تاریخچه ثبت شرکت تعاونی

جون 17

تاریخچه ثبت شرکت تعاونی

سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکت تعاونی

تعاون یا کمک متقابل از دوران باستان نزد ایرانیان از خصال حسنه و کردار نیک بوده و این طرز تفکر موجب شده که آنان به هنگام بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کمک هم شتافته و یکدیگر را یاری و مساعدت نمایند. در اسلام به تعاون و تقوی تاکید شده و خداوند در سوره مائده آیه ضریفه 2 می فرماید: "تعاونوا علی البر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان ..." و باید شما در نیکوکاری و تقوی به یکدیگر کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری.

نهضت تعاون با تشکیل شرکت تعاونی مصرف در انگلستان در پاییز سال 1844 یعنی حدود 150 سال پیش آغاز گردید، چنانچه 28 کارگر بافنده انگلیسی در شهر "لانکاشایر" با کمک هم فروشگاهی بع نام نهضت پیشروان "راچدل" را افتتاح نمودند و کالای موردنیاز خود را در پایان سال مالی به میزان خرید هرعضو تقسیم می کردند. اعضای تعاونی مذکور جهت پیشبرد فکر تعاون اولین اصول شرکت تعاونی را به شرح زیر اعلام نمودند:

-      آزادی عضویت در شرکت های تعاونی _ رعایت جانب بی طرفی در امور سیاسی مذهبی_ خرید و فروش به طور نقدی با صحت عمل و بدون تقلب _محدودیت در پرداخت سود سهام _ فروش اجناس مرغوب و به قیمت روز_ آموزش اصول تعاونی به اعضاء_ اتخاذ تصمیم در امور شرکت تعاونی با اعطاء حق رای برای هرعضو بدون در نظر گرفتن تعداد سهام_ تقسیم مازاد برگشتی با توجه به حجیم معاملات هر عضو.

در سنوات بعد اتحادیه بین المللی تعاون ( international cooperative association) ( I . C . A ) با شرکت نمایندگان تعاونی های کشورهای مختلف در سال 1895 در شهر لندن تشکیل گردید، اساسنامه اتحادیه مزبور سال بعد در کنگره ای کخ در شهر پاریس برگزار شد به تصویب نهایی رسید و اتحادیه رسما اعلام موجودیت نمود و مرکز اصلی اتحادیه بین المللی تعاون در سپتامبر 1966 کنگره ای را در شهر وین تشکیل داد و اصول چهارگانه بین المللی تعاون را به شرح زیر اعلام نمد:

-      اصل آزادی عضویت _ اصل اداره دموکراتیک_ اصل محدودیت سود سهام _ اصل تقسیم مازاد برگشتی (تخفیف یا ristourne ).

نهضت تعاون در زمینه های مختلفی از قبیل تعاونی های مصرف، تعاونی های کشاورزی و وسایل و نیازمندی های زراعتی ، خانه سازی و مسکن و تعاونی های بیمه تحول یافته و به تمام رشته های اقتصادی تسری نمود.

قانون تجارت مصوب سال های 1303 و 1304 موضوع شرکت تعاونی را پیش بینی نمود و قانون مصوب سال 1311 در مبحث هفتم از ماده 190 تا 194 به شرکت های تعاونی تولید و مصرف پرداخته است.

قوانین و مقررات شرکت های تعاونی از سال 1303 تا سال 1350 سیرتکاملی خود را طی نمود، تا اینکه در 16 خرداد ماه سال 1350 قانون شرکت های تعاونی تصویب و با اصلاحاتی در سال های 1352 و 1354 و149 ماده بر شبکه های تعاونی کشور حاکم گردید. در سال 1356 وظایف وزارت تعاون به وزارت بازرگانی محول شد و متعاقبا وظایف امور روستاها با نظارت وزارت کشاورزی اداره گردیده و بخش عشایری امور روستاها از وزارت کشاورزی به وزارت جهادسازندگی واگذار شده و تحت نظارت سازمان امور عشایری کشور به وظایف قانونی خود عمل می نماید.

در سال 1356 طرح قانونی بخش تعاونی ،اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در اصل 44 قانون اساسی بدان اشاره شده است تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده ، طرح مذکور پس از تصویب تحت عنوان "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" مشمتمل بر 71 ماده و 50 تبصره شامل شرکت های تعاونی ، اتحادیه تعاون ، اتاق تعاون، وزارت تعاون در تاریخ 24/6/1370 به تائید شورای نگهبان رسیده و مطابق ماده 71 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی گردیده است.به موجب ماده 65 قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون به منظور اعمال نظر دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش تشکیل گردیده که وظایف و اختیارات آن طی 29 بند در ماده 66 قانون فوق پیش بینی شده است.

به موجب ماده واحده مصوب 24/07/1370 سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می باشد.

مطابق قانون انتقال کلیه وظایف مربوط به تاسیس شرکت، اداره و نظارت تعاونی ها و اتحادیه های فرش دستباف روستائی، به وزارت جهاد سازندگی از مصوب 23/11/1373 کلیه امور مربوط به تاسیس، اداره ، سیاست گذاری ،انجام مراحل ثبت شرکت ، هدایت و نظارت بر فعالیت تعاونی ها و اتحادیه های فرش دستباف روستایی به وزارت جهاد سازندگی، محول گردیده است، تا وزارت مذکور با امکانات موجود خود نسبت به انجام آن وظایف اقدام نماید و ضمنا کلیه تعاونی ها و اتحادیه های فرش دستباف که تاکنون تاسیس شده اند نیز مشمول قانون مذکور می باشند.برای ثبت شرکت تعاونی به موسسه ی حقوقی تکسفیر مراجعه کنید

برای انجام امور ثبت شرکت خود با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید

بازدید 401 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 15:54
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image