جواز طراحی و مونتاژ

می 22

جواز طراحی و مونتاژ

هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر آماده ارائه کلیه خدمات خود در زمینه اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ (The design permits assembly) آسانسورمی باشد.

با ما در تماس باشید.

جواز طراحی و مونتاژ( The design permits assembly) به پروانه ای اطلاق می شود که برای شرکت هایی که در زمینه آسانسور فعالیت می نمایند تحت شرایط خاصی صادر می شود.و مجوز صنعتی ای می باشد که جهت کلیه خدمات و عملیاتی که در زمینه طراحی،محاسبه و تامین قطعات و همچنین نصب و راه اندازی آسانسور و خدمات گارانتی و پس از فروش آن صورت می پذیرد توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت و نیز همچنین با هماهنگی سندیکای آسانسور و پله برقی برای متقاضیانی که شرایط لازم را حائز می شوند ،صادر میشود.

واین امر جواز طراحی ومونتاژ به منظور ارتقاء سطح كيفي آسانسورهايي كه در كشور عرضه و به فروش مي رسد،می باشد.

و تحت لقای جواز طراحی و مونتاژ ضوابط ومعيارهاو اصول جديدي براي شركتهاي طراحي و مونتاژ آسانسور، جهت طراحي ، ،محاسبه ،تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد و نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش ( سرويس و نگهداري ) تدوین گردیده است.

اصل ماهیت به وجود آمدن صدور جواز و پروانه طراحی و مونتاژ شرکت های آسانسوری ،شناسایی واحد های پویا ،توانمند وصاحب صلاحیت در عرصه کلیه فعالیت های آسانسوری می باشد.به نحوی که فعالیت این شرکت های دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژآسانسوری باعث ارتقاء سطح کیفیت و ایمنی آسانسورهای نصب شده گردد.

زمينه فعاليت شرکت های دارای جواز یا پروانه طراحي ومونتاژ(The design permits assembly) آسانسور:

- فعاليت در زمينه تهیه و فروش آسانسور از طريق طراحي ودیزاین، تامين وتهیه قطعات و مجموعه واقلام و تجهیزات آسانسور، نصب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش شامل سرويس و نگهداري با تهيه و ارائه نقشه هاي اجرايي.پس از تصويب اين دستورالعمل فروش آسانسور فقط توسط شركتهاي داراي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور مجاز مي باشدو سایر افراد حقیقیو حقوقی که دارای مجوز و پروانه طراحی و مونتاژ نیستند مجاز به فروش آسانسور و خدمات بعدی نمی باشند.

- عرضه وارائه آسانسور با رعايت مقررات،ظوابط ومشخصات و استانداردهاي مربوطه كه توسط مراجع ذيصلاح ( سندیکای آسانسوری یا انجمن همگن پله برقی و آسانسور،سازمان صنايع و معادن استان يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان) اعلام مي گردد.

- انجام بازديد هاو بازرسی های دوره اي از آسانسورهاي فروخته شده و ضمانت و سرويس و نگهداري آنها به مدت حداقل يكسال ( لازم به ذکر می باشد مسئوليت هاي فني و ايمني مرتبط با آسانسورهاي عرضه شده متوجه شرکت های دارای پروانه طراحي و مونتاژ آسانسورمي باشد.(

- امکان سنجی و مديريت اجرايي تامين قطعات و لوازم ومجموعه هاي مختلف آسانسور با رعايت استانداردهاي مربوطه و ظوابط لازمه.

- ارتقاء ،مطالغات دانش پژوه وبهينه سازي و به روز نگهداشتن فن آوريها وتکنولوژی های موجود در صنعت آسانسور.

- کنترل ،شناسايي و معارفه فرآيندها و فن آوريهاي جديد صنعت آسانسور، انطباق و انتقال آنها متناسب با نيازمنديهاي كشوربر اساس استانداردهای موجود.

- تدوین ، تهیه وارائه اطلاعات فني وتخصصی و عمومی در زمينه استفاده بهینه و مطمئن از آسانسور در ساختمانهاي مختلف در تراکم های مختلف از نظر ميزان نيروهاي وارده ناشي از عملكرد آسانسور به سازه، محاسبات ترافيكي ( تعداد ، سرعت ، ظرفيت و سيستم كنترل) و برق مصرفي و ارتقاء پارامترهای مربوطه.

- چک کردن آسانسورهای عرضه شده توسط شركت که بايد داراي بيمه حوادث مسافر و براي كاركنان و پرسنل خود بيمه مسئوليت مدني داشته باشد.

