حوزه روابط عمومی:

روابط عمومي هولدینگ ثبت شرکت تکسفیرمجموعه اي از اقدامات و تلاش هاي آگاهانه ، ‏سنجيده و برنامه ريزي شده به منظور جلب مشاركت عمومي و ‏استقراء و كسب تفاهم متقابل بين يك سازمان و گروه هاي مورد ‏نظر و کلیه مشتریان محترم تکسفیر می باشد .

روابط عمومي ثبت شرکت تکسفیر دانش، فن، ‏هنر و تخصص است كه داراي اصول فلسفي خاصي بوده و از ‏انگيزه بالايي براي خدمتگزاري به مردم و جامعه برخوردار ‏است ، آنچه امروز در روابط عمومي شاهد آن هستيم ضعف در ‏استفاده از تكنيك ها و فنون نيست بلكه كيفيت استفاده از آنهاست

‏ پس شايسته است با بهره گيري از فنون و تكنيك هاي ‏روابط عمومي بتوانيم نسبت به توسعه ثبت شرکت و ‍‍پروسه برندینگ و تسریع چرخش پروسه تولید با بیشتر کردن ظرفیت های جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و پروانه های کسب كه ‏نتيجه داشتن روابط عمومي پويا است تلاش كنيم .‏

عمده فعالیت های حوزه روابط عمومی ثبت شرکت تکسفیر:

- ارسال خبر، گزارش خبري (با تصوير و يا بدون تصوير) ‏و دریافت انواع گزارش های خبری و رسانه ای

- برگزاري مصاحبه با رؤساي ادارات و كارشناسان فعال در حوزه ثبت شرکت و ثبت برند یا علامت تجاری و ادارات ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی و ادارات دارایی و مالیات و اداره ثبت نام تجاری و کلیه ادارات مربوطه در حوزه فعالیت ثبت شرکت تکسفیر.

- جوابگويي به رسانه ها در مواردي كه سوالي در حوزه فعالیت هولدینگ تکسفیرمطرح نموده اند ‏ .

- برگزاري توربازديد اصحاب رسانه از فعاليت ها و پروژه هاي شاخص در هولدینگ تکسفیر

- برگزاري جلسات و نشست هاي كاري با اصحاب رسانه در حوزه ثبت شرکت ‏ و ثبت برند یا علامت تجاری و ادارات ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی و ادارات دارایی و مالیات و اداره ثبت نام تجاری و کلیه ادارات مربوطه در حوزه فعالیت ثبت شرکت تکسفیر.

- تهيه بريده جرايد و بولتن خبري در سطح شهرستان-شهر-استان-کشور در زمینه حوزه های فعالیت هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر.

- تهيه آرشيو فيلم و صدا از اخبار منعكس شده از صداوسيما در زمینه حوزه های فعالیت هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر.

برای انجام کلیه فعالیت های ثبتی خود حوزه روابط عمومی تکسفیر را امین خود بدارید

.

Public relations company registration taksafir:

Public Relations Holding Company registered taksafir mjmvh of actions and efforts conscious, deliberate and planned to draw public participation and mutual understanding between an organization and inductive and business target groups and is esteemed customers taksafir. Registration taksafir dansh public relations, technology, art and expertise that has been a certain philosophical principles and are highly motivated to serve the people and society What we're seeing today in Public Relations weakness is the use of techniques and technologies but also the quality of their Then you should be able to take advantage of public relations techniques to develop branding and accelerate the process of company registration and rotation process y increasing the capacity of the establishment license and operation license and business license that the result is a dynamic public relations told the students.

The main activities of the public relations company registration taksafir:

- Send news, reportage (with image or no image) and receive a variety of news reports and media

- Conducting interviews with heads of departments and experts in the field of registration and registered brand or trademark Companies Registration Office and the Office of Industrial Property and Finance and Tax Office And management of commercial registration and registration of all relevant departments in the field taksafir.

Preparation of newspaper and news bulletins in the city-City-Province-country patent holding company active in the areas of taksafir.

Preparation of film and sound archive of the news reflected by the IRIB in the spheres of activity taksafir holding company registration.

To carry out all activities in the field of public relations taksafir your book and your faithful to yourselves.

  • نظرات بازدید کنندگان
avatar
محل نظر و سوالات شما...
کاراکتر مجاز است
صبر کنید ... 00:00.