اخذ کد اقتصادی در شیراز

اخذ کد اقتصادی به این صورت می باشد که شما ابتدا باید در اداره ی مربوطه به فعالیت تجاری خود که نزدیک شرکتتان باشد تشکیل پرونده مالیاتی دهید و سپس برای اخذ کد اقتصادی خود اقدام کنید و مرحل لازم رابرای اخذ این کد انجام دهید

برای اخذ کد اقتصادی در شیراز شما باید یا شخص حقیقی باشید یا شخص حقوقی و زمینه ی فعالیتتان در حوزه ی تجارت باشد و به امر تولید کالا و فروش آن و واردات و صادرات کالا مشغول به فعالیت باشد و برای تمامی ساکنین شیراز طبق گفته های بالا که به امور گفته شده فعال هستند ملزم به اخذ کد اقتصادی در شیراز هستند.

اخذ کد اقتصادی می تواند کسب و کار شما را رونق بسیار خوبی بخشد و برای شما بازخورد مالی بسیار خوبی داشته باشدهر موسسه و شرکت در شیراز باید نسبت به اخذ کد اقتصادی در شیراز اقدامات لازم را انجام دهد. موسسه ی حقوقی تکسفیر شما را در انجام مراحل اخذ کد اقتصادی در شیراز یاری میکند.برای انجام مراحل اخذ کد اقتصادی خود به موسسه ی ما مراجعه کنید

تاریخچه ی این کد به سال ۷۳برمیگردد و اکنون نیز اخذ کد اقتصادی ضروری است شرکت های تجاری در شیراز باید مراحل اخذ کد اقتصادی در شیراز را طی کنند و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام امور مهمی همچون اخذ کارت بازرگانی و انجام فعالیت های بازرگانی برای پیشرفت کسب و کار اقتصادی خود و حتی شرکت در مناقصات و مزایده ها و اخذ قراردادها با سازمان ها و ارگان های دولتی و سایر فعالیت های که لازمه ی پیشرفت اقتصادی شما هستند

و می توانند شما را به اهداف بزرگتان برسانند باید نسبت به اخذ کد اقتصادی خود توجه داشته باشند و مراحل مربوطه به آن را طی کنندو اگر شما ساکن شیراز هستید

و این موقعیت را نیز دارا هستید باید نسبت به اخذ کد اقتصادی در شیراز اقدام کنید,موسسه حقوقی تکسفیر در زمینه های تشکیل پرونده مالیاتی,اخذ دفاتر تجاری در شیراز,اخذ پلمپ دفاتر و سایر امور مالی و مالیاتی فعالیت دارد از همین رو اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام امور مالی خویش می توانند به این موسسه مراجعه نمایند.

در وافع افرادی که ساکن شیراز هستند باید نسبت به اخذ کد اقتصادی در شیراز اقدام کنند و مراحل مربوط به آن را در شیراز طی کنند.

قوانین تجارت برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی است و تمام این اشخاص را ملزم به دریافت کد اقتصادی می کند به بیان دیگر این کد برای انجام کارهای تجاری شخص یا شرکت ضروری می باشد و این کد باید بر روی فاکتورهای خرید و فروش درج شود زیرا این فاکتورها در دفاتر تجاری وارد می شوند وقابل ذکر است

که با درج کداقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش میتوان سود به دست آمده در معاملات را به صورت دقیقی محاسبه کرد بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز براورد خواهند شد علاوه براینها از طریق کد اقتصادی, اداره مالیات و دارایی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی نماید.

مدارک لازم اخذ کد اقتصادی در شیراز

   *تکمیل دفاتر تجاری

   *دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها

   *کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره

   *کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبت شده شرکت

   *کپی اساسنامه شرکت

   *کپی از اظهارنامه شرکت

   *کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن

   *کپی سند مالکیت اقامتگاه شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره نامه که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.

   *نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه

   *پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی

چگونگی اخذ کد اقتصادی در شیراز

فعالیت اقتصادی که در شیراز و یا در هر جامعه صورت میگیرد برای نظارت بر اعمال آنها و حمایت فعالان اقتصادی باید ابتدا آنها را شناخت و این امر در شیراز زمانی امکان پذیر است که اخذ کد اقتصادی در شیراز برای این افراد انجام شده باشد.شما هنگامی که می خواهید فعالیت تجاری و به نوبه ی آن فعالیت اقتصادی را خود گسترش دهید به دنبال پیشرفت و رشد هستید

و اهداف بزرگی را در زمیینه ی تجاری دارید یکی از ابزار شما اخذ کد اقتصادی است با درج این کد بر روی فاکتور های خرید و فروش شما پرداخت مالیات نیز آسان تر می شود و دقیق تر.مالیات در حقیقت کسب مجوزی است برای انجام فعالیت های تجاری و پرداخت حقوق دولت به منظور جلوگیری از رقابتهای و تلاشهای ناسالم محسوب می گردد.

و قابل ذکر است که مطابق قانون شما برای انجام یک فعالیت تجاری در شیراز ابتدا باید شرکت خود را ثبت کنید و بعد از آن نسبت به اخذ کد اقتصادی در شیراز اقدام کنید.

