مراحل اخذ جواز تاسیس

ژانویه 06

مراحل اخذ جواز تاسیس

مراحل اخذ جواز تاسیس

مراحل اخذ جواز تاسیس شامل تنظیم درخواست در سایت بهین یاب است اگر جواز تاسیس از وزارتخانه های دیگری مثل جهاد کشاورزی یا وزارت دیگری باشد که سایت ندارند ،تنظیم درخواست به شکل فیزیکی در دبیرخانه آنها انجام می شود.

کلیه مراحل اخذ جواز تاسیس شامل ارائه درخواست ،ارائه طرح توجیهی ،ارائه مدارک شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و پس از آن ارجاع پرونده به کارشناسی مربوطه و سپس بررسی توسط کارشناس مربوطه و مذاکره و دفاع از طرح توجیهی ، گزارش کارشناسی به مدیریت و در آخر صدور جواز تاسیس توسط بالاترین مقام آن اداره خواهد بود.

مراحل اخذ جواز تاسیس معمولا توسط سازمانها و ادارات و نهادهای مربوطه اعلام می گردد.

مراحل اخذ جواز تاسیس در مواردی می تواند ساده و خیلی زود به نتیجه برسد اما در مواردی که نوع تولید محصول یا مکان احداث واحد تولیدی مستلزم ارائه تاییدیه و استعلام از ادارات ذیربط می باشد ، ممکن است طولانی گردد.

به طور مثال ایجاد یک واحد جایگاه عرضه سوخت توسط وزارت نفت ،بسیار می تواند طولانی باشد چون محل جایگاه از لحاظ تردد خودرو محیط زیست ،وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری راه و ترابری ،جهاد سازندگی (امور اراضی) باید کاملا بررسی و تاییدات لازم نیز اخذ گردد .

مراحل اخذ جواز تاسیس در شهرک های صنعتی بسیار ساده و سریع انجام می شود چون در شهرک های صنعتی مسائل شهرداری ،محیط زیست و سایر کاملا حل شده است و قبلا تاییدیه ها اخذ گردیده است .

Steps to Getting an establishment license contains application settings on finding optimal if the establishment permit other ministries such as Agriculture or the Ministry of themselves, which is not site-setting request to the Secretariat of the physical form they are done

All the steps taken include the establishment license application, feasibility study, identification of natural persons and legal documents, And then refer the case to the relevant experts and then reviewed by relevant experts and discuss and defend the plan, Expert report on the management and licensing of the facility by the end of the agency's highest office.

Consultants licensing procedures established by the relevant organizations and institutions will be announced.

The license established in simple cases, it can be concluded soonBut in cases where the type of product or location of the production unit is needed for confirmation and inquiries from concerned departments, may be long.

For example, creating a single place of supply of fuel by the oil ministry can be very long,Because of the position in terms of vehicle traffic Environment, Ministry of Housing and Urban Development, Municipal Roads and Transport Authority, Jihad (of land) must be thoroughly investigated and the necessary authorizations are obtained.

مطالب دیگر

 تعریف جواز تاسیس

مزایای جواز تاسیس

 تمدید جواز تاسیس

موافقت اصولی

جواز تاسیس صنایع

روال اخذ جوا تاسیس

نکات مهم در اخذ جواز تاسیس

اهمیت جواز تاسیس

جواز تاسیس در کرج

ابطال جواز تاسیس

اعتبار جواز تاسیس

تغییر نام جواز تاسیس 

بازدید 524 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 مهر 1397 ساعت 12:54
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image