن است انحلال را ثبت کند و این تصمیم می تواند بوسیله مجمع عمومی شرکت یا یک دادگاه ذی صلاح انجام گیرد.

از دلایل انحلال شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتمام اهداف خاص مندرج در اساسنامه،انقضای مدت دسترسی به موضوعات نوشته شده در اساسنامه،تصمیم اعضاء مبنی بر اینکه شرکت دیگر خواسته های آنها را برآورده نمی کند، احضاریه طلبکاران برای حضور در دادگاه یا آغاز روند ورشکستگی.

مراحل انحلال شرکت در ترکیه چیست؟

اگر تصمیم انحلال شرکت به وسیله اعضای شرکت در طی جلسه ای گرفته شود ، یک مامور انحلال باید به نمایندگی از شرکت درطول روند انحلال، منصوب شود. نام و جزئیات مربوط به این فرد باید همراه با تصمیم انحلال در رجیستری بازرگانی ترکیه،ثبت شود. مجمع عمومی قدرت اخراج مدیر انحلال را دارد و می تواند درباره قدرت او تصمیم بگیرد. در صورت انحلال اجباری، دادگاه باید مدیر انحلال را منصوب کند و قدرت اخراج او را نیز در صورت لزوم دارد

 

شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.