نمایش موارد بر اساس برچسب: ثبت شرکت تکسفیر

قوانین ثبت شرکت

ثبت شرکت ( ثبت شرکت در کرج) تابع قوانینی است که از جانب سازمان قانون تجارت وضع گردیده است و کلیه افراد حقیقی و حقوقی باید از آن پیروی نمایند .

قوانین شرکت سهامی خاص

(قانون اصلاح قسمتی از تانون تجارت مصوب 24/12/1347)

ماده ا-شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

ماده 2- شرکت سهامی شکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

چگونه شرکت سهامی خاص ثبت کنیم؟

شرکت های تجارتی هفت گونه اند :

شرکت سهامی عام،شرکت سهامی خاص،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت نسبی،شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. (برخلاف شرکت سهامی عام که قسمتی از سرمایه آن به وسیله موسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می گردد) تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص تهران

استان تهران با بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۷/۵ درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده‌ است. از این میزان، ۱۲، ۲۵۲ هزار نفر در مناطق شهری و ۱، ۱۶۱ هزار نفر در مناطق روستاییِ آن ساکن هستند. ۶۳/۶ درصد از جمعیت شهری استان تهران در شهر تهران و بقیه در ۴۴ شهر دیگر استان ساکن می باشند.

ثبت تغییرات شرکت در کرج

موسسه حقوقی تکسفیر با بیش از ده سال سابقه در امور ثبتی شرکت ها توسط کادری مجرب در کمترین زمان ممکن و همچنین تغییرات شرکت در کرج در خدمت شما عزیزان میباشد.

برای تغییرات شرکت ها باید حتما در هیئت مدیره تصمیم گیری شود و بعد از آن برای این تغییرات الزاما مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده با توجه به نوع تغییر تشکیل و با رای اکثریت این تغییرات مشخص و اعمال می گردد.


تغییرات شرکت ها حتما و حتما باید سریعا به ثبت قانونی برسند و در اداره ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی شوند. در غیر این صورت انجام تغییرات شرکت غیر قانونی بوده و هیچ گونه رسمیتی نداشته و مورد تایید اداره ثبت شرکتها نمی باشد.

پس از ثبت شدن شرکت، شاید تغییراتی در شرکت اتفاق بیوفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس است.تغییرات شرکت ها باید حتما ثبت شود.برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود.

خارج شدن بعضی از اعضای هیات مدیره و وارد شدن اعضای جدید ، فوت برخی از اعضای هیات مدیره و جایگزینی با اعضای جدید، انتقال و جابجایی سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود و انتقال و جابجایی سهام در شرکت سهامی خاص و … از جمله این تغییرات میباشند.

برای انجام هر کدام از تغییرات شرکت ها ذکرشده باید صورتجلسه ای جداگانه و خاص همان نوع تغییر تنظیم و ثبت صورتجلسه انجام شود. هر اشتباهی حتی اگر کوچک باشد در تنظیم این صورتجلسات ممکن است موجب وارد شدن خسارات مالی و حقوقی به شرکت و اعضای هیات مدیره شود، بنابراین توصیه میشود تنظیم و ثبت صورتجلسات به وکیل متخصص ارجاع گردد.

 

مدارک لازم برای تغییرات شرکت:

 •    کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای هیئت مدیره
 •    کپی اساسنامه شرکت
 •    کپی اظهارنامه شرکت
 •    کپی آگهی تاسیس
 •    کپی روزنامه رسمی شرکت
 •    کپی آخرین تغییرات
 •     مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده 25 روز کاری می باشد.

 

انواع تغییرات شرکت:

 •    انحلال شرکت
 •    افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 •    ورود و یا خروج شریک یا شرکاء
 •    تغییر نام شرکاء
 •    تغییر موضوع شرکت
 •    تغییر آدرس شرکت
 •    تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 •    تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام
 •    نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 •    تغییر مواد اساسنامه شرکت
 •    تصویب تراز سود و زیان
 •    تعیین و تصویب بیلان مالی
 •    انتخاب یا تمدید بازرسین
 •    انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 •    تعیین سمت هیات مدیره
 •    تغییر حق امضا

Company records changes in Karaj

Tksfyr law firm with over ten years experience in the registration of companies by experienced staff in the shortest possible time and also changes in Karaj company is at the service of your loved ones.

