ثبت شرکت در بجنورد

سپتامبر 08

ثبت شرکت در بجنورد

ثبت شرکت در بجنورد

بسیاری از افراد به طور حقیقی به کسب و کار خود فعالیت می کنند ولی در حال حاضر و در موقعیت فعلی با توجه به اهداف کلان کشور و در راستای ارتقاء و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی و انتفاعی برای انجام فعالیت های تجاری ، اقتصادی ، مالی و بازرگانی و راه اندازی کار می بایستی شرکت یا موسسه ای که در حال تاسیس است در چهارچوب قوانین مربوطه به ثبت برسد تا بتوان به صورت قانونی و پویا فعالیت نمود که ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها که یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه و نیز سازمان ثبت اسناد کشور می باشد به ثبت می رسد.

ثبت شرکت در بجنورد یکی از اهداف فعالیت های تجاری و اقتصادی می باشد که این شهر در شمال شرق کشور ایران واقع شده است که مرکز استان خراسان شمالی می باشد و از جمله شهرهای بزرگ استان و 44امین شهر کشور ایران می باشد.

بجنورد هم جوار با شهرهای اسفراین، آشخانه و شیروان می باشد و از این جهت موقعیت ارتباطی مناسبی با شهر های مهم خراسان شمالی دارد که فرصت مناسبی را برای کسب و کار تجاری و اجتماعی فراهم نموده است و می توانید با ثبت شرکت این امور را در کل شهر و کشور گسترش دهید.

جمعیت این شهر طبق سرشماری سال 95 بالغ بر بیش از 220 هزار نفر می باشد که برای ایجاد شغل برای شهروندان می بایست افراد متخصص با سرمایه گذاران در تاسیس شرکت اقدام نمایند تا شغل های گوناگونی ایجاد شود.

ما دراینجا قصد داریم شما را تشویق به ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی نموده تا در جهت رشد و پیشرفت روز افزون کشور خود قدم برداریم. در این راستا موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر آماده خدمات رسانی جهت تمامی امور ثبتی شما عزیزان از جمله : ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکت، ثبت برند، تغییرات شرکت و ... در شهرها و کل کشور می باشد تا توسط کارشناسان و وکلای با تجربه به موفقیت امور ثبتی شما را به ثبت برسانند.

منظور از ثبت شرکت در بجنورد چیست ؟

ثبت شرکت در شهرک صنعتی فرایندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد در برگیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالت خاج از شرکت می باشد.

شرکت ها بر حسب فعالیت و نوع تعامل ما بین شریکان و سهامداران انواعی دارند مانند:

 ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد

ثبت شرکت در سهامی عام

 ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

 شرکت تضامنی

 شرکت نسبی

 شرکت مختلط سهامی

مختلط غیر سهامی

تعاونی.

و مسلما بر حسب نوع شرکت قواعد و چارچوب حاکم و در نتیجه نوع قرارداد و مراحل ثبت شرکت نیز متغیر خواهد بود.

ثبت شرکت های سهامی خاص در بجنورد

در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت های سهامی آمده است:"شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست."

شرکت سهامی ولو اینکه موضوع عملیات آن غیر بازرگانی باشد،بازرگانی محسوب می شود.می توان گفت با تعریفی کلی که برای عقد بودن شرکت های تجاری به عمل آمده شرکت سهامی نیز از جمله عقود محسوب می گردد. مسوولیت شرکاء محدود به سهام می باشد و مبلغ اسمی سهام نیز باید با یکدیگر مساوی باشد.شرکت های سهامی خود به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تبدیل می شوند.

شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود.مسوولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد(ماده 4 ل.ا.ق.ت) و تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

 مدارک جهت ثبت شرکت سهامی خاص در بجنورد

برای تاسیس شرکت سهامی خاص، مدارک زیر باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:

1-تکمیل 2 نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.

2-تکمیل نمودن 2نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

3-ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

4-تعیین نمودن اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی و فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین

5- فتوکپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین (در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت

6-در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

7-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برار اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)

8-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت (مراکز پلیس +10)

9-ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:نمونه متن اقرارنامه:کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

10-ارائه اقرارنامه بازرسین در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در ذیل همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است:

نمونه متن اقرارنامه: بازرسین اقرار نمودند مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

11-ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

12-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه

13-پرداخت فیش 000/40 ریال بعنوان هزینه

14-ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت

از آن جا که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تنظیم اظهارنامه و....لزوماَ باید توسط کلیه موسسین انجام گیرد چنین استنباط می شود که در شرکت های سهامی خاص کلیه تصمیمات در بدو تاسیس باید به اتفاق آراء اتخاذ گردد.

موسسه ثبت شرکت تکسفیر بر آن می باشد تا با مشاوره جامع و درست در راستای اهداف شرکت شما راه حل های موجود را در اختیار شما قرار می دهد تا مسیر ثبت شرکت در بجنورد را برای شما راحتتر نماید.

02632401712

09125934724

موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر

با ما در تماس باشید.

بازدید 259 بار آخرین ویرایش در شنبه, 17 شهریور 1397 ساعت 16:34
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image