• انحلال شرکت تعاونی
  • شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند:

  •  تصمیم مجمع عمومی فوق العاده .
  •  کاهش تعداد اعضاء از حدنصاب نقر در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
  •  انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر اینکه مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
  •  توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
  •  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون.
  •  ورشکستگی.

در صورتی که هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل نماید. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

   تصفيه شرکت‌هاى تعاونى

پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله بايد موضوع انحلال آن ثبت گردد و برابر قانون تجارت در مورد تصفيه آن اقدام شود ليکن ذکر اين مطلب حائز اهميت است که هرگاه انحلال شرکت با تصميم مجمع عمومى فوق‌العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و يا اينکه وزارت تعاون در حدود صلاحيت قانونى خود رأى به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت يک ماه، سه نفر را جهت تصفيه امور تعاونى تعيين و به اداره ثبت محل معرفى خواهد نمود تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه در مورد تصفيه تعاونى اقدام لازم را به‌عمل آورند.

اما در مواردى که انحلال شرکت تعاونى به جهت ديگرى که اشاره گرديد صورت گرفته باشد تصفيه آن و نحوه و چگونگى تصفيه برابر قانوت تجارت است که در قسمت مربوط به تصفيه شرکت‌هاى سهامى مطالبى بيان گرديده است.


شرکت ثبتی حقوقی تکسفیر مشاور شما در  کلیه امور ثبت شرکت ،ثبت برند ،جوازتاسیس ،رتبه بندی،پروانه بهره برداری

با ما در ارتباط باشید

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.