شرايط و ضوابط صدور پروانه طراحي و مونتاژ شرکت های آسانسوریThe design permits assembly :

-دارابودن شخصيت حقوقي ثبت شده به عنوان یک شرکت در یکی از قالب های قانون تجارت با موضوع طراحي، تامين قطعات و مجموعه هاي استاندارد، نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش در زمينه صنعت آسانسور

-دارابودن دفتر كار حداقل به متراژ40 متربراي شركت و امكانات دفتري و ارتباطي لازمه در شرکت آسانسوری(کاربری دفتر می بایست یا اداری باشد یا تجاری یا صنعتی.)(سند مالکیت رسمی یا اجاره نامه با کد رهگیری)

-دارا بودن حداقل يك نفر مسئول فني(مدیر فنی) تمام وقت طبق یکی از شرايط ذیل:

-كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط (20امتياز) در صنعت آسانسور

-كارشناسي با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط (5/17 امتياز) در صنعت آسانسور

-فوق ديپلم با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط (15)امتياز در صنعت آسانسور

-ديپلم با حداقل 7 سال سابقه كار مرتبط (5/12)امتياز در صنعت آسانسور

-دارا بودن حداقل دو نفر تكنسين فني تمام وقت با حداقل 3 سال سابقه كارمرتبط در صنعت آسانسور

-به ازاي 2 نفر بيشتر5/2 امتياز و نفرچهارم به بعد 1 امتيازمحاسـبه مـي گردد

-دارا بودن تجهيزات و لوازم فنی و تخصصی نصب ، راه اندازي ، سرويس و نگهداري ( مكانيكي، برقي ، اندازه گيري و تست) که لازمه یک شرکت آسانسوری دارای جواز و پروانه طراحی مونتاژ می باشد.

-كسب حداقل 65 امتياز از جدول مربوطه به احتساب امتیاز شرکت های دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ .

-زیاد بودن تعداد مدیران شرکت (به ازاي هر نفر سال 1 امتياز منظور مي گردد) در گرفتن امتیاز بیشتر موثر می باشد.

که به ازاءهرنفرحداكثر8 امتـياز تعـلـق مي گيرد.

- عضويت در سنديكاي صنايع آسانسور و پله برقي ايران که طبق مدارك عضويت ويا تادیه سنديكا باشد،در کسب امتیاز بیشتر موثر می باشد.

- دفتر كار مناسب شركت در صورتی که محل زندگی نباشد در کسب امتیاز بیشتر جهت اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ موثر می باشد.

- لوازم و تجهيزات فنی و تخصصی نصب و راه اندازي و سرويس و نگهداري آسانسور در صورتی که مطابق با لیست سندیکای آسانسوری باشد دارای امتیاز مطلوب می باشد.

- سابقه كار شركت در صنعت آسانسور طبق مدارکی که ارائه می گردد به ازاي هر سال يك امتياز منظور مي گرددکه در کسب امتیاز بیشتر جهت اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ موثر می باشد.

- کامپیوتر(رایانه) و تجهيزات جانبي ، آرشيو فني و بسته هاي نرم افزاري وسخت افزاری که مربوط به صنعت آسانسور می باشد که براساس فهرست اعلامي تشكل صنعت و معدن و تجارت و سندیکای آسانسور در کسب امتیاز بیشتر جهت اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ موثر می باشد.

-خطوط تلفن ،لوازم و تجهيزات دفترو ارتباطي ومخابراتی در کسب امتیاز بیشتر جهت اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ موثر می باشد.

مواردی که در ارزيابي واحد طراحي و مونتاژ آسانسور برای صدور جواز یا پروانه طراحی و مونتاژ براي آنها امتيازاتي در نظر گرفته خواهد شد :

فعاليت در طرحهاي ملي ( طراحي ، مشاوره و اجراء) وکلیه موارد مختلف ملی در حوزه مربوطه

نوآوري ، ابتكار و دانش فني در حوزه صنعت آسانسور

همكاري با شركتهاي توليد كننده و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صنعت آسانسور

تاليف و ترجمه كتاب و مقاله و تدوين استانداردها و متون علمي و فني در سطوح مختلف صنعت آسانسور و صنایع وابسته

عضويت درمجامع علمي و مهندسي مرتبط با حوزه صنعت آسانسور

شركت در دوره هاي آموزشي و تخصصي و پژوهشی صنعت آسانسور

كتابخانه و آرشيو فني تخصصی در صنعت آسانسور

كامپيوتر و تجهيزات جانبي و بسته هاي نرم افزاري مرتبط با حوزه صنعت آسانسور

لوازم و تجهيزات مونتاژ و نصب، تست و كنترل كيفي به طور کامل

نحوه صدور جواز و پروانه طراحي و مونتاژ(The design permits assembly) آسانسور:

-) درخواست کنندگان و متقاضيان اخذ جواز یاپروانه واحد طراحي و مونتاژ آسانسور(شرکت های آسانسوری) مي بايد مدارك ذیل را تكميل و جهت بررسي و اعتبار سنجی به سازمان صنايع و معادن استان ویا سندیکای آسانسور و پله برقی مربوطه ارائه نمايند :

-پرسشنامه شرکت و واحد طراحي و مونتاژ آسانسور.

هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر در امر تکمیل نمودن پرسشنامه پروانه واحد طراحي – مونتاژ آسانسور به دنبال جذب رضایت شما متقاضیان محترم می باشد.

-تعهد نامه كتبي، مبني بر قبول و رعايت ظوابط کلی و استانداردهاي ملي و كليه مقررات ايمني و استانداردهايي كه از سوي وزارت صنعت و معدن و تجارت و يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یا سندیکای آسانسور و پله برقی ابلاغ مي گردد.

-ارائه يك نسخه از مدارك ثبت شركت شامل آگهي تاسيس و روزنامه رسمي ،شرکت نامه یا تقاضانامه یا اظهارنامه ثبتی ،آخرین صورتجلسه تغیرات شرکت،اساسنامه شرکت .

-معرفي آدرس ومكان شركت و امكانات موجود در آن.

-ارائه وتحویل تصوير مدارك تحصیلی و هویتی و سوابق پرسنل یا مدیرفني تمام وقت شركت (مسئول فني و تكنسين های شرکت(

-ارائه نسخه ای از تصوير بيمه حوادث مسافر و بيمه مسئوليت مدني براي كاركنان و پرسنل شركت.

-) مسئول وكارشناس مربوطه نسبت به كنترل وچک کردن مدارك ارسال شده از سوي درخواست کنندگان و متقاضيان و انطباق آن با شرايط و ضوابط اين دستورالعمل اقدام نموده و پس از تاييد نسبت به امتياز دهي حسب جدول امتيازات ،امكانات و نيروي انساني اقدام و در صورت اخذ حداقل 65 امتيازاز 100 امتیاز نسبت به صدور پروانه و جواز طراحي و مونتاژ آسانسور اقدام مي نمايد.

چگونگی تغییرات در شرکت های آسانسوری دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ:

-شرکت های آسانسوری در صورت داشتن تغییرات در شرکت خود می بایست یک نسخه از تغییرات شرکت را به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان خود یا به سندیکای آسانسوری تسلیم نمایند.

-جابجایی و تغییر آدرس یک شرکت آسانسوری دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ از یک استان به استان دیگر مستلزم تادیه و موافقت هر دو سازمان صنایع و معادن مبداء و مقصد می باشد و با حفظ و رعایت اصول شیوه نامه پروانه طراحی و مونتاژ میسر می باشد.

مدت اعتبار، تمديد و يا ابطال پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور :

-) مدت اعتبار جواز وپروانه هاي طراحي و مونتاژ شرکت های آسانسوری از تاريخ صدورمجوز سه سال بوده و بعد از 3 سال در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ماده 2 اين دستورالعمل و كسب حداقل 65 امتياز و شرايط زير تمديد مي گردند:

-اجراي و نصب و تحویل کامل حداقل 6 دستگاه يا 30 طبقه آسانسور كه تاييديه شركتهاي بازرسي كننده داراي صلاحيت را به طور کامل دريافت نموده باشند.

-رعايت تعهدات كتبي ارائه شده به وزارت صنعت و معدن و تجارت و نداشتن حكم محروميت از ادامه فعاليت و يا ابطال پروانه شركت دارای پروانه و جواز طراحی و مونتاژ آسانسوری.

-) در صورت فراهم نشدن شرايط تمديد پروانه طراحی و مونتاژ آسانسوری از طرف شرکت آسانسوری دارای صلاحیت ظرف مدت 3 سال اوليه به مدت يكسال پروانه شرکت تعليق و در صورت عدم احراز شرايط بند الف اين ماده در پايان دوره يكساله پروانه مربوطه شرکت آسانسوری ابطال مي گردد.

-) مرجع ذیصلاح مربوطه که سازمان صنايع و معادن می باشد، مي تواند در صورت سهل انگاري و عدم رعايت مقررات و استانداردهاي مصوب توسط دارنده پروانه طراحی و مونتاژ آسانسوری، نسبت به ابطال پروانه شرکت آسانسوری مربوطه اقدام نمايد.