To switch board must decide Drhyyt and then it necessarily changes for the ordinary general meeting or extraordinary general meeting with the majority of these changes are determined by the type of actions is Tghyyrtshkyl.

Be sure to record companies and legal changes must be immediately registered in the Companies Registration Office and will be advertised in the Official Gazette. Otherwise make changes to the company was illegal and had no formality and is not approved by the Companies Registration Office.

After the company Azsbt may happen that the firm changes its simplest change of address Changes For companies must record and implement the decisions that companies change happens, you must first register it legally done.

The withdrawal of some members of the board and enter new members, died some members of the Board of Directors replacing with new members Vjabjayy transfer its share capital in the partnership with limited liability and joint stock companies and stock transfer Vjabjayy ... including this change.

To do any of the changes listed companies have a separate and special meeting minutes be taken to adjust and register the changes. Each is wrong even if small in regulating the financial and legal proceedings may cause damage to the company and the board, so it is advisable to adjust the minutes and records referred to a specialist lawyer.

Documents to change the company:

Copy of birth certificate and national ID card all the members of the Board of Directors

  Copy Company Statute

  Copy Company Statement

  Established ad copy

  Copy the Official Gazette

  Copy the latest changes

The time it takes to record any changes in the registered companies is 25 working days.

Of enterprise changes:

Liquidation of enterprises

Increase or decrease the company's capital

Entering or leaving a partner or partners

Rename Partners

Change subject

Change Company

You can even change the sign holders the right to one person individually has signed a contract contrary to all partners

Conversion to registered shares and the company's shares anonymous

Transfer of shares that can be done only in private companies

The company's Articles of Association

Adoption of the profit and loss balance

Determine and approve the financial balance

Choose or extend inspectors

Select or renewal of board members

Determined by the Board of Directors

Change the sign

ثبت شرکت روزنامه

به منظور اطلاع عموم افراد از موارد ثبت شده بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد و مراحل ثبت شده در مرجع و دفتر ثبت تجاری را از طریق انتشار آگهی یا سایر طرق متداول منتشر می نماید و در جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون و آیین نامه دفتر ثبت ، دفتر تجاری پیش بینی شده است که خلاصه مندرجات ثبت دفاتر تجاری باید برای اطلاع عموم آگهی و منتشر گردد.

شناسه ملی ثبت شرکت

شناسه ملی شرکت از 11 رقم تشکیل میشود. شناسه ملی برای اشخاص حقوقی همانند کد ملی برای اشخاص حقیقی می باشد.

شناسه ملی هرشرکت به خود آن شرکت اختصاص دارد و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نخواهد نمود، با استفاده از شناسه ملی می توان اطلاعات کلی از شرکت ثبت شده به دست آورد.

مدت زمان ثبت برند

در توضیح مدت زمان ثبت برند میتوان گفت که با توجه به نوع درخواست و مدارک ارائه شده مدت زمان ثبت برند متفاوت است خدمات ثبت شرکت و انجام کلیه امور ثبتی و حقوقی موسسه حقوقی تکسفیر با بیش از ده سال سابقه در امور ثبتی شرکت ها توسط کادری مجرب در کمترین زمان ممکن در خدمت شما عزیزان میباشد.، اما اصلی ترین موضوع در ثبت برند تنظیم صحیح و بدون ایراد اظهارنامه ی تسلیمی به اداره مالکیت معنوی می باشد، به طوری که اگر در هنگام تنظیم اظهارنامه ثبت برند اشتباهی صورت گیرد مدت زمان طولانی از دست خواهد رفت، مراحل تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه در زمان پیگیری در سامانه اعلام می گردند به شرح زیر می باشند

در ثبت شرکت سهامی‌ عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

مفاد ثبت شرکت

تشکیل یک شرکت بستگی به اراده ی آزاد شرکا دارد. و نیازی به گرفتن اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی نیازی به اخ اجازه نیست. انجام دادن فعالیت های تولید و پخش از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image