ثبت شرکت در ترکیه

جواز تاسیس لازمه پروانه بهره برداری می باشد.به عبارت دیگر زمانی کارخانه یا کارگاه تولیدی به بهره برداری می رسد که موافقت نامه اصولی این کار را دریافت نموده باشد. جواز تاسیس قبل از پروانه بهره برداری صادر می گردد و اعتبار یکساله دارددر صورتی که پروانه بهره برداری زمان اعتبار بیشتری را دارا می باشد و تا زمانی که تولید ادامه داشته باشد ،پروانه بهره برداری دارای اعتبار می باشد.  

مراحل اخذ جواز تاسیس شامل تنظیم درخواست در سایت بهین یاب است اگر جواز تاسیس از وزارتخانه های دیگری مثل جهاد کشاورزی یا وزارت دیگری باشد که سایت ندارند ،تنظیم درخواست به شکل فیزیکی در دبیرخانه آنها انجام می شود.

همانگونه که از اسمش پیداست:

جواز تاسیس یعنی اجاره تاسیس و یا احداث که در موارد بسیاری و سازمان های بسیاری را شامل میشود.

جواز تاسیس تنها به وزارت صنعت و معدن وتجارت محدود نمی گردد ( وزارت جهاد کشاورزی )

استعلام جواز تاسیسدر مواردی که صدور جواز تاسیس از سوی ارگان صادر کننده مجاز نیست و باید حتما استعلام جواز تاسیس انجام شود.

معمولا استعلام جواز تاسیس از این ارگان ها در مواردی حتمی و لازم است.

 جواز تاسیس و بهین یاب مختص وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد . سایت بهین یاب در واقع ثبت نام الکترونیکی است که جهت سرعت و سهولت تقاضاها نهادینه شده است .

با نام کاربری و رمز عبور وارد سایت بهین یاب می شویم ، سوالاتی را طرح می کند و با تکمیل آنها درخواست صدور جواز تاسیس برای سازمان مربوطه ارسال می گردد. که البته باید پیگیری و مدارک به شکل فیزیکی هم به سازمان مربوطه ارسال گردد و جواز تاسیس صادر گردد .

برای کسانی که به واژه تولید فکر می کنند و یا به صنعت کسب و کاری می اندیشند واژه جواز تاسیس کارخانه بسیار نام آشنا می باشد. جواز تاسیس کارخانه همان موافقت نامه اصولی می باشد که برای راه اندازی و تاسیس یک واحد یا یک کارخانه تولیدی از اوجب واجبات است و حتما می بایستی جواز تاسیس کارخانه را از بدو تاسیس در نظر گرفت،میزان سرمایه گذاری طرح می بایستی جواز تاسیس کارخانه لحاظ گردد.همچنین ظرفیت تولید از مواردی می باشد که می بایست در جواز تاسیس کارخانه مورد دقت و ارزیابی قرار گیرد .

Including questions that may arise for your loved ones, for example, the mention of which is as follows:
- Where should the business license was?
- What documents are required to obtain Jvazksb?
- How long does it take to Jvazksb be issued?
- How much money is required to be taken Jvazksb?

از جمله سوالاتی که ممکن است برای شما عزیزان پیش آید در ذیل برای نمونه اشاره ای بدان شده است:

- جواز کسب را از کجا باید گرفت؟

- چه مدارکی برای اخذ جواز کسب لازم است؟

- چه مدت زمان طول می کشد تا جواز کسب صادر گردد؟

- چه مقدار هزینه ای لازم است تا جواز کسب اخذ گردد؟

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image