ثبت شرکت در جاده مخصوص

سپتامبر 10

ثبت شرکت در جاده مخصوص

ثبت شرکت در جاده مخصوص

جهت ثبت شرکت در حوزه فعالیتی خود می توانید از امکانات و همچنین مزیت های بعد از ثبت شرکت در جاده مخصوص بهره مند شوید از جمله این مزیت ها می توان حق بیمه های مختلفی را کسب نمود و همچنین شرکت در مناقصات و مزایده هایی که اجرا می شوند و خیلی از مزیت های دیگر .

جهت ثبت شرکت بسته به نوع فعالیتی که قصد داریم ثبت شرکت ها به قسم های گوناگونی تقسیم می شوند که از بین این اقسام دو نوع آن بیشتر از بقیه در ثبت شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته اند. این دو نوع از قبیل ثبت شرکت سهامی خاص در جاده مخصوص و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در جاده مخصوص می باشند که در ادامه به کاربرد هر یک از آن ها می پردازیم.با ثبت شرکت خود میتوانید کلیه ی امور خود را به نحو احسنت به انجام برسانید و برای پیشرفت خود آماده شوید

نکات ثبت شرکت سهامی خاص در جاده مخصوص

براي تاسيس وثبت شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركت ها كافي خواهدبود.

1 - اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.

2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نباید کمتر از 35 درصدكل سهام باشد.اظهارنامه ذکر شده بايد توسط تمامی سهامداران به امضا رسيده باشد. هرگاه تمام يا بخشی ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدو درصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشد بايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.

3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي درج وبه امضاي تمامی سهامداران رسيده باشد.

4 - قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت ماده 17(ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احراز پذيره نويسي تمامی سهام شركت وتاديه مبالغ لازم درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتبا قبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.).

5 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.

تبصره . سايرقيد ها و شرايطي كه دراين قانون براي تشكيل و ثبت شركت هاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.

ماده 21 . شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خودمبادرت كنند مگراينكه ازمقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام بنحوي كه دراين قانون مذكوراست تبعيت نمايند.

ماده 22 . استفاده ازوجوه تاديه شده بنام شركت هاي سهامي درشرف تاسيس ممكن نيست مگرپس ازثبت رسيدن شركت ويادرموردمذكوردر ماده 19.

ماده 23 . موسسين شركت نسبت به كليه اعمال واقداماتي كه بمنظور تاسيس وبه ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند.

مدارک لازم جهت پذیرش ثبت شرکت سهامی خاص در جاده مخصوص

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص

2- تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

(در دفاتر اسناد رسمی ) ویا وکیل رسمی شرکت

5-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین

(در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت

6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده ( در سربرگ شرکت ) و فتوکپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +10)

ثبت شركت با مسئوليت محدود در جاده مخصوص

ماده 94 – ثبت شركت بامسئوليت محدود شركتي است كه بين دوياچندنفربراي امورتجارتي تشكيل شده وهريك ازشریکان بدون اينكه سرمايه به سهام ياقطعات سهام تقسيم شده باشدفقط تاميزان سرمايه خوددر شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.

ماده 95 – در نام شركت بايدعبارت (بامسئوليت محدود)درج شود.

نام شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك ازشریکان باشد والا شريكي كه اسم اودر اسم شركت درج شده درمقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهدداشت.

ماده 96 - شركت بامسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه وسهم الشركه غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد.

ماده 97 - در شركت نامه بايدصراحتا قيدشده باشدكه سهم الشركه هاي غيرنقدي هركدام به چه ميزان تقويم شده است.

ماده 98 – شریکان نسبت به قيمتي كه در هنگام تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي تعیین شده درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.

ماده 99 - مرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات ذکر شده در بالا ده سال ازتاريخ تشكيل شركت است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1.دوبرگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود

2.دوبرگ شرکت نامه

3.دو نسخه از اساسنامه

4.دو نسخه صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره

5. کپی شناسنامه‌ی اعضای شریکان و مدیران و ارائه‌ی مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

موسسه حقوقی تکسقیر آماده ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، تغییرات شرکت و سایر ثبت ها در خدمت شما عزیزان می باشد.

بازدید 248 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 14:25
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image