صدور پروانه بهره برداری در تهران

اکتبر 14

صدور پروانه بهره برداری در تهران

صدور پروانه بهره برداری در تهران

اخذ پروانه بهره برداری در تهران

مراحل صدور پروانه بهره برداری :

ماده ۱: کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز،وتولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.

تبصره(۱): تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید محصول، ونیز تولید محصول در یک دوره مشخص به صورت انبوه می باشد.

تبصره(۲): رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران وشعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان ضروری است .

روش کار جهت اخد پروانه بهره برداری:

پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی تکمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط،مورد بررسی و ازنظرتکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.

ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثرظرفیت تولید بر اساس ماشین آلان منصوبه برای سه شیفت (۲۸۰ روز کاری ،راندمان ۸۰%) وبرای ۵۰۰۰ ساعت برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد.(تعویض واصلاح ظرفیت پروانه های بهره برداری واحدهای موجود بر این اساس و با رعایت ضوابط و معیارهای استقرار صنایع بلامانع است)

در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند،در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خط تولید آماده بهره برداری باشد، صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است.

تبصره(۳):در مورد واحدهایی که بخشی ازظرفیت کل،آماده بهره برداری باشد. صدور پروانه بهره برداری برای آن بخش بلامانع است.

همه محصولاتی که جزء فرآیند اصلی خط تولید نبوده و به عنوان ماده اولیه یا خدمات جانبی خط تولید محسوب می شوند.

برای واحدهای تولید کننده خودرو، آماده بودن حداقل خط تولید مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهایی برای صدور پروانه بهره برداری الزامی است.

هزینه صدور پروانه بهره برداری بر اساس تصویب نامه ۱۸۱۵۴ مورخ ۳/۴/۱۳۶۴ هیات وزیران به حساب شماره ۳۱۰ خزانه یا سازمان امور اقتصادی استان واریز می گردد.

پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی تحویل میشود.

رونوشت های آن به همراه تصویر پروانه بهره برداری به واحدهای زیر ارسال میشود :

دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان – اداره کل کار و امور اجتماعی استان

در صورت تغییرمکان واحدهای دارنده پروانه بهره برداری :

چنانچه تغییر مکان در محدوده یک استان باشد،پروانه بهره برداری قبلی دریافت، وابطال شده، پروانه بهره برداری جدید با روش مندرج در ماده ۱ از طریق سازمان صنایع و معادن استان مربوطه صادر می گردد.(در پروانه جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

چنانچه تغییر مکان از استانی به استان دیگر باشد(به جزء در محدوده ۱۲ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان ) بنا به درخواست متقاضی پروانه بهره برداری قبلی توسط سازمان صنایع و معادن مبداء دریافت و ابطال شده، با رعایت مفاد ماده ۱ این دستور پروانه بهره برداری جدید توسط سازمان صنایع و معادن مقصد صادر میگردد.(در پروانه بهره برداری جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

 

Exploitation license in Tehran

Licensing stages of operation:

Article 1: All industries the necessary steps for the installation of production line machinery, manpower requirements, test and production are done or declaration of establishment has been established, whether licensed or not, in compliance with this instruction, can butterfly receive operation.

Note (1): pilot production as installation of machinery and equipment related to product manufacturing, as well as mass production is within a specified period.

Note (2): observe the ban on the issuance of license within a radius of 120 kilometers from Tehran, Isfahan 50km radius can be essential.

Methods for obtaining the license:

A questionnaire completed by the applicant and after the operation license of Industries and Mines competent, investigated and the completeness of the information is confirmed.

Survey to determine the maximum production capacity installed by Alan car for three shifts (280 working days, yield 80%) and for 5000 hours per year is calculated for all industries. (Replacement and repair capacity of existing patents on the grounds and in compliance with the establishment of industry standards is permissible)

In the case of units that have separate production lines, whereas only one or a few lines of the entire product line is ready for operation, the issuance of license for those lines is permitted.

Note (3): In the case of units that are part of the total capacity, is ready for operation. Licensing operation is permitted for that part.

All products that are not part of the main process line as raw material or product line are considered ancillary services.
For units of the car manufacturer, the availability of a minimum body assembly line, paint shop and final assembly line for the export license is required.

The cost of licensing operation by the Council of Ministers decree 18154 dated 03.04.1364 No. 310 vaults account or deposit in the Organization of Economic Affairs.
License required based on the information gathered in the colored tab with a write operation license will be prepared and delivered to the applicant.

A copy of the image with its operation license will be sent to the following units:
o Office of Statistics and Information, Ministry of Industries and Mines
o specialized industry relevant offices
o Department of Environmental Protection - Department of labor and social affairs

In case of displacement of the holder of the license:

If the shift is within the limits of a province, prior license, Vabtal a new license with the procedure stipulated in Article 1 of Industries and Mines issued by it. (The new propeller shift for endorsements is inserted)

If you shift from one province to another (except in the range of 50 kilometers, 12 kilometers from Tehran and Isfahan) at the request of the applicant's previous license get revoked by the Industries and Mines Organization of origin, subject to the provisions of Article 1 of the decree license the new operation to be issued by the Industries and mines organization. (a new shift in the exploitation license for endorsements entered)

بازدید 415 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 15:53
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image