کد اقتصادی در شیراز

اخذ کد اقتصادی در شیراز به عنوان شماره ای است شامل 12 رقم که به مرور زمان بر اساس برخی مشکلات کد16 رقمی نیز به وجود آمد که افراد پس از اخذ کد 12 رقمی باید نسبت به اخذ کد اقتصادی 16 رقمی نیز اقدام کنند.همانطور که گفته شد افراد ساکن شیراز برای برای پرداخت های مالیاتی خود می توانند

نسبت به اخذ کد اقتصادی در شیراز اقدام کنند و این کد را روی روی فاکتورها برای محاسبه سود و زیان در معاملات استفاده کنند که این امر برای محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز بسیار دقیق و کار امد جواب گو مبی باشد.و محاسبه مالیات بیشتر بر اساس اسناد و مدارک بررسی می شوند.

علاوه براین به وسیله اخذ کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند.

اشخاصی ملزم به اخذ کداقتصادی در شیراز

کلیه اشخاص حقوقی که به تولید، مونتاژ و یا واردات و صادرات توزیع هرنوع کالا و خدمات مشغول هستند و کلیه اشخاص حقیقی که به امور گفته شده مشغول هستند و یا دارای پروانه کسب از کلیه مراجع ذی صلاح می باشندو محل فعالیت آنها مشخص می باشد واجد شرایط اخذ کد اقتصادی می باشند باید بدانید داشتن یکی از شرایط فوق برای تحقق این امر کافی است.

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی در شیراز

  

- ارائه کپی پروانه بهره برداری و یا مجوز تاسیس

- چنانچه محل فعالیت دارای سند مالکیت باشد ارائه کپی سند الزامی می باشد و چنانچه ملک استیجاری می باشد کپی اجارهنامه کدرهگیری دار الزامی می باشد

- ارائه نامه عدم فعالیت و شروع فعالیت

- پرداخت مالیات حق تمبر

- تهیه دفترچه مالیاتی و تکمیل آن

- دریافت کلیه فرمهای مربوطه و تکمیل آن

- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیئت مدیره

- ارائه کلیه مدارک ثبتی شرکت (اساسنامه،شرکتنامه،تقاضانامه و…) و در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد

-آگهی تغییرات

کد اقتصادی در شیراز

کداقتصادی در واقع شماره منحصربه فردی می باشد که توسط اداره دارایی پس از گذراندن مراحل ثبت شرکت به فعالان اقتصادی تعلق می گیرد. که در واقع شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امو.ر مالیاتی می باشد.کد اقتصادی در واقع یک کد اجباری است که باید برای امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ قرار داد با شرکت های دولتی، و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک وجود داشته باشد.

مراحل اخذ کد اقتصادی در شیراز

برای دریافت کد اقتصادی باید تا دوماه پس ازاتمام ثبت شرکت با در دست داشتن معرفی نامه مدارک شرکت به اداره دارایی حوزه فعالیت مراجعه کرده و نسبت به تعیین حوزه مالیاتی خود و دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایید.

یکی از خدمات موسسه حقوقی راستین در دپارتمان مالی اخذ کد اقتصادی است به طوری که در این موسسه به بهترین نحو و در کمترین زمان ممکن فرایند اخذ کد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود. در حال حاضرامروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای پیشرفت نیازهای اقتصادی به فعالیتهای تنگاتنگ اقتصادی می پردازند که برای این مهم اشخاص فعال این چرخه را به عهده گرفته اند.

حمایت ونظارت برروند کاری این گروه از افراد،مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه ها می باشد,به طوری که فعالیتهای اقتصادی به اشکال مختلف درهر جامعه ای صورت می پذیرد و برای این مهم بایستی نظارت دولت وجود داشته باشد, از همین رو این اشخاص بایستی برای انجام فعالیت های اقتصادی دارای شناسه یا کد باشند که به وسیله این شناسه امور اقتصادی و تجاری آنها تحت نظارت دولت باشد.

به طور دقیق می توان گفت, کد اقتصادی شماره ی منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیات و دارایی و پس از طی مراحل اداری به فعالان اقتصادی تخصیص داده می شود و در اصل کد اقتصادی ,شماره شناسایی برای این افراد در سازمان امور مالیاتی است ,

کد اقتصادی در واقع یک کد اجباری است که باید برای امور مهم تجاری نظیر گرفتن کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اخذ قرار داد با شرکت های دولتی، و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک وجود داشته باشد , در حال حاضر کد اقتصادی شامل 12 رقم است اما سیستم امور مالیاتی کد اقتصادی 16 رقمی را جایگزین این کد نموده است و برای بهبود سیستم مالیاتی بایستی برای ثبت نام کد اقتصادی جدید اقدام نمایید.

همان طور که ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی یکی از ضروریات برای انجام فعالیتهای تجاری وغیر تجاری است , اخذ کد اقتصادی هم از این امر مبراء نمی باشد با توجه به مطالب یاد شده برای جلوگیری از سوء استفاده و پیشبرد جامعه در امر اقتصاد کلیه افراد حقوقی وحقیقی که در زمینه صادرات و وادرات،

تولید و توزیع هر گونه کالا فعال هستند ، باید اقدام به اخذ کد اقتصادی نمایند و برای برخی امور تجاری مانند کارت بازرگانی، شرکت در مزایده ها، مناقصات واخذ قرارداد با شرکت های دولتی ، صادر کردن فاکتور ،حتی باز کردن حساب بانکی در بانک ،باید کد اقتصادی دراختیار داشت.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در شیراز،ثبت برند،ثبت برند در شیراز،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست و شما میتوانید از مزایای بیشمار ثبت برند بهره مند شوید و به اهدافتان نزیک شوید با انجام مراحل ثبت شرکت شما در بازار رقابت قرار میگیرید و میتوانید با کیفیت محصول تولیدی خود در این بازار رقابت سربلند باشید و روز به روز کیفیت محصول خود را بالا ببرید  

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.