1-(به یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیه کرد)، رستگار شد.» ( قرآن کریم، سوره اعلی، آیه 87)

به استناد این آیه مبارکه ،تمامی اهداف و کوشش هولدینگ تکسفیر تحقق این امر می باشد .به امید آن که بتوانیم در این امر قدمی هر اندازه کوچک برداریم.

2-صاحبان اخلاق، روح جامعه ي خويش اند.((رالف والدو امرسون)) پس بکوشیم در این امر پویا باشیم.(هولدینگ تکسفیر)

3- بزرگترين عمل غير اخلاقي اين است كه انسان شغلي را كه از انجام آن ناتوان است بر عهده گيرد.((ناپلئون بناپارت)) پس بکوشیم در به گزینی شغلی و رفتاری خویش در زمیه ثبت شرکت و موضوع مرتبط به آن عملی را برگزینیم که بقه انجام آن توانا باشیم.شرکتی را به ثبت برسانیم که بر تمامی وجوح آن آگاه و مطلع باشیم.ثبت شرکت با ثبت عمل همسو و هم راستا می باشد .(ثبت شرکت تکسفیر)

4-وقتي از اخلاق يك فرد سر در نمي آوري به دوستانش نگاه كن.((مثل ژاپني)) پارامتر اخلاق در پروسه ثبت شرکت و یا هر گونه مشارکت کاری و جمعی مستلزم دقت در انتخاب شریکی مناسب و با اخلاق می باشد تا با به گزینی این امر گامی بزررگ به سوی گسترش و برند کردن شرکت ثبت شده خویش برداریم. (ثبت شرکت تکسفیر)

5-تمام سرمايه فكري و دانش بايد تسليم يك عظمت اخلاقي و روحي گردد، وگرنه دانش مانند رودي خواهد بود كه نتوانسته خط سير خود را بپيمايد و به دريا بريزد و با وضعي اندوه بار در صحرا و ريگزارها فرو مي رود.

((موريس مترلينگ)) پس به یاد داشته باشیم که در تمامی مراحل ثبت شرکت و تاسیس یک بنگاه اقتصادی و جواز تاسیس هایی که برای آن میگیریم بزرگترین سرمایه فکری و دانش تسلیم به یک عظمت اخلاقی و روحیست.

بزرگترین سرمایه یک شخص در ثبت یک شرکت و تاسیس یک بنگاه و اخذ جواز تاسیس برای هر فعالیت اقتصادی اخلاق می باشد.پس برند اخلاق را برای خود ثبت نماییم.با ثبت علامت تجاری اخلاق برای خود سرمایه ای نا تمام برگزینیم. (ثبت شرکت تکسفیر)

6-براي جامعه، فضيلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه اي شكست اخلاقي بخورد با هيچ نيرويي نمي توان شكست را جبران نمود.((افلاطون))   پس با ثبت شرکتی اخلاق مدار و قانون مند در پروسه برندینگ خود را اخلاق مدار نماییم.اخذ جواز تاسیس در زمینه اخلاق یکی از سخت ترین و با ارزشترین جواز هایی می باشد که همگان را به دستیابی بر آن امکان نخواهد بود. (ثبت شرکت

7- ما نسلي گمشده هستيم. صبح تا شب بدون هدف سگ دو مي زنيم و هميشه به دلار چشم دوخته ايم كه جهت را به ما بنمايد. اين تنها معياري است كه مي شناسيم. نه در عمق وجود خويش باوري داريم و نه مرزهاي اخلاقي خود را مي شناسيم.

((مجله تگزاس بيزنس)) شناخت مرزهای اخلاقی در پروسه ثبت شرکت،ثبت برند،جواز تاسیس،پروانه بهره برداری،پروانه کسب و در کل هرگونه کسب و کارمعیاری است که انسان را به خویش باوری می رساند که نه به دلار چشم بدوزیم و نه به ریال که در آستانه بازنشستگی می باشد. (ثبت شرکت تکسفیر)

8-اخلاق را طوفان هاي روزگار تقويت مي كند.((گوته)) وقتی که شرکتی را به ثبت می رسانیم اگر اخلاق اس و اساس بنیان و اساسنامه شرکت را تشکیل دهد و تمامی شرکاءو سهام داران اخلاق مدار باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند ،ثبت شرکت اینان تبدیل به برندی خواهد شد ماندگار که جواز تاسیس آن استوار .

اظهارنامه ثبت شرکت اخلاق نیکو-تقاضانامه ثبت شرکت اخلاق خوش-پلمپ دفاتر ثبت شرکت ،پلمپ اخلاق صادق- تشکیل پرونده مالیاتی شرکت ،تشکیل خلق زیبا باشد (ثبت شرکت تکسفیر)

9-اخلاق، سرمايه است؛ اخلاق، بهترين و عالي ترين دارايي ما به شمار مي رود.((اسمايلز)) وقتی که بزرگان این گونه در باره اخلاق رشته کلام می گویند و شعر ها می سرایند پس بهترین سرمایه برای ثبت شرکت و اخذ جواذ تاسیس راه اندازی کسب و کاری می باشد که اخلاق خوش سر منشاء همه دارایی آن می باشد.

