نمایش موارد بر اساس برچسب: جواز تولید

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی

اخذ جواز تاسیس

عبارتست از جواز تاسیسی است که برای احداث یک واحد تولیدی و یا واحد تولیدی و صنعتی از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان های کشور صادر می گردد.

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ابتدا توسط فرم های مخصوص که توسط متقاضی اخذ جواز تاسیس تکمیل و به سازمان مربوطه ارجاع می گردد (حال به شکل الکترونیکی و به شکل ایمیل و یا به شکل فیزیکی )بررسی می گردد.

جواز تولید)Production license( همان گونه که از نامش بر می آید بابت تولید انواع اقلام مختلف در زمینه های گوناگون صادر می گردد.

جواز تولیدProduction license)(را می توان، مجوزی نامید که به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی جهت سرمایه گذاری داخلی یا خارجی جهت تولید در زمینه های مختلف تولیدی داده می شود .

جواز تولید یا گواهی تولید درواقع بعنوان موافقت اصولی تولید(اولیه) ایست که به متقاضی جواز تولید در زمینه های مختلف تولید اجازه داده میشود تا نسبت به انجام فعالیت های مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image