ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند در کل استاندارد ایزو 9001 را استاندارد مدیریت کیفیت می گویند ، به طور مثال که سازمانی که بر اساس ایزو 9001 پیش می رود ، متعهد می شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد. یعنی اگر محصول درجه 1 تولید می شود، این محصول به درجه 2 تنزل نداشته باشد.

وقتی سازمان نیازمند نشان دادن توانایی‌هایش در ارائه یکنواخت محصولات و خدمات منطبق با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی باشد، پیاده سازی استاندارد ISO 9001:20015 و الزاماتش پاسخگوی نیاز سازمان است. ارائه یکنواخت محصولات و خدمات یعنی سازمان به ذی‌نفعان اطمینان می‌دهد کیفیت محصولات و خدماتش در آینده هیچگاه افول نخواهد کرد و سازمان دائما به دنبال راه حل و ارائه خدمت یا محصولیست که خشنودی مشتری رابه همراه داشته باشد. متن فارسی ISO9001:2015 در زیر آورده شده است.

ایزو 9001 دارای رویکرد فرایند گرا می باشد و این بسیار حائز اهمیت می باشد تا بتواند با این نگاه ، ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد همچنین با مستند سازی سازمان سعی در ایجاد نظم دارد .

از جمله بندهای اصلی iso 9001 می تواند به موارد زیر اشاره کرد :

  1. دامنه كاربرد
  2. استاندارد مرجع شامل الزامات استاندارد ISO 9001 مي باشد.
  3. اصطلاحات و تعاريف
  4. نظام مديريت كيفيت
  5. مسؤليت مديريت
  6. مديريت منابع
  7. پديد آوري محصول
  8. اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود

بند چهارم بند نظام مدیریت کیفیت که بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد که این مستندات عبارتند از خط مشي كيفي ،اهداف كيفي ، نظامنامه ، روش اجرايي ، نقشه هاي فرايند، فرمها

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.