اخذ ایزو

اخذ ایزو (2)

ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند در کل استاندارد ایزو 9001 را استاندارد مدیریت کیفیت می گویند ، به طور مثال که سازمانی که بر اساس ایزو 9001 پیش می رود ، متعهد می شود محصولی تولید کند که ثبات کیفیت داشته باشد. یعنی اگر محصول درجه 1 تولید می شود، این محصول به درجه 2 تنزل نداشته باشد.

ایزو چیست ؟

سازمان بين‌المللي استاندارد ایزو (ISO) از عبارت International Organization for Standardization به معنی سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی تشکیل شده است ، مقر آن در ژنو مي‌باشد در 24 فوريه 1947 به منظور يكپارچه كردن تدوين استاندارد در سراسر جهان تشکیل شد .

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image