شرکت با مسئولیت محدود

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 715

شرکت با مسئولیت محدود (20)

قوانین ثبت شرکت مسولیت محدود

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود یکی از مهم ترین و پر متقاضی ترین انواع شرکت ها می باشد . در زمان ثبت شرکت باید با توجه به سهام و تعداد سهامداران و یا شرکا باید نوع شرکت را مشخص نمود . دقت در انتخاب نوع شرکت با توجه به نوع فعالیت اقتصادی یک امر مهم و اساسی است که می تواند در آینده اختیارات و امتیازات شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و البته ثبت شرکت مسولیت محدود نیازمند قوانین و مقرراتی است که از طرف سازمان قوانین تجارت وضع شده است . شما با مراجعه به موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر می توانید به راحتی با سپردن کلیه امور به متخصصین ثبت شرکت خود را انجام دهند .

 

ثبت شرکت مسولیت محدود کرج

ثبت شرکت برای انجام امور ثبتی و البته امور بانکی و تجاری مورد نیاز است ، انواع شرکت ها طبق قوانین وضع شده از جانب قانون تجارت موظف خواهند بود که شرکت خود را در هر نوع از ثبت شرکت ها به ثبت برسانند و امور تجاری خود را به صورت رسمی انجام دهند .

تغییر موضوع شرکت مسئولیت محدود

یکی از مواردی که در شرکت های مسئولیت محدود تقاضای بسیار زیادی دارد ، تغییر موضوع شرکت می باشد . موضوع شرکت در واقع نوع فعالیت شرکت است که می تواند با توجه به شرایط و ضوابطی که مطرح است مورد نیاز به تغییر باشد .

 

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود  یکی از پر متقاضی ترین امور ثبتی برای شرکت ها می باشد، در تشکیل ثبت شرکت مسئولیت محدود ، معمولا دو یا چند نفر برای امور تجارتی گرد هم آمده و برای رسیدن به اهداف معین و واحدی تلاش می نمایند .

در این نوع شرکت سهام داران و یا شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شود، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود. در واقع سرمایه سهامداران در این نوع شرکت محدود بوده و با توجه به سرمایه ای که مد نظرشان است تعیین می گردد.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

مدارک ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، در واقع شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود ، شرکت مسئولیت محدود نیازی به تبدیل سهام به سرمایه برای تامین سرمایه های تاسیس نمی باشد و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود .

قوانین ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود مانند سایر شرکت ها نیاز به ثبت دارد و البته ثبت شرکت مسولیت محدود نیازمند قوانین و مقرراتی است که از طرف سازمان قوانین تجارت وضع شده است . شما با مراجعه به موسسه حقوقی و ثبتی تکسفیر می توانید به راحتی با سپردن کلیه امور به متخصصین ثبت شرکت خود را انجام دهند .

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج - 4.0 امتیاز از 5 بر اساس 1 رای

تشریفات تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت آن از صفر تا صد به شرح زیر می باشد:

در ابتدا باید یکی از اعضای شرکت به عنوان متقاضی ثبت شرکت وارد سیستم ثبت شرکت به نشانی: http://irsherkat.ssaa.ir  شده و نسبت به وارد کردن اطلاعات درخواستی شرکت خود اقدام می نماید.

مراحل ثبت در این سیستم به شرح زیر می باشد:

بعد از وارد شدن در سامانه رسمی تاسیس شرکت به نشانی ذکر شده گام به گام مراحل زیر باید طی شود:

1-    اطلاعات متقاضی :

در ابتدایی ترین مرحله می بایست اطلاعات شخص متقاضی ذکر گردد که این شخص هم می تواند یکی از اعضاء شرکت و یا وکیلی که امور ثبت شرکت در شهر کرج را به عهده گرفته است باشد.

2-    نام های درخواستی شرکت :

در این قسمت می توان 5 نام به ترتیب اولویت برای ثبت شرکت درخواست نمود، لازم به ذکر است که نام های درخواستی می بایست حداقل از سه  سیلاب (کلمه) خاص تشکیل شده باشند .

 مسئولیت مدیر عامل در شرکت با مسئولیت محدود

گزارش سالیانه شرکت های مسئولیت محدود

هیات مدیره باید برابر ماده 232 ل.ا.ق.ت صورت دارایی و دیون و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را به انضمام گزارشی راجع به فعالیت و وضع عموی شرکت در طی سال مالی فوق با رعایت مواد 233 تا 239 و 242 ل.ا.ق.ت تنظیم و 20 روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قرار دهد.

سود قابل تقسیم شرکت که به وسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود باید ظرف 8ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحیان سهام تقسیم گردد در صورتی که مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم ، تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را معین می نماید (قسمت دوم ماده 240 ل.ا.ق.ت)

ارگان اداره کننده شرکت بامسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیر یا مدیرانی که ممکن است از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود انخاب شوند، اداره می گردد، تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات این مدیران که در قانون تجارت به طور مجمل به آن اشاره شده حائز اهمیت می باشد، ضمنا در این بخش مسوولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت مورد بحث قرار می گیرد:

الف- انتخاب و عزل مدیران

برابر ماده 104 قانون تجارت ایران شرکت بامسئولیت محدود ممکن است توسط یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می گردند اداره شود،برابر ماده مزبور مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. در قانون تجارت فرانسه نیز شرکت بامسئولیت محدود توسط یک یا چند شخص حقیقی اداره می شود که در بدو تاسیس شرکت در اساسنامه تعیین و یا اینکه متعاقبا به وسیله مجمع شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارند انتخاب می گردند اگر این اکثریت حاصل نشده در دعوت دوم بانصاب اکثریت آراء ،اتخاذ تصمیم می شود، مدیران ممکن است از خارج از شرکاء نیز انتخاب شوند( مواد 49 و 59 قانون 24 ژوئیه 1966).

قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود از نظر حفظ حقوق سایر شرکاء و اشخاص ثالث حائز اهمیت می باشد.

اول- قلمرو اختیارات مدیران

ماده (105 ق.ت) ایران در بیان قلمرو اختیارات مدیران مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image