ثبت شرکت در اشتهارد

جون 07

ثبت شرکت در اشتهارد

ثبت شرکت در اشتهارد

اشخاص جهت تاسیس و ایجاد کسب و کار و دستیابی به سود و اهداف کاری خود می توانند توانایی های خود مانند سرمایه، حرفه و تخصص کاری خود را به شراکت گذاشته که این مجموع توانایی ها طبق قانون با عقد قرارداد کاری در کنار هم تشکیل می شوند

و یک شرکت را تاسیس و ثبت شرکت نمایند. که با توجه به انواع ثبت شرکت هایی که در قانون تجارت می باشد یکی را بسته بخ نوع فعالیتی که در شرکت قرار است انجام دهید انتخاب می کنید که از بین 7 نوعی که مطرح است دو مورد آن بیشتر از بقیه موارد رای ثبت شرکت به ثبت رسیده اند. که در ادامه با چگونگی ثبت شرکت آشنا می شویم و در صورت هر گونه سوال و ثبت شرکت می توانید با موسسه حقوقی تکسفیر که دارای سالها تجربه می باشد تماس حاصل فرمایید.


انواع شرکت های تجاری در اشتهارد

1.شرکت سهامی (سهامی خاص و سهامی عام)

2.ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اشتهارد

3.شرکت تضامنی

4.شرکت مختلط غیر سهامی

5.شرکت مختلط سهامی

6.شرکت نسبی

7.شرکت تعاونی (تولید و مصرف)

ویژگی های شرکت در اشتهارد

نام شرکت

اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها هم همانند اشخاص حقیقی می توانند دارای اسم و نام برای خود باشند. اسم شرکت جزء اولین اطلاعاتی است که باید برای تشکیل و ثبت شرکت ارائه شود. در واقع نام شرکت بخشی از دارایی شرکت است، چون شرکت ها تحت نام خود به تجارت می پردازند. که نام شرکت نام تجاری آن نیز می باشد.

دارایی شرکت

شرکت های بازرگانی دارای اموال و دارایی و درآمد مستقلی هستند. سهمی که هریک از شریکان در شرکت دارند جزء اموال شرکت به حساب آمده و دیگر مالکیت شخصی نسبت به آن ها ندارند.

اقامتگاه شرکت

ماده 590 قانون تجارت : اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجا می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها می باشند.

تابعیت شرکت

شخص حقوقی دارای تابعیت مشخصی است. در واقع تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید. برابر ماده 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11/3/1310 : هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن ایران باشد، ایرانی محسوب می شود.

مدارک و شرایط لازم ثبت شرکت سهامی خاص در اشتهارد

روند و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :

الف ) در ابتدا برای دانستن شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می بایست مدارک لازم عبارتند از:

۲برگ اظهارنامه

۲جلد اساسنامه

۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره

گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت

فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز

این مدارک ذکر شده را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت ها تحویل داده و رسید آن اخذ گردد و با توجه به تاریخ مشخص شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای دریافت نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.

ب) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکت ها مشکلی در مدارک مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکت ها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص داده می شود. متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص باید به بانک مراجعه نموده و نسبت به پرداخت حق الثبت که در ذیر اظهارنامه مبلغ آن درج شده اقدام نماید.

نکته: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی مؤسس و دریافت فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

ج ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت ها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

د ) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران ( که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد ) با درج ثبت با سند برابراست امضاء دریافت می نماید و سپس آگهی تایپ شده باید به امضاء رئیس اداره ثبت شرکت ها برسد .

یک نسخه ازمدارک دریافت شده در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکت ها حفظ و نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل درخواست کننده ثبت شرکت سهامی خاص می گردد .

متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص مدارک خود و پرونده تشکیل شده را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را دریافت می نماید.

ه) متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص در اشتهارد پس از گرفتن مدارک به خود نسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل می دهند و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

نکته: چنانچه قبل از انتشار روزنامه به آگهی فوری نیاز باشد چند برگ فتوکپی فراهم نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می شود که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

هزینه ثبت شرکت در اشتهارد

سرمایه اولیه شرکت سهامی خاص:

سرمایه ی ثبت شرکت سهامی خاص نباید کمتر از (10000000ریال) یک میلیون تومان باشد. در صورتی که به دلایلی سرمایه ی شرکت کاهش پیدا کند باید شریکان در ظرف مدت یکسال آن را جبران نمایند. در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند. برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضا تمامی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تاًدیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از 35% تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی می باشد.

با موسسه حقوقی تکسفیر در راستای امور ثبتی شرکت و امور دیگر در سریع ترین زمان ممکن در تماس باشید.

بازدید 210 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 17 خرداد 1397 ساعت 10:15
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

فرم مشاوره

نام و نام خانوادگی (*)
Please type your full name.
ایمیل (*)
Invalid email address.
توضیحات
Invalid Input

شماره تماس (*)
Invalid Input
موضوع مورد نظر (*)
Invalid Input
کد (*) کد

Invalid Input

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image