نمایش موارد بر اساس برچسب: ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

شرکت سهامی چیست ؟

شرکت سهامی در واقع شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. البته سهام در انواع شرکت های سهامی ( خاص یا عام) متفاوت خواهد بود .

ویژگی شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام برای تشکیل نیاز به حد اقل سه نفر اعضا به عنوان سهامدار و یا شریک دارد ، که البته شرکا باید میزان مشخصی از سهام شرکت را پرداخت کنن و سایر هزینه های سهام شرکت از طریق فروش اوراق سهامی به عموم مردم تامین می شود .

شرکت سهامی عام و مدارک مورد نیاز آن
برای ثبت شرکت سهامی عام مانند شرکت سهامی خاص نیاز به داقل سه نفر سهام دار است ، سهام داران بخشی از هزینه های شرکت را متقبل می شوند و ما بقی هزینه ها باید از طریق فروش اوراق و فروش سهام به عموم مردم تامین شود .

قوانین ثبت شرکت

ثبت شرکت ( ثبت شرکت در کرج) تابع قوانینی است که از جانب سازمان قانون تجارت وضع گردیده است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی باید از آن پیروی نمایند .

ثبت شرکت

با ثبت شرکت امتیازات بسیار زیادی را می توان وارد مجموعه و یا موسسه خود نمود، در واقع هدف کلی از ثبت شرکت ها رسیدن به اهداف بالاتر تیم و یا شرکا می باشد، که در ابتدا توسط موسسین شرکت تبیین شده و اکنون نیاز به ارتقا و یا افزایش کارایی دارد.موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست

اختیارت قانونی رئیس هیات مدیره در شرکتهای سهامی

این اختیارات عبارتند از:

-دعوت و اداره جلسات هیات مدیره – رئیس هیات مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیات مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آن ها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره نتواند به طور موقت وظایف خود را انجام دهد نائب رئیس مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد 120 و تبصره 2 ماده 119 ل.ا.ق.ت)

-ریاست مجامع عمومی –مجامع عمومی به وسیله هیات رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی می باشد اداره می شود. ریاست هیات مزبور و مالا مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در دو مورد :

مدیرعامل شرکت سهامی که منتخب هیات مدیره می باشد در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. توضیح آنکه نام و مشخصات مدیرعال و حدود اختیارات او باید با ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیات مدیره جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شده و سپس در روزنامه رسمی آگهی شود ضمنا مدیرعامل در هر زمان توسط هیات مدیره قابل عزل می باشد ( مستفاد از مواد 124 و تبصره 125 ل.ا.ق.ت)

در شرکت سهامی عام ،در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارای اعلام می نماید وظایف بازرسی شرکت مزبور را اشخاصی می توانند ایفاء کنند که اسامی آنان در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد.(مستفاد از تبصره ماده144 ل.ا.ق.ت) آئین نامه اجرایی تبصره ماده مزبور شرایط لازم برای بازرسان شرکت های سهامی عام را به شرح زیر تعیین می نماید:

تشکیل شرکت سهامی:

تشکیل شرکت سهامی عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص مفصل بوده درعین حال پیچیده است و موسسین هفته ها و ماه ها برای تشکیل شرکت مزبور وقت لازم دارند، ضمنا انجام تشریفات قانونی برای تشکیل شرکت سهامی ضروری است. قبل از هرچیز باید تمیز داد که شرکت سهامی به سرمایه مردم از طریق فروش سهم نیاز دارد و یااینکه موسسین تمایل دارند تمام سرمایه شرکت را تعهد و پرداخت نمایند. درصورت اول شرکت سهامی عام و درصورت دو مشرکت سهامی خاص خواهد بود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکاء، با بخشی از سرمایه خود، یک شخصیت حقوقی جدید را ایجاد می‌کنند تا در سود و زیان حاصل از سرمایه شریک شوند.شرکت‌ها شخصیت حقوقی مستقلی از شرکاء دارند و بسته به اینکه سرمایه اولیه خصوصی باشد یا دولتی؛ شرکت هم ممکن است دولتی یا خصوصی باشد.

شرکت دولتی بر اساس مقررات موجود، شرکتی است که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است و مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیات وزیران یا مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تشکیل می‌شود اما شرکت‌های خصوصی، به طور کامل تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مشابه هستند.در خصوص تفاوت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و قوانین حاکم بر آن، دکتر حسین طاهرخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توضیح می‌دهد.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image