شرایط ثبت شرکت در کرج

سپتامبر 10

شرایط ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید شما می توانید با توجه به نیاز خود ثبت انواع شرکت(ثبت شرکت با مسئولیت محدود ،ثبت شرکت سهامی خاص ،ثبت شرکت تعاونی،ثبت موسسه ،ثبت شرکت تضامنی،ثبت شرکت نسبی،ثبت شرکت مختلط سهامی ،ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،ثبت شرکت سهامی عام) را در موسسه ی حقوقی تکسفیر تجربه کنید

با ثبت شرکت در کرج می توانید حوزه و دامنه وسیع تری از فعالیت ها را در سطح استان و کشور کسب کنید و حتی می توانید با شرکت های بین المللی روابط تجاری داشته باشید . در صورتی که تصمیم به ثبت شرکت در کرج داشتید با موسسه ی حقوقی تکسفیر در تماس باشید و مراحل ثبت شرکت در کرج را به موسسه یی حقوقی تکسفیر بسپارید

مدارک لازم برای ارائه به موسسه حقوقی و ثبتی برای ثبت شرکت در کرج

اصل و کپی اظهارنامه تکميل شده .

اصل و کپی اساسنامه تکميل شده .

فرم تعیین نامه تکمیل شده به ترتيب اولويت نام های مد نظر .

تهیه فیش واریزی و ارائه آن .

اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدی (حداقل 35% سرمايه) همراه با فيش واريزی

ارائه اصل مجوز فعاليت از مراجع مورد نیاز ( در صورتی که ثبت شرکت در کرج نیاز به این مدارک داشته باشد ، در غیر این صورت این مورد نیاز نیست )

تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان

اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين

دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره تکميل شده

اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص ( ثبت شرکت در کرج ) :

دو برگ اظهارنامه‌ی تکمیل شده‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل اظهارنامه توسط کلیه‌ی سهام داران

دو جلد اساسنامه‌ی شرکت سهامی خاص و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه‌ی سهام‌داران

دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهام‌داران و بازرسین رسیده باشد

دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع، رسیده باشد

فتوکپی شناسنامه‌ی کلیه‌ی سهام‌داران و بازرسین ( برابر اصل در دادگستری‌(

ارائه‌ی گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت از بانکی که حساب شرکت در حالِ تأسیس در آنجا باز شده است تذکر: درصورتی که مقداری از سرمایه‌ی شرکت، آورده‌ی غیرنقدی باشد ( اموال منقول و غیرمنقول ) ارائه‌ی تقویم نامه‌ی کارشناس رسمی دادگستری، الزامی است و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت قرار داده شود؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، ضروری است

ارائه‌ی مجوز در صورت نیاز، بنا به اعلام کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

دو نسخه طرح اظهارنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام

دو نسخه طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35%‌ سرمایه، تعهد توسط مؤسسین

فتوکپی شناسنامه‌ی مؤسسین

مدارک لازم جهت تأسیس شرکت سهامی عام ( ثبت شرکت در کرج ) ‌:

دو نسخه اظهارنامه

دو نسخه اساسنامه

دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین

دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.(

آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه‌ی تعیین شده

فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است).

گواهی بانک مبنی بر واریز 35% سرمایه‌ی شرکت

ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

پرداخت مبلغ مورد تایید به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام

تکمیل فرم تعیین نام

دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران [ به منظور تمرین متقاضی جهت تهیه فرم اصلی ]

دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران

مراحل ثبت شرکت در کرج

پس از تهیه ی مدارک ثبت شرکت در کرج میتوانید مراحل ثبت شرکت در کرج را به موسسه ی حقوقی تکسفیر بسپارید

بازدید 238 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 15:01
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image