مدارک برای ثبت شرکت سهامی عام

اکتبر 14

مدارک برای ثبت شرکت سهامی عام

مدارک برای ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت های سهامی از جمله شرکت سهامی عام الزامی است و تابع جمیع مقررات مربوط به ثبت شرکتها می باشد . مرجع ثبت در تهران ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و در استانها ، واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک می باشد .

برای ثبت شرکت ، باید مدارک زیر به مرجع ثبت داده شود :

 • اظهارنامه که به وسیله مؤسسین تکمیل و امضا می شود .
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی مؤسس .
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که حاوی اسامی و مشخصات اعضای اولین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، می باشد .
 • اعلامات قبول سمت اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که پس از انتخاب شدن ابراز داشته اند .
 • صورتجلسه اولیه هیأت مدیره دایر بر تعیین مدیر عامل و حاوی نام و مشخصات و حدود و اختیارات وی .

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص / عام :

 1. نام شرکت
 2. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
 3. موضوع شرکت
 4. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن بتفکیک
 5. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 6. میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است ، در مورد آورده های غیرنقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده های غیرنقدی اطلاع حاصل نمود .
 7. مرکز اصلی شرکت
 8. مدت شرکت از تاریخ  ...........   به مدت ..........  .
 9. مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند
 10. نام مدیران عامل و حدود اختیارات آن در شرکت
 11. نام بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
 12. محل شعب فعلی شرکت

مدارک ثبت شرکت سهامی عام:

 1. دو نسخه اظهارنامه
 2. دو نسخه اساسنامه توضیح: اینكه از طرح اساسنامه این مجلد می توان بعنوان اساسنامه استفاده نمود ودر این مرحله در ماده ٦ اساسنامه سرمایه ای كه در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسینمدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی عام
 4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)
 5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
 6. فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)
 7. گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت
 8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

بازدید 344 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 12:51
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image