نمایش موارد بر اساس برچسب: خدمات جواز تاسیس در کرج

اخذ جواز تاسیس در کرج

جواز تاسیس در کرج

با توجه به محدودیت های قانونی که برای شعاع 120 کیلومتری شهر تهران برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی، شهرک های صنعتی استان البرز شامل این محدودیت نبوده و در عین حال نزدیکترین محل به پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور می باشد به همین خاطر به شدت با استقبال سرمایه گذاران و کارآفرینان برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی مواجه شده است.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image