شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

جولای 17

شرایط ثبت شرکت های خارجی در ایران

روش ثبت شرکت های خارجی در ایران

همان گونه که در ماه 3 قانون ثبت شرکت ها مطرح گردید، فعالیت شرکت های خارجی در ایران منوط به قانونی بودن آن ها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است، بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی ،قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید (هرچند که در خصوص ملاحظه اسناد، قانون ثبت شرکت ها تصریحی ندارد). مطابق ماده 5 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 و تفسیر همان ماده تسلیم مدارک زیر جهت ثبت شرکت های خارجی به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی الزامی است:

 اگر برای شروع فعالیت های خود و تجارت خود عجله دارید و نمیخواهید زمان برای انجام مراحل ثبت برند خود بگذارید و در زمان صرفه جویی کنید و مراحل اداری ثبت برند را که دشواری خوص خود را داراست انجام ندهید میتوانید برای خرید برند خود اقدام کنید و افرادی نیز که مراحل ثبت برند را قبلا برای حوزه ای خاص انجام داده اند و دیگر قصد فعالیت در این حوزه را ندارند میتوانند مراحل فروش برند خود را طی کنند و فروش برند آماده و خرید برند آماده از موسسه حقوقی تکسفیر مشاوره بخواهند و ما در یاری شما افتخار سالها خدمت گذاری را داریم برای خرید و فروش برند با ما تماس بگیرید

1- اظهارنامه ثبت

2-یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد ،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آن ها.

4-داشتن مجوز (قرارداد قانونی) با یکی از زارت خانه ها یا سازمان های دولتی و یا، چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر اسناد فوق ، باید امتیازنامه یا تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم گردد. کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.

اظهارنامه ثبت شرکت مطابق با ماده 6 نظام نامه مذکور باید به فارسی نوشته شود و نکات زیر را دارا باشد:

- نام کامل شرکت

- نوع شرکت از سهامی ، تضامنی و مختلط و غیره

-  مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

- تابعیت شرکت

-  مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا

-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجارتی مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت، انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد

-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی در ایران مبادرت می کند

- شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است

-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند

-  اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند

-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد، به دایره ثبت شرکت ها بدهد.

متذکر می گردد که اظهارنامه موصوف به صورت فرم های چاپی که نکات مطروحه در آن درج شده است در اداره ثبت شرکت ها موجود بوده و تنظیم 3 نسخه آن ضروری است.

مطابق با ماده 7 نظام نامه ، اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت توسط شخص یا اشخاصی که حق امضاء از طرف شرکت دارند تصدیق گردد و امضاء آن ها نیز به تصدیق مقامات صلاحیت دار کشوری که امضاء در آنجا واقع شده و یا نماینده سیاسی یا کنسولی دولت متبوع شرکت در ایران، برسد.

اداره ثبت شرکت ها علاوه بر مدارک فوق (اظهارنامه و ضمائم آن)، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره و چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد، رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از سرمایه را از ذینفع مطالبه می نماید.

مطابق با ماده 13 نظام نامه کلیه اوراقی که لازم است به تقاضانامه منضم گردد باید به فارسی تهیه شده و یا یک ترجمه مصدق از آن به فارسی ، ضمیمه شود.

کارشناس اداره ثبت شرکت ها بعد از بررسی و رسیدگی کامل به مدارک فوق دستور پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری را صادر می نماید. و پس از ملاحظه رسید بانکی پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه و مسئول اداره، در ثبت شرکت را صادر می نماید.

بعد از ثبت شرکت توسط متصدیان مربوطه در دفتر ثبت شرکت ها از مقام یا مقامی که وکیل موسسین می باشد امضاء اخذ می گردد. آگهی تاسیس به امضاء رئیس اداره رسیده و پس از پرداخت هزینه انتشار اگهی در روزنامه کثیر الانتشار و تحویل رسید آن، پرونده به بایگانی اریال و در آنجا در ردیف مخصوص ضبط می گردد سپس مراتب به دایره تعیین نام اعلام می گردد. بعد از طی مراحل فوق مطابق با ماده 20 نظام نامه "در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن، دایره ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت، در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران منتشر نماید:

-خلاصه اساسنامه شرکت

-اسم نماینده عمده شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آن ها

- اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند

-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند

-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند."

پس از ثبت شرکت برابر ماده 18 نظام نامه تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن که حاوی مطالب مندرج در ماده مذکور می باشد از طرف اداره ثبت به تقاضاکننده ارائه می گردد.

موسسه ی حقوقی تکسفیر در زمینه های ثبت شرکت ، ثبت شرکت در کرج،ثبت برند،ثبت برند در کرج،کد اقتصادی،اخذ کد اقتصادی همراه شماست برای انجام امور ثبتی خود با کارشناسان ما در ارتباط باشید

بازدید 566 بار آخرین ویرایش در سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 14:36
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image