لذا با ثبت شرکتی اخلاق مدار سرمایه شرکت را افزایش دهیم و صورتجلسه آن را به ثبت رسانیم. (ثبت شرکت تکسفیر)

10-اخلاق، مهمترين درس است؛ هر چند دستمزد آن گران باشد.((توماس كارلايل)) .ثبت شرکت تکسفیر با ثبت شرکت ارزان و مناسب سعی بر آن دارد که شرکتی اخلاق مدار با شرکایی اخلاق گستر به ثبت رساند هر چند دستمزد آن گران باشد. (ثبت شرکت تکسفیر)

11- هميشه بايد اخلاق را آفريد و ابداع كرد.((ژان پل سارتر)) پس در ابداع و اختراع اخلاق و ثبت اختراع آن کوشا باشیم .ثبت شرکت نیز می تواند ثبت اختراع باشد اگر محتوای اخلاقی تجاری ارزشمندی دارا باشد. (ثبت شرکت تکسفیر)


1-    True, the purity Search (and cultivate a), will prosper. ") The Holy Quran, Surah Al-Bab, verse 87(

According to this verse from the Quran, all the goals and efforts are holding taksafir accomplish this. In the hope that we can take this step, however small.

2-    The owners of ethics, the spirit of the community themselves. ((Ralph Waldo Emerson)) then we try to get involved in this dynamic. (Holding Taksafir)

3-    The unethical practice is that man is unable to assume the job of doing it. ((Napoleon Bonaparte)) After work on career choice and their behavior in the context registration and other matters related to the operation to be able to choose the frogs do it. The company's patent on all its Vjvh informed and consistent practice Bashym.sbt registered company direction. (Registration taksafir(

4-    When the morality of a person not you look to friends. ((Like Japan)). Ethics parameter in the process of registering a company or any partnership and collective work requires careful selection of suitable partners and with morality. This step Bzrrg switching to the brand to expand and take his record company. (Registration taksafir(

5-    All intellectual capital and knowledge shall be submitted to a moral and spiritual greatness, or knowledge, such as Rudy will be able to travel your path And fall into the sea and with a sad state of affairs in the desert and sandy goes down. ((Maurice Maeterlinck)). So remember that at all stages of company registration and establishment of a firm and establishment license for which we The biggest intellectual capital and knowledge succumb to a moral grandeur and Rvhyst. The biggest investment a person in a company registered and established a firm and license established for each economic activity morality. After Nmayym.ba registered brand trademark registration ethics for ethics to elect their unfinished capital. (Registration taksafir(

6-    For society, it is essential virtue and morality of bread. If you eat a society moral failure can not be beat by any force to be compensated. ((Plato)) The Company Registration ethical and lawful in your branding process our ethical. Licensing established in the field of ethics that is one of the hardest and most valuable licenses that will enable everyone to achieve it. (Registration taksafir(

7-    We are the lost generation. The purpose morning to night without two dogs and we have always looked to the dollar in order to be useful to us. This is the only criterion we know it. Not believe in the depth of his existence nor moral boundaries we know ourself. ((Texas business magazine)) Recognizing the moral boundaries in the process of company registration, brand registration, establishment license, operation license, business license of any business in Karmyary that his man to believe that neither the dollar nor to £ gaze at retirement is. (Registration taksafir(

8-      Time to reinforce the ethics storm. ((Goethe)) be advised when to register the company if the company's ethics monitoring and on the basis of the Constitution and all Shrka’v shareholders are ethical and respect each other's rights record they will now become a lasting brand that is based establishment license. Registration of companies Registration Statement ethics, morality, good-good-application company registration offices closed, sealed ethics Sadq- tax filing company, is a beautiful creation (registration taksafir(

9-      Ethics, capital, ethics, best and most excellent is our asset. ((Smiles)) When I Grow these words to say about ethics and poetry of the header fields So the best capital for business start-up company registration and obtaining Jvaz established that good ethics is the source of all its assets The company has registered capital of the company raise ethical and bring it to sign the minutes. (Registration taksafir(

10-   Ethics is the most important lesson, though wages are expensive. ((Thomas Carlyle)) Sign Company Sign Company Tksfyr cheap and suitable tries to ethical corporate behavior with partners to patent Wide although it is expensive wage . (Registration taksafir(

11-   Ethics should always created and invented. ((Jean-Paul Sartre)) after the patent on the invention of ethics and be diligent. Sign it now can also have a valuable patent if the content business ethics. (Registration taksafir(

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.