نحوه اخذ کد اقتصادی در کرج

دسامبر 21

نحوه اخذ کد اقتصادی در کرج

نحوه اخذ کد اقتصادی در کرج

برای دریافت اطلاع در زمینه نحوه اخذ کد اقتصادی در کرج میتوانید با موسسه ی حقوقی تکسفیر تماس بگیرید و در هر استان یا شهرستانی که هستید مراحل اخذ کد اقتصادی را به ما بسپارید و ما شما را برای رساندن شما به هدفتان یاری میکنیم

مدارک اخذ کد اقتصادی در کرج برای شخص حقیقی

شما به مدارک ذکر شده ی زیر برای اخذ کد اقتصادی در کرج احتیاج دارید

تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی (فرم نمونه(

عکس 2*3 متقاضی(سه قطعه(

فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلا کارت در یافت نموده باشد .(

در خواست کتبی شخص .

فتوکپی پروانه کسب .

فتوکپی کامل صفحات شناسنامه .

فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران.

بنابراین پس ار تهیه مدارک ذکر شده و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن ، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه ، رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید

و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی ،آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی ، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید .

اگر پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

مدارک اخذ کد اقتصادی در کرج برای اشخاص حقوقی

برای اخذ کد اقتصادی در کرج مدارک زیر را تهیه کنید

کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا

برگه ی گواهی صاحبان مجاز به امضا در شرکت

قبض برق و تلفن شرکت

داشتن سند مالکیت به نام شرکت یا دارا بودن اجاره نامه ی محضری یا هولوگرام دار

مهر شرکت

کپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی)

تقاضای کتبی شرکت برای اخذ کد اقتصادی

مدارک ثبتی شرکت

روزنامه رسمی شرکت

آگهی تاسیس شرکت

فیش پرداختی مبلغ تعیین شده جهت صدور کد اقتصادی

                                                                                                                     

هزینه اخذ کد اقتصادی در کرج

موسسه ی حقوقی تکسفیر شما را در تمام مراحل اخذ کد اقتصادی در کرج، ثبت برند ،ثبت شرکت، ثبت برند در کرج،ثبت شرکت در کرج، همراهی میکند و تنها هدف ما موفقیت و کسب رضایت شمات مراحل اخذ کد اقتصادی خود را به ما بسپارید

مراحل اخذ کد اقتصادی در کرج

مراحل اخذ کد اقتصادی در کرج را برعهده ی ما بگذارید کد اقتصادی که یک شماره 12 رقمی است و با افزایش جمعیت و سامانه ای شدن کد اقتصادی که بعد از اخذ کد اقتصادی 12 رقمی باید کد اقتصادی 16 رقمی را نیز دریافت کنید

با مراجعه به موسسه ی حقوقی تکسفیر انجام مراحل اخذ کد اقتصادی خود را به ما بسپارید و در انجام مراحل اخذ کد اقتصادی از کارشناسان و متخصصان موسسه ی حقوقی تکسفیر میتوانید مشاوره رایگان بگیرید برای اطلاع از نحوه اخذ کد اقتصادی میتوانید با ما در ارتباط باشید و مراحل را به ما بسپارید

بازدید 174 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 بهمن 1397 ساعت 11:29