ثبت آنلاین مالیاتی

اکتبر 05

ثبت آنلاین مالیاتی

ثبت آنلاین مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی از مواردی است که مودیان مالیاتی باید انجام دهند .حال امکان ثبت اظهارنامه به صورت الکترونیکی برای این دسته از افراد فراهم شده است . در این صورت دیگر نیازی به مراجعه حضوری مودیان مالیاتی به اداره دارایی نیست و این اشخاص به راحتی می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ، اظهارنامه خود را ارائه دهند .

ثبت آنلاین مالیاتی :

برای ثبت آنلاین مالیاتی مراحلی از قبیل زیر باید طی شود :

1-   ثبت نام برای کد اقتصادی و دریافت کد رهگیری از سامانه امور مالیاتی ، اولین مرحله لازم می باشد .

2-   در مرحله دوم اطلاعات ثبت نام باید تایید گردند و پاکت نامه ای حاوی اطلاعات کاربری باید دریافت شود.

3-   در مرحله سوم بعد از اینکه اطلاعات موجود توسط کارشناس اداره مالیاتی تایید شد ، شخص مودی پاکت نامه ای که حاوی رمز عبور است را دریافت می کند .

اما نکته ای که در این بخش وجود دارد این می باشد که اگر مشکلی در مرحله ثبت نام وجود داشته باشد ، پاکتی که حاوی رمز عبور است ارسال نمی شود و شخص مودی باید مجددا به سامانه مراجعه کرده و مشکل را برطرف کند .

4-   سپس در مرحله بعد ثبت نام اقتصادی را در سامانه با استفاده از پاکتی که حاوی رمز عبور است ، انجام می گیرد .

5-   در مرحله پنجم پس از اینکه اطلاعات بررسی های کارشناسان اداره مالیاتی صورت گرفت و اطلاعات مربوط به ثبت نام کد اقتصادی مورد تایید واقع شد ، اشخاص می توانند مجددا به سامانه مراجعه کنند و اظهارنامه عملکرد سال جاری را تکمیل نمایند .

6-   در مرحله ششم نیز بعد از اینکه اظهارنامه مربوطه ارسال شد ، باید کد رهگیری مورد نظر را دریافت کرد و از آن پرینت گرفت .

7-   پس از آن قبوض پرداختی مالیات به صورت اینترنتی دریافت و پرداخت می گردد .

8-   در انتها نیز مبالغ اظهارنامه باید پرداخت گردند و فیش پرداختی موجود و اظهارنامه ثبت شده باید به واحد مالیاتی تحویل داده شود .

تشکیل پرونده مالیاتی :

برای تشکیل پرونده مالیاتی نیز باید مراحلی به صورت زیر طی گردد .

1-   ابتدا باید پرونده مالیاتی تشکیل شود .

2-   سپس در سایت اداره مالیات در قسمت ثبت پیش ثبت نام کد اقتصادی وارد شوید .

3-   بعد از آن اطلاعات اولیه پیش ثبت نام از قبیل : اطلاعات هویتی شخص و اطلاعات کسبی در سامانه درج شود و از پیش ثبت نام انجام شده پرینت گرفته شود . پس از آن به همراه کد رهگیری باید به اداره دارایی مراجعه کرد و اطلاعات مورد نیاز را مشخص کرد .

4-   در این مرحله بعد از تشکیل پرونده مالیاتی به همراه کد واحدمالیاتی باید برای ثبت گواهی ارزش افزوده اقدام شود .

5-   پس از آن نیز مدارک مورد نیاز باید به بخش مالیاتی تحویل داده شود .

6-   در نهایت می توان با دریافت شماره مالیاتی و دریافت پاکت نامه رمز عبور از اداره دارایی ، ثبت نام کد اقتصادی را در سامانه مربوطه تکمیل کرد .

نکته :

در هنگام وارد کردن اطلاعات خود در سامانه دقت کنید تا به اشتباه یک واحد صنفی و یا مالیاتی را انتخاب نکنید ، زیرا در این صورت پرونده مورد نظر شما به اشتباه به واحد های دیگر ارسال می گردد و در نهایت ممکن است به پرداخت جریمه مالیاتی منجر شوید .

بازدید 53 بار