شرایط فعالیت شرکت های دارای جواز و پروانه طرلحی و مونتاژ آسانسور در استانهای دیگر:

اگر شرکت دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ اقدام به فروش و نصب آسانسور در پروژ ه ای در استان دیگر نماید می بایست جهت خدمات پس از فروش و اداء تعهدات خود در آن استان شعبه ای را طبق ظوابط سازمان صنایع و معادن تاسیس نماید یا یک شرکت دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور را به سازمان صنایع و معادن معرفی نماید

ارائه آمار و اطلاعات توسط شرکت های دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ آسانسوری:

-شرکت های دارای پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور بايد آمار فروش آسانسورهاي خود را با ذكر مشخصات مربوطه هر شش ماه يكبار به معاونت امور توليد سازمان صنايع و معادن استان مربوطه ارسال نمايند.

- سازمان صنعت و معدن و تجارت استانها موظف به ارسال يك نسخه از پروانه هاي طراحی و مونتاژ آسانسور صادره به معاونت امور توليد و دفتر آمار و اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشند

شرایط ایجاد شعبه نمایندگی شرکت های آسانسوری دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ در سایر استانها:

-شرکتی که دارای جوازو پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور می باشد اگر بخواهد در استان دیگر تاسیس شعبه نماید می بایست درخواستی در این رابطه به سازمان صنعت و معدن و تجارت ارائه نماید و مدارک لازم را جهت احراز هویت تسلیم نماید و 2 نفر تکنسین یا پرسنل فنی تمام وقت وفق ظوابط معرفی نماید.

   -دارابودن دفتر كار حداقل به متراژ40 متربراي شعبه و نمایندگی شركت و امكانات دفتري و   ارتباطي لازمه در شرکت آسانسوری(کاربری دفترشعبه می بایست یا اداری باشد یا تجاری یا صنعتی.)(سند مالکیت رسمی یا اجاره نامه با کد رهگیری)

-داشتن پروانه کسب و عضویت صنفی از اتحادیه مربوطه در آن استان.

هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر آماده ارائه کلیه خدمات خود در زمینه اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ می باشد.

با ما در تماس باشید.

لیست تجهیزات اداری لازم جهت اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ آسانسوری:

-كاميپوتر با تجهيزات جانبي      

-پرينتر واسکنر

-ماشين حساب مهندسي  

-ماشين حساب حسابداري تخصصی

-فاكس   

-خطوط تلفن

-كتابخانه تخصصی       

-فايل بايگاني وباکس وزوم کن

-ميز و صندلي اداري

-كپسول آتش نشاني       

كتابخانه و آرشيو حداقل شامل:

استانداردهاي آسانسور EN81، EN82 ،استاندارد ملي و مبحث 15 مقررات ملي ساختمان

كاتالوگ هاي تخصصي مربوط به اجزا شامل: درب هاي اتوماتيك، ريل، موتور گيربكس، سيم بكسل، تراول كابل، بافرها و غيره

ليست ابزارآلات و تجهيزات نصب و راه اندازي و سرويس و نگهداري شرکت های دارای جواز و پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور:

جعبه ابزار (2 دست) شامل

 • آچار تخت (يك دست)
 • آچار رينگي كامل ( يك دست)
 • آچار فرانسه ( يك عدد)
 • چكش            
 • پيچ گوشتي كامل دو سو                     
 • پيچ گوشتي كامل چهارسو                  
 • كاتر              
 • انبردست – دم باريك – سيم چين                    
 • سوهان در انواع مختلف                     
 • دستگاه پرچ               
 • روغندان                    
 • فرچه سيمي               
 • قيچي ورق بر            
 • سيم لخت كن             
 • خار بازكن                 
 • فازمتر                       
 • آچار آلن كامل                       
 • الماس شيشه بري                   
 • سيم سيار                   
 • گونيا             
 • انبر قفلي                   
 • خط كش فلزي                       
 • متر               
 • اره آهن بر
 • تيفور با جرثقيل سقفي (حداقل 5/2) تن
 • دستگاه جوش و ماسك
 • دريل
 • ميني فرز
 • جك دستي ح
 • كوليس
 • تراز بزرگ و كوچك
 • كلاه ايمني
 • كمبربند ايمني
 • گيربكس پمپ
 • چراغ قوه
 • هويه و قلع و قلع كش
 • تستر
 • سوهان ريل
 • جعبه بوكس كامل
 • جاروبرقي يا دمنده (Blower)
 • جعبه كمك هاي اوليه

هولدینگ ثبت شرکت تکسفیر آماده ارائه کلیه خدمات خود در زمینه اخذ جواز و پروانه طراحی و مونتاژ می باشد. با مشاوران متخصص مادر تماس باشید.

بازدید 1514 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 01 خرداد 1397 ساعت 11:08
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image