مقالات اخذ کد اقتصادی

طریقه اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی برای اینکه شما یک شرکت داشته باشید کار شما با ثبت شرکت به پایان نمیرسد شما باید مراحل اخذ کد اقتصادی را نیز برای شرکتتان طی کنید این کد برای شما بسیار مهم است و در مواردی که به شرکت شما مربوط می شود…
فرایند اخذ کد اقتصادی اسناد مورد نیاز اخذ کد اقتصادی *اجاره نامه هلوگرام دار و چهار برگی به نام شرکت- به آدرس شرکت- به نام مدیر عامل *مهر شرکت *کپی شناسنامه وکارت ملی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای اخذ کد اقتصادی لازم است *اگهی تاسیس و آگهی های…
مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی شرکت قابل ذکر است که ثبت شرکت انواع مختلفی را دارد که مهم ترین آنها ثبت سهامی خاص،شرکت با مسئولیت محدود، تعاونی ها و ثبت موسسه و .... می باشند، برای ثبت هریک از این شرکتها به مدارک و موارد مربوط به آنها نیاز…
دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی شما اگر یک شخص حقیقی هستید و به فعالیت های تجاری و یا ارائه ی خدمتی مشغول به کار و فعالیت هستید به طور قطعی ملزم به اخذ کد اقتصادی خواهید بود این کد شما را در فعالیتتان کمک بسیاری می کن و بسیاری از کارهای…
كلیات مربوط به اخذ كد اقتصادی اگر شما به یک فعالیت تجاری و اقتصادی مشغول هستید حتما نیاز به اخذ کد اقتصادی پیدا خواهید کرد هر فعالیت اقتصاد در هرجامعه ای به صورت مختلف انجام می شوداگر بحث حمایت از این افراد مطرح شود ابتدا باید آنها راشناخت که بتوان…
مزایای اخذ کد اقتصادی شرکت اگرشما فعالیت تجاری انجام می دهید یا به تولید کالا و یا محصولی مشغول هستید ویک موسسه دارید شما به اخذ کد اقتصادی نیاز پیدا خواهید کرد شما پس از ثبت شرکت باید به اخذ کد اقتصادی خود اقدام کنید.
دریافت کد رهگیری کداقتصادی اگر شما متقاضی ای هستید که کد رهگیری ثبت نام الکترونیکی خود را فرموش کرده اید و از خاطر برده اید، می‌توانید با مراجعه به بخش “ثبت نام و صدور شماره اقتصادی” سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir و با استفاده از امکان “یادآوری…
اخذ کد اقتصادی  بعد از ثبت شرکت شما باید نسبت به اخذ کد اقتصادی خود اقدام کنید اخذ کد اقتصادی مزایای بیشماری برای شما دارد و شما را در اخذ کارت بازرگانی، کسب مجوز برای فعالیت های تجاری،پرداخت مالیات یاری می کند. هر شرکتی برای قانونی شدن خود حتما لازم…